Daha

Proj4'e yerel Orto projeksiyonu

Proj4'e yerel Orto projeksiyonu


EPSG4326'ya yerel bir koordinat sistemi yansıtmak için proj4'ü kullanmaya çalışıyoruz. QGIS'te doğru şekilde oluşturulan dizelerin çoğuna sahip olduğumuza inanıyoruz ve aşağıdaki gibi;

+proj=ortho +datum=WGS84 +lat_0=40.52741251 +lon_0=-117.12455304 +x_0=372979.646 +y_0=103881.838 +units=us-ft no_defs

Azimut ve ölçeğimiz eksik. kullanabileceğimize inanıyorum+kveya_k_0ölçek için ancak azimutun nasıl tanımlandığını belirleyemez. Bunlar proj4'te böyle bir projeksiyona dahil edilmiş mi? ESRI eşdeğeri prj'yi GDAL srsinfo aracılığıyla aşağıdaki çıktıyla da çalıştırdık:

PROJ.4 : HATA 6: LOCAL'den PROJ.4 formatına çeviri bilinmiyor. ESRI.prj'deki yerel sistem parametreleri; Projeksiyon: Yerel Ölçek_Faktörü: 1.00024937 Azimut: -0.31500000

Ortografik projeksiyonun Proj.4 tanımı ölçek veya azimut değerleri kullanmaz: http://geotiff.maptools.org/proj_list/orthographic.html

Döndürülmüş bir yerel koordinat sistemine ihtiyacınız varsa, eğik bir merkatör projeksiyonu kullanmanız daha iyi olur.

Bir örnek için bu konuya verdiğim yanıta bakın: ArcGIS Desktop'ta özelleştirilmiş Koordinat Sistemi mi kullanıyorsunuz?

Ayrıca bakınız:

https://stackoverflow.com/questions/26940941/wkt-equivalent-of-local-projection

http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Ortho-Projection-Question-td3841014.html

http://resources.arcgis.com/en/help/main/0.1/index.html#//003r00000035000000

Son kaynakta, ESRI'ninYerelprojeksiyon merkezden uzakta ağır bir bozulmaya maruz kalıyor, bu nedenle projeksiyonu omerc olarak değiştirmek kötü bir fikir değil.


Proj4'e Yerel Orto projeksiyon - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Nebraska County LDP projeksiyon parametrelerini Trimble Business Center veya bir Trimble Survey Controller'a yüklemek için custom.csd dosyasını her ikisinin de çalışması için uygun dizine kopyalamanız gerekecektir. PDF'deki trimble CSD dosyalarıyla çalışmak için talimatları izleyin. Özel dosya "current.csd" olarak adlandırılır. Dosyadan diğer kıtalardaki fazlalık tüm koordinat sistemlerini çıkardım ve listeyi Kuzey Amerika'da en sık kullanılan dosyalara indirgedim.

İşte talimatlara ve özel koordinat sistemi dosyasına bağlantı.

Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşın:


Desteklenen Formatlar

 • ADF - Çalışma alanlarında depolanan ARC/INFO GRID rasterleri için ESRI tarafından geliştirilen tescilli bir BINARY formatı (INFO dizini, *.adf)
 • ADRG - ARC Sayısallaştırılmış Raster Grafik formatı, Genel Bilgi Dosyası ve Görüntü dosyası (*.gen + *.img) gerektirir
 • AirSAR - AirSAR Polarimetric (POLSAR) veri formatı görüntüleri yalnızca P,L,C dalga boylarında (*.dat VEYA *_[p|l|c].dat)
 • ASC - ASCII formatında (*.asc, *.grd) ARC/INFO rasterleri için ESRI tarafından geliştirilen tescilli olmayan bir ASCII formatı
 • BAS - Fuji BAS Tarayıcı Görüntüsü (*.bas)
 • BIL - Uydu veri rasterlerinin Hat formatına göre Araya Giren Bant, .HDR etiketli (*.bil) olmalıdır
 • BIP - Uydu veri rasterlerinin Piksel formatına göre Araya Giren Bant, .HDR etiketli (*.bip) olmalıdır
 • BLX - Topografik verileri Magellan GPS birimlerinde (*.blx) depolamak için Magellan tarafından tasarlanmış format
 • BMP - Raster grafik görüntüleri, renkli ve monokrom (*.bmp) için Microsoft Windows Device Independent Bitmap
 • CADRG - Dijital haritalar ve grafik görüntüleri için Sıkıştırılmış ARC Sayısallaştırılmış Raster Grafik formatı, RPF ve NITFS uyumlu
 • CIB - Ortofotolar için Kontrollü Görüntü Tabanı formatı (düzeltilmiş gri tonlamalı hava görüntüleri), RPF ve NITFS uyumlu
 • COASP - Defence R&D Canada (DRDC) Yapılandırılabilir Havadan SAR İşlemcisi (*.coasp) için tasarlanmış veri tarama formatı
 • COSAR - "Karmaşık SAR", Açıklamalı İkili Matris (TerraSAR-X), düz ikili görüntü raster, 4GB boyutla sınırlı (*.cosar)
 • DEM - USGS, tarama tabanlı Dijital Yükseklik Modelini (*.dem) depolamak için tasarlanmış format
 • DOQ - USGS, projeksiyonlar ve dönüşümler için tasarlanmış Digital Ortho Quad formatı (*.doq)
 • DTED - Düzenli aralıklı yükseklik noktaları ızgarası için Dijital Arazi Yüksekliği Veri formatı (*.dt0, *.dt1, *.dt2)
 • ENVI - 1bit, 2bit, 4bit veya 8bit, Int16, Float32 ENVI raster türleri, projeksiyonlar ve veriler için sınırlı destek(*.nvi + *.hdr)
 • ESRI - ESRI ham raster verileri (aka ESRI BIL formatı) 8 bit, 16 bit ve 32 bit tam sayı türleri (*.bil + *.hdr)
 • GFF - Yere Dayalı SAR Uygulamaları Test Edilmiş Dosya Formatı (.gff)
 • GIF - CompuServe tarafından tasarlanmış Grafik Değişim Biçimi, piksel başına 8 bit'e kadar, LWZ sıkıştırılmış (*.gif)
 • GRC - Northwood/Dikey Eşleştirici Sınıflandırılmış Izgara Formatı (*.grc , *.tab)
 • GRD - Golden Software ASCII Grid (GSAG), Binary Grid (GSBG) ve Golden Software 7 Binary Grid (GS7BG) (*.grd)
 • GRD - Northwood/Dikey Eşleştirici Sayısal Izgara Biçimi (*.grd , *.tab)
 • GXF - GeoSoft Grid Exchange Format, yükseklik verilerini (*.gxf) depolamak için bir ASCII ızgara formatıdır.
 • HGT - 1x1 derecelik döşemelerin (*.hgt veya *.hgt.zip) işlenmemiş global SRTM yükseklik verileri için yükseklik formatı dosyası
 • ILWIS - ILWIS Raster Haritaları (*.mpr) ve Harita Listeleri (*.mpl) .CSY'de saklanan projeksiyon bilgisi, .GRF'de coğrafi referans bilgisi
 • ISIS - USGS Astrogeology ISIS dosya formatı, sürüm 2 ve 3 (*.isis)
 • JDEM - 32 bit kayan nokta yükseklik raster (*.mem) için Japon Dijital Yükseklik Modeli
 • JP2 - Dalgacık sıkıştırmasına dayalı Joint Photographic Experts Group formatı (*.jp2, *.jp2k)
 • JPEG - Resimler için Joint Photographic Experts Group formatı, kayıplı Dijital Kosinüs Dönüşümü (DCT) sıkıştırmasını kullanır (*.jpg, *.jpeg)
 • LCP - FARSITE v.4 Arazi ve ağaç gölgelik verileri için yatay çok bantlı tarama formatı Int16 yalnızca projeksiyon bilgisi yok, çoğunlukla UTM (.lcp)
 • MFF - Vexcel MFF Raster (*.mff) ve MFF2 (HKV) Raster (*.hdr)
 • MrSID - LizardTech'in dalgacık sıkıştırmasına dayalı Çok Çözünürlüklü Kesintisiz Görüntü Veritabanı dosya formatı (*.sid)
 • NAT - Meteosat İkinci Nesil (MSG) Yerel Arşiv Formatı, 12 banta kadar destekler, bant başına 10 bit (.nat)
 • NITF - Dijital belgelerin (*.ntf, *.nitf) değişimi, saklanması ve iletimi için Ulusal Görüntü Aktarım Formatı
 • PCI - EASI/PACE uzaktan algılama yazılımı için PCI Geomatics tarafından geliştirilen bir veritabanı dosya formatı (sıkıştırılmamış *.pix ve *.pcidsk)
 • PGM - Netpbm gri tonlamalı görüntü formatı (Portable Graymap) (*.pgm)
 • PNG - Gri tonlamalı, palet tabanlı ve yalnızca RGB görüntüler için Taşınabilir Ağ Grafikleri formatı, kayıpsız veri sıkıştırma, şeffaflığı destekler (*.png)
 • PPM - Netpbm renkli görüntü formatı (Portable Pixmap) (*.ppm)
 • RDB - R Raster Verisi (*.asc, *.rdb)
 • RIK - İsveçli kuruluş Lantmäteriet (*.rik) tarafından yayınlanan haritalar için İsveç Izgarası RIK formatı
 • RPF - Dijital görüntüler (CIB), haritalar ve çizelgeler (CADRG), NITFS uyumlu (A.TOC) için Raster Ürün Formatları
 • SDAT - SAGA (Otomatik Jeobilimsel Analizler Sistemi) GIS Binary Grid (*.sdat'ta ikili veri seti, *.sgrd'de ASCII başlığı)
 • TER - Float32 yükseklik değerlerinin bir bandını (*.ter) depolamak için Leveler yükseklik alanları dosya formatı
 • TER - Bir grup Int16 yükseklik değerini (*.ter, *.terrain) depolamak için Terragen arazi dosya formatı
 • TIFF - Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi (TIFF) ve GeoTIFF (*.tif, *.tiff, *.gtif)
 • AirSAR, AirSAR Polarimetrik Görüntü, AirSAR
 • BT, VTP .bt (İkili Arazi) 1.3 Formatı, BT
 • CEOS, CEOS Image, CEOS
 • COASP, DRDC COASP SAR İşlemci Raster, COASP
 • COSAR, COSAR Açıklamalı İkili Matris (TerraSAR-X), COSAR
 • CPG, Convair PolGASP, CPG
 • DİMAP, SPOT DİMAP, DİMAP
 • DIPEx, DIPEx, DIPEx
 • EHdr, ESRI .hdr Etiketli, EHdr
 • EIR, Erdaş Imagine Raw, EIR
 • ELAS, ELAS, ELAS
 • ENVI, ENVI .hdr Etiketli, ENVI
 • ERS, ERMapper .ers Etiketli, ERS
 • ESAT, Envisat Görüntü Formatı, ESAT
 • HIZLI, EOSAT HIZLI Format, HIZLI
 • UYGUN, UYGUN Görüntü, UYGUN
 • FujiBAS, Fuji BAS Tarayıcı Görüntüsü, FujiBAS
 • GenBin, Genel İkili (.hdr Etiketli), GenBin
 • GSC, GSC Geogrid, GSC
 • HFA, Erdaş Imagine Images (.img)A
 • IDA, Görüntü Verileri ve Analizi, IDA
 • ILWIS, ILWIS Raster Haritası, ILWIS
 • INGR, Intergraph Raster, INGR
 • JAXAPALSAR, JAXA PALSAR Ürün Okuyucu (Seviye 1.1/1.5), JAXAPALSAR
 • L1B, NOAA Polar Orbiter Seviye 1b Veri Kümesi, L1B
 • LAN, Erdaş .LAN/.GIS, LAN
 • LCP, FARSITE v.4 Manzara Dosyası (.lcp), LCP
 • MEM, Bellek İçi Tarama, MEM
 • MSGN, EUMETSAT Arşiv yerel (.nat), MSGN
 • NDF, NLAPS Veri Formatı, NDF
 • PAux, PCI .aux Etiketli, PAux
 • PCIDSK, PCIDSK Veritabanı Dosyası, PCIDSK
 • PDS, NASA Gezegensel Veri Sistemi, PDS
 • RMF, Raster Matris Formatı, RMF
 • RS2, RadarSat 2 XML Ürünü, RS2
 • RST, İdrisi Raster A.1, RST
 • SAGA, SAGA GIS Binary Grid (.sdat), SAGA
 • SAR_CEOS, CEOS SAR Resmi, SAR_CEOS
 • SDTS, SDTS Raster, SDTS
 • SGI, SGI Görüntü Dosyası Formatı 1.0, SGI
 • SRP, Standart Raster Ürün (ASRP/USRP), SRP
 • TIL, EarthWatch .TIL, TIL
 • TSX, TerraSAR-X Ürünü, TSX
 • XPM, X11 PixMap Formatı, XPM

Desteklenmeyen ESRI projeksiyonları

OSM'de aktif biri olarak bu soruyu sormasan iyi edersin. Kullandığımız Google projeksiyonu veri dönüşümü yapmaya bile zahmet etmiyor, sadece WGS84 koordinatlarını alıyor ve bir küreden geliyormuş gibi yapıyor. :)

Yorum:13 Stoecker tarafından 3 ay önce değiştirildi

Tüm bunları gerçekten öğrenmiş biri olarak, öğretim görevlisinin projeksiyon olmayan "harita projeksiyonu" türlerinden bahsettiğinde hala duyuyorum. Özellikle kelimelerdeki tiksinti. Ve şimdi Google ve düzgün görünen haritalar gevşek olduğu için herkes bu tür şeyleri kullanıyor. OTOH'un ham verilerin mevcudiyeti, herkesin istendiğinde uygun haritalar oluşturmasını sağlar.

Yorum:14 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Teşekkürler! :)
@bastiK Yeni projeksiyonlar uygulamaya çalışıyorum. EquidistantCylindrical ile başladım ( eqc , 20 projeksiyonla ilgilidir). Başlangıç ​​için yeterince basit görünüyor, ancak iki sorum var:

 • getAlgorithmBounds() uygulamasını nasıl belirlersiniz?
 • Bir projeksiyonun doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını nasıl test edersiniz?

Yorum:15 следующий: 17 Değiştirildi 3 года tarafından bastiK

Farkında değilseniz, geotools uygulamasını projeksiyonların çoğu için temel olarak kullandım (temel kısma indirgendi). Oldukça iyi çalıştı. Geotools kodu zaten proj.4 kütüphanesinin c-uygulamasına oldukça yakın görünüyor.

getAlgorithmBounds() yöntemi için, algoritmanın sayısal olarak kararlı olduğu, yani makul bir gidiş-dönüş hatasının olduğu bir alanı belirlemeye çalıştım (bkz. ProjectionTest ). Bu amaçla, her pikseli hataya göre renklendirerek dünya haritasını çizecek bir aracım vardı. Oldukça güzel görünüyordu, ama alet muhtemelen şimdi gitmiştir. Projeksiyon parametrelerine bağımlılığa gelince, bunu teorik düzeyde denemeniz veya anlamanız gerekir.

Doğru şekilde uygulandığını doğrulamak için, birkaç koordinatı proj.4'ün ( ProjectionRefTest ) çıktısıyla karşılaştırabilirsiniz.

Yorum:16 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - ESRI dosyasında referans verilen NTv2 ızgaralarını ekleyin

Comment:17 в ответ на: 15 Don-vip tarafından 3 года önce değiştirildi

Oldukça güzel görünüyordu, ama alet muhtemelen şimdi gitmiştir.

Kulağa hoş geliyor. Geri alma şansın yok mu? :)

Yorum:18 3 ay önce bastiK tarafından değiştirildi

Üzgünüm, hiçbir şey bulunamadı. Belki tozlu bir dolaptaki bir diskette. :)

Yorum:19 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Hala üzerinde. Bu iki yöntemin JOSM eşdeğeri nedir?

Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:20 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Ekli yamaya bakın. Bu Jeodezik yöntemlere dayanan Ekvator/Eğik AzimuthalEquidistant modlarıyla ne yapacağımı bilmiyorum.

Yorum:21 3 ay önce bastiK tarafından değiştirildi

Bu işlevlerin JOSM'de zaten mevcut olduğunun farkında değilim. Tüm yardımcı işlevleri AbstractProj içine koydum. Geoliblib kullanımı da #12427'de gündeme geldi. Kütüphaneyi gönderirsek, orijinal paket adını korumanızı öneririm. Kavanoz 37 kB'dir, bu nedenle alan açısından sorun yok.

Yorum:22 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Peki! Şimdilik bu durumları devre dışı bırakacağım, bu özelliğin gerçekten gerekli olup olmadığını daha sonra göreceğiz.

Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:23 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Eserler # 16082 ile aynı. Lütfen bir göz atabilir veya düzeltmem için bana rehberlik edebilir misiniz? Tavsiyelerinizle kendime bakmaya çalıştım ama hala onları nasıl düzelteceğimi bilmiyorum.

Birleşmiş Milletler'i JOSM'de görmek isterim. Artık neredeyse geldik:

Yorum:24 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - yeni projeksiyonlar ekleyin ve yeni ESRI dosyası formatı için destek

Yorum:25 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:26 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - error_prone uyarılarını düzeltin

Yorum:27 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:28 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - yeni ESRI dosyası için projeksiyonların yeniden çalışması

Yorum:29 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:30 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Paul, lütfen test verilerini günceller misin? Komut dosyası veya cs2cs, Windows'ta iyi çalışmıyor gibi görünüyor, her zaman tüm bu sıfırları alıyorum.

Yorum:31 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - SonarQube/Surefire, 524288 karakterden uzun XML özniteliklerini ayrıştıramaz

Yorum:32 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - regresyon testi verilerini güncelle

Yorum:33 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Fransız yerel ayarıyla projeksiyon referans verilerinin oluşturulmasını düzeltin

Yorum:34 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Eşit Mesafeli Silindirik projeksiyonu düzeltin

Yorum:35 3 ay önce Don-vip tarafından değiştirildi

bkz. #16129 - regresyon testi verilerini güncelleyin

Yorum:36 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Küre elipsoid yarıçapını düzeltin (proj.4 ve Proj4J değerleri farklıdır!)

Yorum:37 следующий: 52 Değiştirildi 3 года tarafından Don-vip

Paul, bu tür projeksiyonlarla ilgili birçok sorunumuz var:

Hem +datum hem de +towgs84 var. +towgs84 parametresi olmayan aea/NAD83 projeksiyonları uygundur.

CustomProjection.parseDatum'u okuduğumda bana öyle geliyor ki bir + verimiz varsa +towgs84 parametresini yok sayıyoruz. haklı mıyım? Önceliği tersine çevirmeli miyiz? +towgs84'e sahipsek +datum yoksayılsın mı?

Yorum:38 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:39 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - hem +datum hem de +towgs84 ile projeksiyon tanımlarını ele alın

Yorum:40 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:41 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - WMS ServiceException s'nin daha iyi yakalanması

Yorum:42 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Cassini ve Albers projeksiyonlarının küresel versiyonlarını ekleyin

Yorum:43 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Enine Merkatör: tmerc ters dönüşümünde küçük katsayı hatası (bkz. https://github.com/OSGeo/proj.4/issues/174)

Yorum:44 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

bkz. #16129 - Lambert Conformal Conic projeksiyon uygulamasını proj.4/GeoTools ile hizalayın

Yorum:45 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Yorum:46 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Paul, lütfen bana yardım eder misin? Bu projeksiyonlarda ne sorun var anlamadım, proj.4 kaynak kodunu bizimkiyle karşılaştırdım ve hiçbir fikrim yok.

Onları nasıl düzelteceğimizi bulamazsak, en azından 634 projeksiyon kodunu kodlamak zorunda kalmadan onları hariç tutmak için genel bir kural bulmak isterim.

Yorum:47 Stoecker tarafından 3 ay önce değiştirildi

Aea'yı kontrol ettim ve https://github.com/OSGeo/proj.4/blob/master/src/PJ_aea.c ile bir sürü farklılığı var
Örneğin. n = (m1 * m1 - m2 * m2) / (ml2 - ml1) değil n = (m1 * m1 - m2 * m2) / (q2 - q1)

Kodu ve referans verilerini nereden aldınız?

Yorum:48 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

Projeksiyon kodlarımızın çoğu, kendisi de proj.4'ten gelen geotools'tan gelir.

Vurguladığınız satır için kod aynıdır, sadece ml2 değişkeni ​ q2 olarak yeniden adlandırılmıştır.

Bu sorunları anlamıyorum çünkü tahminler doğru görünüyor. Sahibiz:

 • aea: 40 çalışıyor, 5 başarısız
 • omerc: 26 çalışıyor, 3 başarısız
 • tmerc: 2422 çalışıyor, 242 başarısız
 • lcc: 1078 çalışıyor, 384 başarısız

Yorum:49 Stoecker tarafından 3 ay önce değiştirildi

Başarısız olup olmadığına karar vermek için referans değerlerini nasıl aldınız?

Yorum:50 Don-vip tarafından 3 ay önce değiştirildi

ProjectionRefTest.main() çalıştırarak proj.4 cs2cs aracını çağırıyoruz. Daha sonra ProjectionRefTest.testProjections() tarafından kullanılan data_nodist/projection/projection-reference-data dosyasını günceller.

Yorum:51 следующий: 53 Değiştirildi 3 года tarafından bastiK

bu kadar çabuk cevap vermediğim için üzgünüm ama ben hala buralardayım. :)

Bana referans verileri yanlış gibi görünüyor:

ProjectionRefTest.main'i makinemde çalıştırabilirim, ancak tüm dosyayı değil yalnızca yanlış girişleri güncellemeyi tercih ederim. Şu anda bunu rahatça nasıl yapacağınızdan emin değilim.

Yorum:52 в ответ на: 37 следующий: 54 Değiştirildi 3 года tarafından bastiK

Paul, bu tür projeksiyonlarla ilgili birçok sorunumuz var:

Hem +datum hem de +towgs84 var. +towgs84 parametresi olmayan aea/NAD83 projeksiyonları uygundur.

CustomProjection.parseDatum'u okuduğumda, bir + verimiz varsa +towgs84 parametresini yok sayıyoruz gibi görünüyor. haklı mıyım? Önceliği tersine çevirmeli miyiz? +towgs84'e sahipsek +datum yoksayılsın mı?

Veriden elipsoidi almak mantıklı olacaktır, ancak aksi takdirde +towgs84 parametrelerini kullanın.Değişiklik kümenizi doğru okuduysam, yaptığınız şey bu mu?

Comment:53 в ответ на: 51 Değiştirildi 3 года tarafından Don-vip

bu kadar çabuk cevap vermediğim için üzgünüm ama ben hala buralardayım. :)

ProjectionRefTest.main'i makinemde çalıştırabilirim, ancak tüm dosyayı değil yalnızca yanlış girişleri güncellemeyi tercih ederim. Şu anda bunu rahatça nasıl yapacağınızdan emin değilim.

Projeksiyon kodlarını parametre olarak kabul etmek için betiği güncelleyebiliriz. Güncellenecek kodların listesi EPSG:102003,EPSG:102039,EPSG:102042,EPSG:102399,EPSG:102600,EPSG:102041,EPSG:102191,EPSG:102192,EPSG:102193,EPSG:102221,EPSG:102222 ,EPSG:102375,EPSG:102398,EPSG:102492,EPSG:102581,EPSG:102582,EPSG:102583,EPSG:102584,EPSG:102585,EPSG:102586,EPSG:102587,EPSG:102588,EPSG:102592,EPSG :102604,EPSG:102640,EPSG:102688,EPSG:102689,EPSG:102690,EPSG:102700,EPSG:102720,EPSG:102721,EPSG:102726,EPSG:102727,EPSG:102733,EPSG:102761,EPSG:103166 ,EPSG:103167,EPSG:103168,EPSG:103228,EPSG:103229,EPSG:103230,EPSG:103231,EPSG:103233,EPSG:103234,EPSG:103236,EPSG:103237,EPSG:103239,EPSG:103240,EPSG :103242,EPSG:103243,EPSG:103244,EPSG:103245,EPSG:103246,EPSG:103247,EPSG:103248,EPSG:103249,EPSG:103250,EPSG:103251,EPSG:103256,EPSG:103259,EPSG:103278 ,EPSG:103279,EPSG:103280,EPSG:103281,EPSG:103282,EPSG:103283,EPSG:103284,EPSG:103285,EPSG:103286,EPSG:103287,EPSG:103288,EPSG:103289,EPSG:103290,EPSG :103291,EPSG:103292,EPSG:103293,EPSG:103294,EPSG:103295,EPSG:103303,EPSG:103306,EPSG:1033 08,EPSG:103310,EPSG:103311,EPSG:103312,EPSG:103317,EPSG:103322,EPSG:103323,EPSG:103332,EPSG:103333,EPSG:103336,EPSG:103338,EPSG:103341,EPSG:103343, EPSG:103346,EPSG:103347,EPSG:103349,EPSG:103352,EPSG:103356,EPSG:103360,EPSG:103362,EPSG:103363,EPSG:103364,EPSG:103365,EPSG:103369,EPSG:103375,EPSG: 103376,EPSG:103377,EPSG:103378,EPSG:103379,EPSG:103380,EPSG:103381,EPSG:103382,EPSG:103383,EPSG:103384,EPSG:103385,EPSG:103386,EPSG:103387,EPSG:103388, EPSG:103389,EPSG:103390,EPSG:103391,EPSG:103392,EPSG:103403,EPSG:103406,EPSG:103408,EPSG:103410,EPSG:103411,EPSG:103412,EPSG:103417,EPSG:103422,EPSG: 103423,EPSG:103432,EPSG:103433,EPSG:103436,EPSG:103438,EPSG:103441,EPSG:103443,EPSG:103446,EPSG:103447,EPSG:103449,EPSG:103452,EPSG:103456,EPSG:103460, EPSG:103462,EPSG:103463,EPSG:103464,EPSG:103465,EPSG:103469,EPSG:103472,EPSG:103473,EPSG:103495,EPSG:103499,EPSG:103500,EPSG:103501,EPSG:103502,EPSG: 103503,EPSG:103504,EPSG:103505,EPSG:103506,EPSG:103507,EPSG:103508,EPSG:103509,EPSG:103510,EPSG:103511,E PSG:103512,EPSG:103513,EPSG:103514,EPSG:103515,EPSG:103516,EPSG:103517,EPSG:103520,EPSG:103521,EPSG:103522,EPSG:103523,EPSG:103524,EPSG:103525,EPSG: 103526,EPSG:103527,EPSG:103539,EPSG:103540,EPSG:103541,EPSG:103542,EPSG:103543,EPSG:103544,EPSG:103545,EPSG:103546,EPSG:103547,EPSG:103548,EPSG:103549, EPSG:103550,EPSG:103551,EPSG:103552,EPSG:103553,EPSG:103554,EPSG:103555,EPSG:103556,EPSG:103557,EPSG:103559,EPSG:103560,EPSG:103561,EPSG:103562,EPSG: 103563,EPSG:103564,EPSG:103565,EPSG:103566,EPSG:103567,EPSG:103568,EPSG:103569,EPSG:103570,EPSG:103571,EPSG:103572,EPSG:103573,EPSG:103574,EPSG:103575, EPSG:103576,EPSG:103608,EPSG:103609,EPSG:103610,EPSG:103611,EPSG:103612,EPSG:103613,EPG:103614,EPSG:103615,EPSG:103616,EPSG:103617,EPSG:103618,EPG: 103619,EPSG:103620,EPSG:103621,EPSG:103622,EPSG:103623,EPSG:103624,EPSG:103625,EPSG:103626,EPSG:103627,EPSG:103628,EPSG:103629,EPSG:103630,EPSG:103631, EPSG:103632,EPSG:103633,EPSG:103634,EPSG:103635,EPSG:103636,EPSG:103637,EPSG:103638,EPSG:103639,EPSG: 103640,EPSG:103641,EPSG:103642,EPSG:103643,EPSG:103644,EPSG:103645,EPSG:103646,EPSG:103647,EPSG:103648,EPSG:103649,EPSG:103650,EPSG:103651,EPSG:103652, EPSG:103653,EPSG:103654,EPSG:103655,EPSG:103656,EPSG:103657,EPSG:103658,EPSG:103659,EPSG:103660,EPSG:103661,EPSG:103662,EPSG:103663,EPSG:103664,EPSG: 103665,EPSG:103666,EPSG:103667,EPSG:103668,EPSG:103669,EPSG:103670,EPSG:103671,EPSG:103672,EPSG:103673,EPSG:103674,EPSG:103675,EPSG:103676,EPSG:103677, EPSG:103678,EPSG:103679,EPSG:103680,EPSG:103681,EPSG:103682,EPSG:103683,EPSG:103684,EPSG:103685,EPSG:103686,EPSG:103687,EPSG:103688,EPSG:103689,EPSG: 103690,EPSG:103691,EPSG:103692,EPSG:103693,EPSG:103708,EPSG:103709,EPSG:103710,EPSG:103711,EPSG:103712,EPSG:103713,EPSG:103714,EPSG:103715,EPSG:103716, EPSG:103717,EPSG:103718,EPSG:103719,EPSG:103720,EPSG:103721,EPSG:103722,EPSG:103723,EPSG:103724,EPSG:103725,EPSG:103726,EPSG:103727,EPSG:103728,EPSG: 103729,EPSG:103730,EPSG:103731,EPSG:103732,EPSG:103733,EPSG:103734,EPSG:103735,EPSG:103736,EPSG:1037 37,EPSG:103738,EPSG:103739,EPSG:103740,EPSG:103741,EPSG:103742,EPSG:103743,EPSG:103744,EPSG:103745,EPSG:103746,EPSG:103747,EPSG:103748,EPSG:103749, EPSG:103750,EPSG:103751,EPSG:103752,EPSG:103753,EPSG:103754,EPSG:103755,EPSG:103756,EPSG:103757,EPSG:103758,EPSG:103759,EPSG:103760,EPSG:103761,EPSG: 103762,EPSG:103763,EPSG:103764,EPSG:103765,EPSG:103766,EPSG:103767,EPSG:103768,EPSG:103769,EPSG:103770,EPSG:103771,EPSG:103772,EPSG:103773,EPSG:103774, EPSG:103775,EPSG:103776,EPSG:103777,EPSG:103778,EPSG:103779,EPSG:103780,EPSG:103781,EPSG:103782,EPSG:103783,EPSG:103784,EPSG:103785,EPSG:103786,EPSG: 103787,EPSG:103788,EPSG:103789,EPSG:103790,EPSG:103791,EPSG:103792,EPSG:103793,EPSG:103846,EPSG:103946,EPSG:102389,EPSG:102390,EPSG:102391,EPSG:102063, EPSG:102064,EPSG:102070,EPSG:102071,EPSG:102101,EPSG:102102,EPSG:102103,EPSG:102104,EPSG:102105,EPSG:102106,EPSG:102107,EPSG:102108,EPSG:102136,EPSG: 102137,EPSG:102138,EPSG:102159,EPSG:102160,EPSG:102161,EPSG:102164,EPSG:102165,EPSG:102216,EPSG:102224,E PSG:102225,EPSG:102226,EPSG:102227,EPSG:102228,EPSG:102231,EPSG:102232,EPSG:102233,EPSG:102240,EPSG:102400,EPSG:102448,EPSG:102449,EPSG:102451,EPSG: 102459,EPSG:102461,EPSG:102462,EPSG:102464,EPSG:102465,EPSG:102525,EPSG:102526,EPSG:102528,EPSG:102529,EPSG:102629,EPSG:102630,EPSG:102648,EPSG:102649, EPSG:102650,EPSG:102661,EPSG:102662,EPSG:102664,EPSG:102665,EPSG:102696,EPSG:102697,EPSG:102698,EPSG:102705,EPSG:102844,EPSG:103220,EPSG:103221,EPSG: 103222,EPSG:103223,EPSG:103224,EPSG:103225,EPSG:103226,EPSG:103227,EPSG:103252,EPSG:103253,EPSG:103254,EPSG:103255,EPSG:103257,EPSG:103258,EPSG:103260, EPSG:103261,EPSG:103262,EPSG:103263,EPSG:103264,EPSG:103265,EPSG:103266,EPSG:103267,EPSG:103268,EPSG:103269,EPSG:103270,EPSG:103271,EPSG:103272,EPSG: 103273,EPSG:103274,EPSG:103275,EPSG:103276,EPSG:103277,EPSG:103296,EPSG:103297,EPSG:103298,EPSG:103299,EPSG:103300,EPSG:103301,EPSG:103302,EPSG:103305, EPSG:103307,EPSG:103309,EPSG:103313,EPSG:103314,EPSG:103315,EPSG:103316,EPSG:103318,EPSG:103319,EPSG: 103320,EPSG:103321,EPSG:103324,EPSG:103325,EPSG:103326,EPSG:103327,EPSG:103328,EPSG:103329,EPSG:103330,EPSG:103331,EPSG:103334,EPSG:103335,EPSG:103337, EPSG:103339,EPSG:103340,EPSG:103342,EPSG:103344,EPSG:103345,EPSG:103348,EPSG:103350,EPSG:103351,EPSG:103353,EPSG:103354,EPSG:103355,EPSG:103357,EPSG: 103358,EPSG:103359,EPSG:103361,EPSG:103366,EPSG:103367,EPSG:103368,EPSG:103370,EPSG:103372,EPSG:103373,EPSG:103374,EPSG:103393,EPSG:103394,EPSG:103395, EPSG:103396,EPSG:103397,EPSG:103398,EPSG:103399,EPSG:103400,EPSG:103401,EPSG:103402,EPSG:103405,EPSG:103407,EPSG:103409,EPSG:103413,EPSG:103414,EPSG: 103415,EPSG:103416,EPSG:103418,EPSG:103419,EPSG:103420,EPSG:103421,EPSG:103424,EPSG:103425,EPSG:103426,EPSG:103427,EPSG:103428,EPSG:103429,EPSG:103430, EPSG:103431,EPSG:103434,EPSG:103435,EPSG:103437,EPSG:103439,EPSG:103440,EPSG:103442,EPSG:103444,EPSG:103445,EPSG:103448,EPSG:103450,EPSG:103451,EPSG: 103453,EPSG:103454,EPSG:103455,EPSG:103457,EPSG:103458,EPSG:103459,EPSG:103461,EPSG:103466,EPSG:1034 67,EPSG:103468,EPSG:103470,EPSG:103476,EPSG:103477,EPSG:103478,EPSG:103479,EPSG:103480,EPSG:103481,EPSG:103482,EPSG:103483,EPSG:103484,EPSG:103485, EPSG:103486,EPSG:103487,EPSG:103488,EPSG:103489,EPSG:103490,EPSG:103491,EPSG:103492,EPSG:103493,EPSG:103494,EPSG:103496,EPSG:103497,EPSG:103498,EPSG: 103518,EPSG:103519,EPSG:103558,EPSG:103577,EPSG:103578,EPSG:103579,EPSG:103580,EPSG:103581,EPSG:103582,EPSG:103583,EPSG:103585,EPSG:103600,EPSG:103601, EPSG:103602,EPSG:103603,EPSG:103604,EPSG:103605,EPSG:103606,EPSG:103607,EPSG:103694,EPSG:103695,EPSG:103700,EPSG:103701,EPSG:103702,EPSG:103703,EPSG: 103704,EPSG:103705,EPSG:103706,EPSG:103707 .

Yorum:54 в ответ на: 52 следующий: 56 Değiştirildi 3 ay önce Don-vip tarafından

Veriden elipsoidi almak mantıklı olacaktır, ancak aksi takdirde +towgs84 parametrelerini kullanın. Değişiklik setinizi doğru okuduysam, yaptığınız şey bu mu?

Evet öyle yaptım (en azından ben öyle yapmak istedim). Ancak testin bu değişiklikten önceki (15sn) iki katı (30sn) sürdüğünü fark ettim. Belki kod optimize edilebilir.


Debian GIS Geliştirme paketleri

Genel olarak GRASS olarak adlandırılan bu, coğrafi veri yönetimi ve analizi, görüntü işleme, grafik/harita üretimi, mekansal modelleme ve görselleştirme için kullanılan bir Coğrafi Bilgi Sistemidir (CBS). GRASS şu anda dünya çapında akademik ve ticari ortamlarda ve ayrıca birçok devlet kurumu ve çevre danışmanlık şirketi tarafından kullanılmaktadır.

Bu paket, GRASS ile geliştirmeye yönelik başlık dosyalarını içerir. GRASS veri kümelerini yöneten bir yazılım geliştirmek veya g.extension modülünü kullanarak eklentiler kurmak istiyorsanız bu paketi kurun.

CGAL (Computational Geometry Algorithms Library), hesaplamalı geometride geliştirilen çözüm ve yöntemlerin en önemlilerini bir C++ kütüphanesinde endüstri ve akademideki kullanıcıların kullanımına sunar. Amaç, kullanışlı, güvenilir geometrik algoritmalara kolay erişim sağlamaktır.

Bu paket, başlık dosyalarının çoğunu içerir. Qt ile görselleştirme için başlık dosyaları libcgal-qt5-dev paketinde bulunabilir.

libcitygml, CityGML dosyalarını verilerden 3D işleme uygulamaları tarafından kolayca yararlanılabilecek şekilde ayrıştırmak için küçük ve kullanımı kolay bir açık kaynak C++ kitaplığıdır (geometri verileri, ayrıştırma sırasında işleme için mozaiklenir ve optimize edilir). Örneğin, birçok 3D tabanlı uygulamada (OpenGL, OpenSceneGraph, . ) CityGML dosyalarının okuyucularını geliştirmek için kullanılabilir.

CityGML (City Geography Markup Language), uluslararası düzeyde hızla benimsenen, coğrafi referanslı 3B şehir ve peyzaj modellerinin modellenmesi ve değişimi için XML tabanlı bir şemadır.

Bu paket geliştirme dosyaları içerir: libcitygml'nin statik ve başlık dosyaları.

Bu paket, libcv-dev'den alt bölümlere ayrılmış paketlere çeviri için dosyalar sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, libcvaux-dev'den alt bölümlere ayrılmış paketlere çeviri için dosyalar sağlar.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

OPeNDAP, orijinal olarak bu amaç için tasarlanmamış programların yanı sıra bazı programlardan internet üzerinden verilere erişmenizi sağlayan bir yazılım sağlar. OPeNDAP, yazılımının kullandığı Veri Erişim protokolünün orijinal geliştiricisi olsa da, diğer birçok grup DAP'yi benimsemiş ve uyumlu istemciler, sunucular ve yazılım geliştirme kitleri sağlamıştır.

Bu paket, DAP için başlık dosyaları, pkgconfig dosyaları ve statik kitaplıklar içerir.

İnterpolasyon kitaplığı (EMOSLIB), İnterpolasyon yazılımı ve GRIB, BUFR, CREX kodlama/kod çözme rutinlerini içerir. ECMWF meteorolojik arşiv ve erişim sistemi (MARS) ve ayrıca ECMWF grafik paketi MetView tarafından kullanılır.

Bu paket, libemolara karşı uygulamalar oluşturmak için gereken statik kitaplıkları ve başlıkları içerir.

ENVISAT Ürün Okuyucu API, yazılımlarında ESA ENVISAT uydusunun MERIS, AATSR ve ASAR veri ürünlerini kullanmak isteyen geliştiricileri destekleyen bir dizi C-kaynak kodu dosyasıdır.

C API'nin ana kullanım durumu, ENVISAT verilerinin sisteme alınmasıdır.

 • MERIS, AATSR veya ASAR sensörleri veya hatta hepsi için geliştirilmiş yeni bilimsel algoritmalar,
 • C veya C++ ile yazılmış mevcut bilimsel yazılım paketleri veya bir C veya C++ arayüzü kullanarak genişletmeye izin veren COTS yazılım sistemleri.

Bu paket, geliştirme dosyalarını (başlıklar ve statik kitaplıklar) içerir.

Epsilon, dalgacık tabanlı kayıplı görüntü sıkıştırma için C kütüphanesidir. Wavelet güdümlü sıkıştırıcıların, geleneksel DCT tabanlı olanlardan (JPEG gibi) çok daha etkili olduğu bilinmektedir.

Şu anda, program yaklaşık 30 farklı dalgacık filtresini destekliyor, çok iş parçacıklı ve MPI ortamlarında paralel çalışıyor, çok büyük görüntüleri işleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Bu paket geliştirme malzemeleri içerir.

FreeXL, BIFF8 dosya formatı spesifikasyonuna (yani .xls, Microsoft Excel XP/2003 ve daha eski) kadar Microsoft Excel elektronik tablolarının doğrudan okunmasını uygulayan bir C kitaplığıdır. XML SS dosya biçimi belirtimi (.xlsx, Microsoft Excel 2007 ve daha yenisi) desteklenmez.

Bu paket geliştirme başlıklarını içerir.

Bu, libfyba'ya bağlı uygulamalar geliştirmeye yönelik geliştirme paketidir. Başlık dosyalarını, statik kitaplık dosyalarını ve HTML belgelerini içerir.

Bu paket, statik kitaplığı, pkg-config dosyalarını ve Genel Kartografik Dönüşüm Paketi kitaplığıyla oluşturmak için gereken dosyaları içerir.

GDAL, raster jeo-uzamsal veri formatları için bir çevirmen kitaplığıdır. Bir kitaplık olarak, desteklenen tüm formatlar için çağıran uygulamaya tek bir soyut veri modeli sunar. İlgili OGR kitaplığı (GDAL kaynak ağacında bulunur), basit öznitelik vektör verileri için benzer bir yetenek sağlar.

GDAL, yaygın olarak kullanılanlar (GeoTIFF, JPEG, PNG ve daha fazlası) ile GIS ve uzaktan algılama yazılım paketlerinde (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics) kullanılanlar dahil olmak üzere birçok popüler veri formatını destekler. Ayrıca HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS gibi birçok uzaktan algılama ve bilimsel veri dağıtım formatını destekledi.

OGR kütüphanesi, ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML ve daha fazlası gibi popüler vektör formatlarını destekler.

Bu paket, GDAL/OGR'yi (başlıklar, statik nesneler, yapılandırma komut dosyası) kullanacak bir yazılım geliştirmek için gereken dosyaları içerir.

Geo::Google::MapObject, Google Haritalar API'sı ile çalışmak için sunucu tarafı bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle bu sınıfın bir nesnesi, statik haritalar API'si, javascript haritaları API'si, AJAX çağrıları ve javascript dışı yedek veriler için destek sağlayan ancak çevreleyen çerçeve hakkında pek çok varsayımda bulunmadan bir "harita" nesnesini kapsar. Örneğin HTML::Template::Pluggable gibi bir "nokta" gösterimini destekleyen bir şablon çerçevesinin kullanıldığı varsayılmaktadır. Modülün önemli bir taahhüdü, işlevsel bir javascript olmayan web sayfasına zarif ve tutarlı bir geri dönüş desteğidir.

Javascript ve statik Google harita API'leri, yakınlaştırma ve merkez belirtilmediğinde tamamen aynı şekilde davranmazlar. Spesifik olarak, statik haritalarla (http://developers.google.com/maps/documentation/staticmaps/?csw=1) oldukça iyi çalışır, ancak javascript API'si ile pek iyi çalışmaz. Bunu telafi etmek için modül şunlar arasında bir seçim sunar: API'lerin ve istemci tarafı kodunun en iyi düşündükleri şeyi yapmasına izin veren merkez ve yakınlaştırma seviyelerini belirlemek, mantıklı bir yakınlaştırma ve merkezi hesaplamak için yerleşik bir algoritma kullanmak ve son olarak hesaplamak için kendi algoritmasını sağlamak mantıklı bir yakınlaştırma ve merkez.

Geo::GoogleEarth::Pluggable, Google Earth ile kullanılabilecek XML belgelerinin oluşturulmasına izin veren Perl nesne yönelimli bir arayüzdür.

Desteklenen çıktı biçimleri, isteğe bağlı olarak bir web uygulaması için uygun HTTP üstbilgileri dahil olmak üzere KML ve KMZ'yi içerir. Ancak, KML dosyalarını okumanız gerekiyorsa, lütfen Geo::KML paketinin from yöntemine bakın.

Geo::Gpx'in asıl amacı, hem GPX Spinner hem de EasyGPS tarafından ayrıştırılabilen GPX/XML dosyaları üretmekti. 0.13 sürümünden itibaren, genel ayrıştırma ve GPX verilerinin oluşturulmasını destekleyecek şekilde genişletildi. Hem GPX 1.0 hem de 1.1 desteklenir.

Geo::Proj4, Perl yazılımında kolay kullanım için bir kartografik projeksiyon kitaplığı olan PROJ etrafında bir sarmalayıcı kitaplıktır.

Açık Kaynak PROJ kitaplığı, coğrafi koordinat sistemleri arasında dönüştürme yapar. Jeodezik enlem ve boylam (LL, en yaygın olarak WGS84 projeksiyonu) arasında çok çeşitli diğer kartografik projeksiyonlara (XY, genellikle UTM) dönüştürebilir.

Geo::Shapelib, Perl kullanarak ESRI tarafından tanımlanan şekil dosyalarını okumak, oluşturmak ve yazmak için kullanılan bir modüldür. Shapelib kitaplığı için Perl bağlamasını sağlar.

Shapefile formatı, özniteliklere sahip basit vektör verileri için ESRI tarafından tanıtılan bir çalışma ve değişim formatıdır. Görünüşe göre ARCView 2/3'te düzenlenebilen ve ArcGis'te dışa ve içe aktarılabilen tek dosya formatıdır.

GeographicLib, coğrafi, UTM, UPS, MGRS, jeosentrik ve yerel kartezyen koordinatlar arasında dönüştürme, jeoid hesaplamaları ve jeodezik hesaplama için küçük bir C++ sınıfı kümesidir. NGA Geotrans tarafından sağlanan temel işlevsellik için uygun bir alternatiftir.

Bu paket, GeographicLib kitaplığını kullanan uygulamalar geliştirmek için kullanılan dosyaları içerir.

GeoIP, kullanıcının herhangi bir IP adresinin veya ana bilgisayar adının geldiği ülkeyi bulmasını sağlayan bir C kütüphanesidir. Dosya tabanlı bir veritabanı kullanır.

Bu veritabanı, anahtar olarak IP bloklarını ve değerler olarak ülkeleri içerir ve ters DNS aramalarını kullanmaktan daha eksiksiz ve doğru olmalıdır.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

GEOS, bir uzaysal nesne modeli ve temel geometrik fonksiyonlar sağlar. SQL için OpenGIS Konsorsiyumu Basit Özellikler Spesifikasyonunda tanımlanan geometri modelini uygular.

Bu paket, C++'da GEOS kullanarak programlar geliştirmek için gereken başlıkları ve kitaplıkları içerir. Üçüncü taraf programlarının, kararsız C++ API'si yerine kararlı C API'sini kullanması gerektiğini unutmayın.

GEOS, bir uzaysal nesne modeli ve temel geometrik fonksiyonlar sağlar. SQL için OpenGIS Konsorsiyumu Basit Özellikler Spesifikasyonunda tanımlanan geometri modelini uygular.

Bu paket, GEOS kullanarak programlar geliştirmek için gereken başlıkları ve kitaplıkları içerir.

Bu C kitaplığı, coğrafi referanslı tarama görüntüleri için TIFF 6.0 tabanlı değişim biçimini destekler. GeoTIFF standardı, TIFF raster üzerine coğrafi meta-bilgi etiketlerini okumak ve yazmak için geliştirilmiştir.

Bu paket, GeoTIFF kitaplığına dayalı programlar geliştirmek için kullanılacak malzemeleri içerir.

Bu kitaplıklar kümesi, coğrafi ve Kartezyen veri kümelerinin manipüle edilmesine (filtreleme, trend uydurma, ızgara, projeksiyon vb. dahil) ve kontur haritaları aracılığıyla basit xy çizimlerinden yapay olarak aydınlatılmış yüzeylere ve 3-D'ye kadar Kapsüllenmiş PostScript Dosyası (EPS) çizimleri üretmeye izin verir. perspektif görünümler.

Bu paket, GMT kitaplıklarını (başlıklar) kullanan programların geliştirilmesi için kullanılan dosyaları içerir.

gpsd servis arka plan programı, bir ana bilgisayara bağlı bir veya daha fazla GPS cihazını izleyebilir ve sensörlerin konumu ve hareketleriyle ilgili tüm verileri 2947 numaralı TCP bağlantı noktasında sorgulanabilir hale getirir.

Bu paket, libgps kullanarak programlar ve paketler oluşturmak için gereken başlık ve geliştirme dosyalarını içerir.

Bu, 'GRIB2' veri formatlarını kodlamak ve kodunu çözmek için NCEP'in libgrib2c kitaplığıdır.

Bu paket, libgrib2'ye karşı uygulamalar oluşturmak için gereken statik kitaplıkları ve başlıkları içerir.

Grits, herkese açık sunuculardan alınan uydu ve arazi verilerini kullanarak dünyanın bir görüntüsünü oluşturmak için OpenGL kullanan bir "Sanal Küre" kitaplığıdır. Bu, bir kitaplık olarak uygulanması dışında, konsept olarak Google Earth ve NASA World Wind'e benzer.

Bu paket, irmik kullanan programlar geliştirmek için gerekli olan başlık dosyalarını ve kitaplıkları içerir.

GTS Kitaplığı, birbirine bağlı üçgenlerle birbirine bağlanmış 3B yüzeylerle başa çıkmak için bir dizi kullanışlı fonksiyon sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu paket, GTS kullanarak uygulamalar oluşturmak için gereken başlıkları ve geliştirme kitaplıklarını içerir.

HDF, çoğunlukla bilimsel hesaplamada kullanılan grafiksel ve sayısal verileri depolamak ve aktarmak için çok nesneli bir dosya formatıdır. HDF, çok boyutlu diziler, raster görüntüler ve tablolar dahil olmak üzere birkaç farklı veri modelini destekler. Her biri belirli bir toplu veri türünü tanımlar ve verileri ve meta verileri okumak, yazmak ve düzenlemek için bir API sağlar. HDF geliştiricileri veya kullanıcıları tarafından yeni veri modelleri eklenebilir.

Bu paket, NetCDF kitaplığıyla uyumlu olan HDF paketi için dosyalar ve statik kitaplık dahil geliştirme öğelerini içerir.

HDF, çoğunlukla bilimsel hesaplamada kullanılan grafiksel ve sayısal verileri depolamak ve aktarmak için çok nesneli bir dosya formatıdır. HDF, çok boyutlu diziler, raster görüntüler ve tablolar dahil olmak üzere birkaç farklı veri modelini destekler. Her biri belirli bir toplu veri türünü tanımlar ve verileri ve meta verileri okumak, yazmak ve düzenlemek için bir API sağlar. HDF geliştiricileri veya kullanıcıları tarafından yeni veri modelleri eklenebilir.

Bu paket, HDF paketi için dosyalar ve statik kitaplık ve bazı HDF API referans kılavuz sayfaları dahil geliştirme öğelerini içerir.

Hiyerarşik Veri Formatı 5 (HDF5), bilimsel verileri depolamak için bir dosya formatı ve kitaplıktır. HDF5, HDF4.x'in eksikliklerini gidermek için tasarlandı ve uygulandı. Daha güçlü ve esnek bir veri modeline sahiptir, 2 GB'den büyük dosyaları destekler ve paralel G/Ç'yi destekler.

Bu paket, seri platformlar için geliştirme dosyalarını içerir.

Hiyerarşik Veri Formatı 5 (HDF5), bilimsel verileri depolamak için bir dosya formatı ve kitaplıktır. HDF5, HDF4.x'in eksikliklerini gidermek için tasarlandı ve uygulandı. Daha güçlü ve esnek bir veri modeline sahiptir, 2 GB'den büyük dosyaları destekler ve paralel G/Ç'yi destekler.

Bu paket, her platform için HDF5'in varsayılan MPI sürümüne bağlıdır.

Hiyerarşik Veri Formatı 5 (HDF5), bilimsel verileri depolamak için bir dosya formatı ve kitaplıktır. HDF5, HDF4.x'in eksikliklerini gidermek için tasarlandı ve uygulandı. Daha güçlü ve esnek bir veri modeline sahiptir, 2 GB'den büyük dosyaları destekler ve paralel G/Ç'yi destekler.

Bu paket, MPICH2 ile kullanım için geliştirme dosyaları içerir. Uyarı: Bu sürüm için C++ arabirimi sağlanmamıştır.

Hiyerarşik Veri Formatı 5 (HDF5), bilimsel verileri depolamak için bir dosya formatı ve kitaplıktır. HDF5, HDF4.x'in eksikliklerini gidermek için tasarlandı ve uygulandı. Daha güçlü ve esnek bir veri modeline sahiptir, 2 GB'den büyük dosyaları destekler ve paralel G/Ç'yi destekler.

Bu paket, OpenMPI ile kullanım için geliştirme dosyaları içerir.

Bu paket, libhdf5-serial-dev'den libhdf5-dev'e geçiş paketidir. Güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

HDF-EOS5, Grid, Point ve Swath gibi EOS'a özgü veri yapılarını desteklemek için HDF5 üzerine kurulmuş bir yazılım kitaplığıdır. Yeni veri yapıları, bir yazılım kitaplığı kullanılarak EOS kuralları kullanılarak standart HDF veri nesnelerinden oluşturulur. HDF-EOS dosyalarının önemli bir özelliği, coğrafi konuma göre alt kümeleme gibi araçtan bağımsız hizmetlerin çok çeşitli veri ürünlerindeki dosyalara uygulanabilmesidir.

Bu paket, HDF-EOS5 için dosya ve statik kitaplıkları içerir.

Bu paket, libhighgui-dev'den alt bölümlere ayrılmış paketlere çeviri için dosyalar sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu, bir coğrafi veri XML varyantı olan KML üzerinde ayrıştırmak, oluşturmak ve çalıştırmak isteyen uygulamalarla kullanım için bir kitaplıktır. OGC KML 2.2 standardının bir uygulamasıdır. C++ ile yazılmıştır ve bağlamalar SWIG aracılığıyla Java ve Python'a sunulur.

Bu paket, KML kitaplığını kullanan C/C++ programları oluşturmak için gereken dosyaları içerir.

libLAS, ASPRS LAS sürüm 1.0, 1.1 ve 1.2 verilerini okumak ve yazmak için bir C/C++ kitaplığıdır. LAS formatı, sensörlerden gelen verileri depolamak ve bazı LiDAR ile ilgili uygulamalar tarafından ara işlem depolaması olarak kullanılan sıralı bir ikili formattır. LiDAR (Işık Algılama ve Menzil), uzak bir hedefin menzilini ve/veya diğer bilgilerini bulmak için saçılan ışığın özelliklerini ölçen optik bir uzaktan algılama teknolojisidir. Bir nesneye veya yüzeye olan mesafeyi belirlemenin yaygın yöntemi lazer darbeleri kullanmaktır.

Bu paket, C'de uygulamalar oluşturmak için geliştirme dosyalarını içerir.

libLAS, ASPRS LAS sürüm 1.0, 1.1 ve 1.2 verilerini okumak ve yazmak için bir C/C++ kitaplığıdır. LAS formatı, sensörlerden gelen verileri depolamak ve bazı LiDAR ile ilgili uygulamalar tarafından ara işlem depolaması olarak kullanılan sıralı bir ikili formattır. LiDAR (Işık Algılama ve Menzil), uzak bir hedefin menzilini ve/veya diğer bilgilerini bulmak için saçılan ışığın özelliklerini ölçen optik bir uzaktan algılama teknolojisidir. Bir nesneye veya yüzeye olan mesafeyi belirlemenin yaygın yöntemi lazer darbeleri kullanmaktır.

Bu paket, C++'da uygulamalar oluşturmak için geliştirme dosyalarını içerir.

LASzip, hacimli LAS dosyalarını, bilgi kaybı olmadan hızlı bir şekilde kompakt LAZ dosyalarına dönüştürür.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

PostGIS, PostgreSQL nesne ilişkisel veritabanına coğrafi nesneler için destek ekler. Aslında PostGIS, PostgreSQL sunucusunu "mekansal olarak etkinleştirir" ve bu, ESRI'nin SDE'si veya Oracle'ın Mekansal uzantısı gibi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) için bir arka uç uzamsal veritabanı olarak kullanılmasına izin verir. PostGIS, OpenGIS "SQL için Basit Özellikler Belirtimi"ni takip eder.

Bu kitaplık, PostGIS'in genel geometri işleme bölümüdür. Geometri nesneleri, yapıcılar, yıkıcılar ve bir dizi uzamsal işleme işlevi burada uygulanır. Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

geometri.hpp, geometri türleri, geometri koleksiyonları ve özellikler için yalnızca üstbilgi, genel C++ arabirimleri sağlar.

Bu türler, GeoJSON'a ayrıştırılması ve serileştirilmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca veri işleme ve dönüştürme için sağlam ve yüksek performanslı bir kapsayıcı olmalıdırlar.

Mapbox varyantı, boost::variant ile aynı hızlı performansa sahiptir, ancak derlemesi daha hızlıdır, daha küçük ikili dosyalara neden olur ve hiçbir bağımlılığı yoktur.

Mapbox varyantı, c++11 veya c++14 kullanabilen ancak Boost bağımlılığı istemeyen uygulamalar için çok değerli, hafif bir alternatif olmuştur. Mapbox varyantı, derleme sürelerinde (biraz) yardımcı olmak ve çekirdek başlıklarda Boost'a bağımlılığı büyük ölçüde azaltmak için Mapnik gibi Boost'a bağlı uygulamalarda da yararlı olmuştur.

Wagyu, aşağıdaki temel geometrik işlemler için genel bir kütüphanedir:

Bu işlemlerin her birinden elde edilen çıktı geometrisinin, OGC'ye göre geçerli ve basit olması garanti edilir.

Mapnik, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları geliştirmek için bir OpenSource C++ araç takımıdır. Çekirdekte, uzamsal veri erişimi ve görselleştirme için algoritmalar/kalıplar sağlayan bir C++ paylaşımlı kitaplık bulunur.

Esasen bir coğrafi nesne koleksiyonu (harita, katman, veri kaynağı, özellik, geometri), kitaplık "pencere sistemlerine" dayanmaz ve çok iş parçacıklı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bu paket geliştirme başlıklarını, API belgelerini ve derleme yardımcı programlarını içerir.

Bu paket, paylaşılan kitaplık için geliştirme dosyalarını içerir.

MapServer, Open Geospatial Consortium (OGC) standartlarını destekleyen İnternet harita hizmetleri için CGI tabanlı bir çerçevedir. MapScript'te komut dosyası oluşturma işlevi, önerilen harita komut dosyası kitaplığı paketleri tarafından sağlanır.

Mermer, KDE uygulamaları için genel bir coğrafi harita aracı ve çerçevesidir. Mermer widget'ı dünyayı bir küre olarak gösterir ancak donanım hızlandırması gerektirmez. Minimum bir coğrafi veri seti dahildir, bu nedenle internet bağlantısı olmadan kullanılabilir.

Bu paket, Mermer küre widget kitaplığını kullanan yazılım oluşturmak için geliştirme dosyaları içerir.

Bu paket, KDE eğitim modülünün bir parçasıdır.

NetCDF (ağ Ortak Veri Formu), dizi yönelimli veri erişimi için bir dizi arabirim ve C, Fortran, C++, Java ve diğer diller için serbestçe dağıtılan bir veri erişim kitaplıkları koleksiyonudur. netCDF kitaplıkları, bilimsel verileri temsil etmek için makineden bağımsız bir formatı destekler. Arayüzler, kütüphaneler ve format birlikte bilimsel verilerin oluşturulmasını, erişimini ve paylaşımını destekler.

Bu paket, C++ kitaplığı için üstbilgiler içerir.

NetCDF (ağ Ortak Veri Formu), dizi yönelimli veri erişimi için bir dizi arabirim ve C, Fortran, C++, Java ve diğer diller için serbestçe dağıtılan bir veri erişim kitaplıkları koleksiyonudur. netCDF kitaplıkları, bilimsel verileri temsil etmek için makineden bağımsız bir formatı destekler. Arayüzler, kütüphaneler ve format birlikte bilimsel verilerin oluşturulmasını, erişimini ve paylaşımını destekler.

netCDF C++ kitaplığının bu sürümü, ayrı bir paket olarak geriye dönük uyumluluk için sağlanmıştır. Şablonlar, ad alanları ve istisnalar gibi temel C++ kavramları geniş çapta desteklenmeden önce geliştirilmiştir. Yeni projeler için önerilmez, ancak yine de çalışır. C++ arabiriminin bu sürümü yalnızca netCDF-3 sürümündeki "klasik" veri modelini destekler.

Bu paket, eski C++ kitaplığı için üstbilgiler içerir.

NetCDF (ağ Ortak Veri Formu), dizi yönelimli veri erişimi için bir dizi arabirim ve C, Fortran, C++, Java ve diğer diller için serbestçe dağıtılan bir veri erişim kitaplıkları koleksiyonudur. netCDF kitaplıkları, bilimsel verileri temsil etmek için makineden bağımsız bir formatı destekler. Arayüzler, kütüphaneler ve format birlikte bilimsel verilerin oluşturulmasını, erişimini ve paylaşımını destekler.

Bu paket başlıklar sağlar.

NetCDF (ağ Ortak Veri Formu), dizi yönelimli veri erişimi için bir dizi arabirim ve C, Fortran, C++, Java ve diğer diller için serbestçe dağıtılan bir veri erişim kitaplıkları koleksiyonudur. netCDF kitaplıkları, bilimsel verileri temsil etmek için makineden bağımsız bir formatı destekler. Arayüzler, kütüphaneler ve format birlikte bilimsel verilerin oluşturulmasını, erişimini ve paylaşımını destekler.

Bu paket Fortran kitaplığı için başlıklar içerir.

OGDI, Açık Coğrafi Veri Deposu Arayüzüdür. OGDI, CBS yazılım paketleri (uygulama) ve çeşitli coğrafi veri ürünleri ile birlikte çalışmak için standartlaştırılmış erişim yöntemleri kullanan bir uygulama programlama arabirimidir (API). OGDI, coğrafi veri ürünlerinin herhangi bir TCP/IP ağı üzerinden yayılmasını kolaylaştırmak için bir istemci/sunucu mimarisi ve çeşitli coğrafi veri ürünlerine/formatlarına erişimi kolaylaştırmak için sürücü odaklı bir yaklaşım kullanır.

Bu paket, OGDI etkinleştirilmiş programlar oluşturmak için geliştirme dosyalarını içerir.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) Camera Calibration kitaplığını kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) katkı kitaplığını kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) çekirdeğini kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu, OpenCV'nin (Open Computer Vision) geliştirilmesi için gerekli geliştirme paketini sağlayan bir meta pakettir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) Özellik Algılama ve Tanımlayıcı Çıkarma kitaplığını kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) Kümeleme ve Çok Boyutlu uzaylar kitaplığında Arama kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur.Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) GPU kitaplığını kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Bu paket, OpenCV (Open Computer Vision) High-level GUI ve Media I/O kitaplığını kullanan uygulamaları derlemek için gereken başlık dosyalarını ve statik kitaplığı içerir.

Açık Bilgisayarla Görme Kitaplığı, çeşitli bilgisayarla görme sorunları için bir algoritmalar ve örnek kodlar topluluğudur. Kitaplık, IPL (Intel'in Görüntü İşleme Kitaplığı) ile uyumludur ve varsa, daha iyi performans için IPP'yi (Intel'in Entegre Performans Temel Öğeleri) kullanabilir.

OpenCV, düşük seviyeli taşınabilir veri türleri ve operatörleri ile video alımı, görüntü işleme ve analizi, yapısal analiz, hareket analizi ve nesne takibi, nesne tanıma, kamera kalibrasyonu ve 3D yeniden yapılandırma için bir dizi yüksek seviye işlevsellik sağlar.

Uçuş simülatörleri, oyunlar, sanal gerçeklik veya bilimsel görselleştirme gibi yüksek performanslı grafik uygulamalarının geliştirilmesi için taşınabilir, üst düzey bir grafik araç seti. OpenGL'nin üzerinde nesne yönelimli bir çerçeve sağlayarak, geliştiriciyi düşük seviyeli grafik çağrılarını uygulamaktan ve optimize etmekten kurtarır ve grafik uygulamalarının hızlı gelişimi için birçok ek yardımcı program sağlar.

Bu paket geliştirme başlıklarını içerir.

Bu kitaplık, öncelikle OpenSceneGraph'ta kullanılan, C++ programcıları için minimum ve eksiksiz bir Nesne Yönelimli (OO) iş parçacığı arabirimi sağlamayı amaçlamaktadır. Java thread API ve POSIX Threads standartları üzerinde gevşek bir şekilde modellenmiştir.

Bu paket geliştirme başlıklarını içerir.

libosmgpsmap, GPS koordinatları verildiğinde, bir GPS izi çizen ve hareketli bir harita ekranında ilgi çekici noktalar çizen uygulamalara haritalar yerleştirmek için bir kitaplıktır. openstreetmap.org, openaerialmap.org ve diğerleri dahil olmak üzere bir dizi web sitesinden harita verilerini indirir.

Bunlar, yalnızca onu kullanacak bir uygulama yazarken veya derlerken gerekli olan libosmgpsmap0 için geliştirme dosyalarıdır.

Osmium kitaplığı, her tür OSM varlığı için kapsamlı desteğe sahiptir: düğümler, yollar, ilişkiler ve değişiklik kümeleri. Değişiklik dosyaları ve tam geçmiş dosyaları dahil olmak üzere XML ve PBF formatlarındaki OSM dosyalarından okumaya ve bu dosyalara yazmaya izin verir. Osmium, OSM verilerini bellekte ve diskte çeşitli formatlarda ve çeşitli indeksler kullanarak saklayabilir. Kullanımı kolay işleyici arayüzü, veri filtreleme ve dönüştürme işlevlerini hızlı bir şekilde yazmanıza olanak tanır. Osmium, birçok CBS formatına kolay dönüştürme için WKT, WKB, OGR, GEOS ve GeoJSON geometrileri oluşturabilir ve yollardan ve ilişkilerden çokgenleri bir araya getirebilir.

Osmium, yalnızca başlık içeren bir kitaplıktır, bu nedenle onu oluşturmak için derlenecek bir şey yoktur. Sadece ihtiyacınız olan başlık dosyalarını ekleyin.

Bu paket, Osmium kitaplığı başlıklarını içerir.

Osmpbf, OpenStreetMap PBF dosyalarını okumak ve yazmak için bir Java/C kütüphanesidir. PBF (Protokol arabelleği İkili Biçimi), düşük düzeyli depolama olarak Google Protokol Tamponlarını kullanan OpenStreetMap verileri için ikili bir dosya biçimidir.

Bu paket, üçüncü taraf uygulamalarda kullanılacak C başlıklarını sağlar.

Açık Kaynak Yazılım Görüntü Haritası (OSSIM), uzaktan algılama, görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri ve fotogrametri için yüksek performanslı bir motordur. 1996'dan beri aktif olarak geliştirilmiştir.

Bir dizi yüksek performanslı yazılım kitaplığı olarak tasarlanmış olup, nesne yönelimli yazılım tasarımındaki en son teknikleri kullanarak C++ ile yazılmıştır.

Kitaplık, gelişmiş uzaktan algılama, görüntü işleme ve jeo-uzaysal işlevsellik sağlar. OSSIM işlevselliğinin hızlı bir özeti, orto-düzeltme, hassas arazi düzeltme, titiz sensör modelleri, çok büyük mozaikler ve çapraz sensör füzyonları, çok çeşitli harita projeksiyonları ve verileri ve çok çeşitli ticari ve hükümet veri formatlarını içerir. Kitaplığın mimarisi, mpi (etkin değil) ile paralel işlemeyi, dinamik bir eklenti mimarisini ve özel görüntü işleme zincirlerinin hızlı prototiplenmesine izin veren dinamik olarak bağlanabilen nesneleri destekler.

Bu paket, OSSIM kitaplığını kullanan programlar oluşturmak için geliştirme dosyalarını içerir.

PDAL, çeşitli formatlardaki nokta bulutu verilerini çevirmek ve işlemek için BSD lisanslı bir kitaplıktır. PDAL, nokta bulutu verilerini birçok formatta okumak, yazmak ve çevirmek için kullanılabilir. LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT ve diğerlerinin girdi dosyaları için destek dahildir. PDAL ayrıca Oracle, Postgres ve SQLite dahil olmak üzere nokta bulutu depolamayı destekleyen veritabanlarından okuyabilir ve bunlara yazabilir.

PDAL, PCL (Point Cloud Library) ile karıştırılmamalıdır. PCL, nokta bulutlarının algoritmik analizini ve modifikasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir kütüphanedir. PDAL, PCL'nin olanaklarına sınırlı bir arabirim sağlar, ancak genel olarak yeteneklerini çoğaltma girişiminde bulunmaz.

Bu paket, PDAL geliştirme dosyalarını içerir.

Proje ve invproj, çok çeşitli seçilebilir projeksiyon işlevleriyle (100'den fazla projeksiyon) kartografik verilerin Kartezyen verilere veya Kartezyen verilere sırasıyla ileri ve ters dönüşümünü gerçekleştirir.

Geod ve invgeod, bir başlangıç ​​noktası enlem, boylam, azimut ve uzaklık (doğrudan) verilen bir son noktanın enlem, boylam ve geri azimutunu veya bir başlangıç ​​ve son nokta arasındaki ileri ve geri azimutları ve mesafeyi belirlemek için jeodezik (Büyük Daire) hesaplamaları gerçekleştirir. enlemler ve boylamlar (ters).

Bu paket, PROJ geliştirme dosyalarını sağlar.

protozoro, C++'da minimalist bir protokol arabellek kod çözücü ve kodlayıcıdır.

Yüksek performans için tasarlanmıştır. Çalışma zamanı bellek tahsisi için minimum ihtiyaçla sıfır kopya ayrıştırıcıları ve kodlayıcıları yazmak için uygundur.

Düşük seviye: Bu, kararlı bir protobuf şeması için çok özelleştirilmiş bir kod çözücü yazmak için bir yapı taşı olarak tasarlanmıştır. Protobuf şemanız sık sık değişiyorsa veya tembel kod çözme uygulamanız için kritik değilse, bu yaklaşım hiçbir değer sağlamaz: Google Protobufs protokol programı aracılığıyla oluşturulabilen C++ API aracılığıyla sağlanan kod çözme API'sini kullanın.

Bu paket protozoro başlıklarını içerir.

QGIS, coğrafi bilgi veritabanlarını yöneten, analiz eden ve görüntüleyen bir Coğrafi Bilgi Sistemidir (CBS).

Bu paket, QGIS için eklentiler geliştirmek için gereken başlıkları ve kitaplıkları içerir.

librasterlite2, bir SpatiaLite DBMS kullanarak büyük tarama kapsamlarını depolayan ve alan açık kaynaklı bir kitaplıktır.

Librasterlitin tamamen değiştirilmesi ve yerini alması amaçlanmıştır. İki proje tamamen ilgisizdir: ikisi arasındaki benzersiz benzerlik, sadece aynı uygulama alanını kapsamasıdır.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

ReadOSM, bir OpenStreetMap giriş dosyasından geçerli verileri çıkarmak için açık kaynaklı bir kitaplıktır. Bu tür OSM dosyaları, .osm (XML) ve .pbf olmak üzere iki farklı biçimde gelir.

ReadOSM'nin tasarım hedeflerinden bazıları şunlardır:

 • basit ve hafif olmak
 • istikrarlı, sağlam ve verimli olmak
 • kolay ve evrensel olarak taşınabilir olmak
 • hem .osm hem de .osm.pbf dosyalarının tüm ayrıştırma sürecini uygulamanın kendi perspektifinden tamamen şeffaf hale getirir.

Bu paket, geliştirme için gerekli dosyaları içerir.

RT Topoloji Kitaplığı, kullanıcı tarafından sağlanan veri depolarını kullanarak standart (ISO 13249 diğer adıyla SQL/MM) topolojiler oluşturmak ve yönetmek için bir API sunar.

Kod, iş parçacığı güvenliği sağlamak, daha az bağımlılığa sahip olmak ve PostGIS yayın döngülerinden bağımsız olmak için geliştirilmiş PostGIS liblwgeom kitaplığından türetilmiştir.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

SAGA GIS (Otomatik Jeobilimsel Analiz Sistemi), mekansal verileri düzenlemek ve analiz etmek için kullanılan bir coğrafi bilgi sistemidir.

Bu paket, SAGA ile geliştirmeye yönelik başlık dosyalarını içerir. SAGA API kullanan bir yazılım geliştirmek istiyorsanız bu paketi kurun.

SFCGAL, 3D işlemler için ISO 19107:2013 ve OGC Simple Features Access 1.2'yi desteklemek amacıyla CGAL çevresinde bir C++ sarmalayıcı kitaplığıdır.

SFCGAL, C veya C++ API'lerinden erişilebilen standart uyumlu geometri türleri ve işlemleri sağlar. PostGIS, SFCGAL'in bazı işlevlerini uzamsal veritabanlarında ortaya çıkarmak için C API'sini kullanır (bkz. PostGIS kılavuzu).

Bu paket geliştirme dosyalarını sağlar.

Shapefile formatı, özniteliklere sahip basit vektör verileri için ESRI tarafından tanıtılan bir çalışma ve değişim formatıdır. Görünüşe göre ARCView 2/3'te düzenlenebilen ve ArcGis'te dışa ve içe aktarılabilen tek dosya formatıdır.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

Spatialindex, uzamsal dizinler geliştirmek için bir çerçeve sağlayan bir C++ kitaplığıdır. Şu anda genel arabirimleri tanımlar, basit ana bellek ve disk tabanlı depolama yöneticileri ve bir R* ağacının, bir MVR ağacının ve bir TPR ağacının sağlam bir uygulamasını sağlar.

Bu paket, üçüncü taraf programları oluşturmak için geliştirme dosyalarını içerir.

SpatiaLite uzantısı, SQLite'ın uzamsal (geometri) verileri hem WKT hem de WKB formatlarıyla OpenGis özelliklerine uygun bir şekilde desteklemesini sağlar.

Spatialite ayrıca şekil dosyalarına ve csv/text dosyalarına sanal tablolar olarak erişim sağlamak için Virtualshape ve Virtualtext içerir.

Bu paket geliştirme dosyalarını (statik kitaplıklar ve başlık dosyaları) içerir.

TerraLib, mekansal veritabanlarını kullanarak özel olarak oluşturulmuş coğrafi uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Bir araştırma aracı olarak TerraLib, CBS araştırmalarının geliştirilmesi için zengin ve güçlü bir ortam sağlamayı, mekansal-zamansal veri modelleri, coğrafi ontolojiler ve gelişmiş mekansal analiz teknikleri gibi yeni kavramları içeren CBS prototiplerinin geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. TerraLib bir coğrafi veri modeli tanımlar ve bir dizi farklı DBMS (MySQL, PostgreSQL, ORACLE ve ACCESS) üzerinden bu model için destek sağlar ve ANSI-C++ ile yazılmış bir C++ sınıfları ve işlevleri kitaplığı olarak uygulanır.

Bu paket terralib için geliştirme dosyalarını içerir.

UDUNITS paketi, fiziksel nicelik birimlerini (örneğin metre, saniye) destekler. Spesifik olarak, birimlerin dize ve ikili temsilleri arasında dönüştürmeyi, birimlerin aritmetik manipülasyonunu ve uyumlu birimler arasında sayısal değerlerin dönüştürülmesini destekler. Paket C programlama dilinde yazılmıştır.

Bu paket, geliştirme için içerme dosyaları ve statik kitaplıklar sağlar.

ParaView, küçükten çok büyüğe değişen boyuttaki veri kümelerini görselleştirmek için tasarlanmış açık kaynaklı, çok platformlu bir uygulamadır. ParaView projesinin hedefleri aşağıdakileri içerir:

ParaView, dağıtılmış ve paylaşılan bellek paralelinde ve tek işlemcili sistemlerde çalışır ve Windows, Mac OS X, Linux ve çeşitli Unix iş istasyonları, kümeler ve süper bilgisayarlar üzerinde başarıyla test edilmiştir. Kaputun altında ParaView, veri işleme ve işleme motoru olarak Görselleştirme Araç Takımı'nı kullanır ve Qt kullanılarak yazılmış bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Geliştirme başlık dosyaları

Pktools, çoğunlukla coğrafi konumlu raster görüntülerde işlemleri gerçekleştirmek için bir program koleksiyonudur. Büyük ölçüde Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) ve OGR'ye dayanır. Programlar GDAL araçlarına benzer (gdalinfo, gdal_translate, gdal_merge, . ) ve pktools'ta sağlanan bazı işlevler GDAL araçlarında zaten mevcuttur.

pktools'daki tüm yardımcı programlar komut satırı seçeneklerini kullanır ve yerleşik bir yardıma sahiptir ve görüntüleri düzenlemek, değiştirmek, kırpmak, sınıflandırmak, karşılaştırmak, boşaltmak, doldurmak, geliştirmek için otuzdan fazla ikili dosya içerir ve uzaktan algılama alanında yararlı olan diğer birçok yaygın işlem. görüntü analizi.

Bu paket, pktools kitaplıklarını kullanan bir yazılım geliştirmek için gereken dosyaları içerir.

Cligj, Python komut satırı programlarında geoJSON'un işlenmesini standart hale getirmek için kullanılabilecek küçük bir kitaplıktır.

Bu paket, kitaplığın Python 2 sürümünü sağlar.

python-geohash, hızlı ve doğru geohash kodlama ve kod çözme işlevselliği sağlar. Geohash bir enlem/boylam coğrafi kod sistemidir (iki boyutlu geometrik koordinatların bir dizi gösterimi). Geohash'e ek olarak, bu modül ayrıca quadtree, jpgrid (JIS X 0410) ve jpiarea kılavuz kodlarını da destekler.

 • GeoJSON formatlı verileri kodlama ve kodunu çözme işlevleri
 • Tüm GeoJSON Nesneleri için Sınıflar
 • Python geo_interface Spesifikasyonunun bir uygulaması

Bu, kütüphanenin Python 2 versiyonudur.

libLAS, ASPRS LAS sürüm 1.0, 1.1 ve 1.2 verilerini okumak ve yazmak için bir C/C++ kitaplığıdır. LAS formatı, sensörlerden gelen verileri depolamak ve bazı LiDAR ile ilgili uygulamalar tarafından ara işlem depolaması olarak kullanılan sıralı bir ikili formattır. LiDAR (Işık Algılama ve Menzil), uzak bir hedefin menzilini ve/veya diğer bilgilerini bulmak için saçılan ışığın özelliklerini ölçen optik bir uzaktan algılama teknolojisidir. Bir nesneye veya yüzeye olan mesafeyi belirlemenin yaygın yöntemi lazer darbeleri kullanmaktır.

Bu paket, libLAS'ı kullanmak için bir Python modülü içerir.

mapbox-vector-tile, Python'daki Mapbox Vector Tile belirtimine uyan veriler için kodlama ve kod çözme desteği sağlar.

Bu paket Python 2 kütüphanesini içerir.

Modest Maps, Flash (Actionscript 2.0 ve Actionscript 3.0), Javascript ve Python'da kutucuk tabanlı haritalar için bir görüntüleme ve etkileşim kitaplığıdır.

Amacı, kendi projelerinde etkileşimli haritalar kullanmak isteyen tasarımcılar ve geliştiriciler için minimal, genişletilebilir, özelleştirilebilir ve ücretsiz bir görüntüleme kitaplığı sağlamaktır. Mütevazı Haritalar, ek işlevsellik için kancalarla birlikte sıkı ve temiz bir pakette bir dizi temel özellik sağlar.

Bu paket Python modülünü içerir.

PySAL, yüksek seviyeli uygulamaların geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan Python'da yazılmış uzamsal analiz fonksiyonlarının açık kaynaklı bir kitaplığıdır.

PySAL'in ne yapmak için tasarlandığını ve tasarlanmadığını vurgulamak önemlidir. Her şeyden önce, PySAL kelimenin tam anlamıyla bir kütüphanedir. Uygulama geliştirmeye dahil edebilecekleri bir dizi uzamsal analitik yöntem arayan geliştiriciler, PySAL kullanarak kendilerini evlerinde gibi hissetmelidir. Özelleştirilmiş komut dosyası oluşturma, kapsamlı simülasyon analizi gerektiren araştırma projeleri yürüten veya mekansal analizde son teknolojiyi geliştirmek isteyenler de PySAL'i çalışmaları için yararlı bir temel olarak görmelidir.

Uzamsal analiz için kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arabirimi arayan son kullanıcılar, doğrudan PySAL'a başvurmamalıdır. Bunun yerine, GUI'lerde PySAL işlevselliğini saran STARS ve GeoDaX yazılım ürünleri paketi gibi projeleri göz önünde bulundurmalılar. Aynı zamanda, QGIS, GRASS için Python tabanlı eklenti mimarileri ve ArcGIS için araç kutusu uzantıları gibi gelişmelerle birlikte, PySAL işlevselliğine son kullanıcı erişiminin yakın gelecekte genişlemesi bekleniyor.


Debian GIS İş İstasyonu paketleri

AVCE00 en iyi aus einer C-Bibliothek und Einer Werkzeugsammlung, die (binäre) Arcinfo Vektör Kapsamları wie E00 erscheinen lassen. Damit ermöglicht es AVCE00, die binären Darstellungen so zu lesen und zu schreiben, als wären sie E00-Dateien.

E00compr ist eine ANSI-C-Bibliothek, die mit Arcinfo komprimierte E00-Dateien liest und schreibt. Sie unterstützt die Komprimierungsstufen »PARTIAL« ve »FULL«. Arcinfo için E00-Dateien sind das Vektör-İthalat/İhracat-Format. Es handelt sich um gewöhnliches ASCII ve ist als Austauschformat gedacht. ESRI tarafından onaylanmıştır. Format als proprietär. Veriler, paketler ve paketler Paket özellikleri E00-Dateien lesen kann, ESRI das Format ändern Könnte.

Dieses Paket hilft beim Importieren von E00-Dateien das GIS-System GRASS.

Das Paket enthält das Kommandozeilenprogramm e00conv, das eine E00-Datei als Eingabe (komprimiert oder nicht) mit der gewünschten Komprimierungsstufe (YOK, KISMİ veya DOLU) içinde eine neue Datei kopert. Die Bibliothek wird auf/in dieser Stufe nicht einbezogen.

Epsilon, Wavelet tabanlı kayıplı görüntü sıkıştırma için C kütüphanesidir. Wavelet güdümlü sıkıştırıcıların, geleneksel DCT tabanlı olanlardan (JPEG gibi) çok daha etkili olduğu bilinmektedir.

Şu anda, program yaklaşık 30 farklı dalgacık filtresini destekliyor, çok iş parçacıklı ve MPI ortamlarında paralel çalışıyor, çok büyük görüntüleri işleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Bu paket, görüntüleri sıkıştırmak/açmak için bazı yararlı araçlar içerir.

GDAL, Raumbezug'a aittir. Als Bibliothek präsentiert es der aufrufenden Anwendung ein özetler Datenmodell für alle unterstützten Formate. Die verwandte OGR-Bibliothek (GDAL-Quellbaum için welche sich im GDAL-Quellbaum befindet) stellt ensprechende Funktionen für einfach gehaltene Vektordaten bereit.

GDAL veri formatı, veri formatı (GeoTIFF, JPEG, PNG ve daha fazla) her türlü solche, GIS (geographischen Informationssystemen) ve Paketen zur Fernerkundung (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCIt Geomatics) verwe. Weiterhin werden viele Fernerkundungs- ve naturwissenschaftliche Austauschformate wie z.B. HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS unterstützt.

ESRI Shapefile, TIGER-Date, S57, MapInfo File, DGN, GML und andere ile ilgili Bibliothek OGR Vektorformate wie.

Dieses Paket enthält Dienstprogramme, die auf GDAL/OGR basieren, nämlich gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

GeographicLib, coğrafi, UTM, UPS, MGRS, jeosentrik ve yerel kartezyen koordinatlar arasında dönüştürme, jeoid hesaplamaları ve jeodezik hesaplama için küçük bir C++ sınıfı kümesidir. NGA Geotrans tarafından sağlanan temel işlevsellik için uygun bir alternatiftir.

Bu paket, GeographicLib kitaplığına dayalı bazı temel araçları içerir.

GeoIP ist ein C-Bibliothek, Benutzern ermöglicht das Land zu einer IP-Adresse oder einem Hostnamen zu finden. Daha fazla bilgi Datei-basierte Datenbank.

Diese Datenbank enthält einfach IP-Blöcke als Schlüssel ve Länder als Werte und sie ist wahrscheinlich vollständiger und genauer als ters DNS-Suchen.

Dieses Paket, GeoIP-Bibliothek'ten IP-Adressen mittels der Werkzeuge für die Befehlszeile zum.

TIFF-6.0-basierte Austauschformat für georeferenzierte Rasterbilder'da bulunan Diese C-Bibliothek. Der GeoTIFF-Standard wurde für das Lesen und Schreiben von geografischen Informationen Form von Meta-Tags in TIFF-Rasterbildern enwickelt.

Die GeoTIFF-Bibliothek ist mit zwei Dienstprogrammen ausgestattet:

GMT ist eine Sammlung von Werkzeugen, die dem Benutzer die Manipulation zwei- and dreiboyuter Datensätze (einschließlich Filterung, Quantifizierung von Trends, Klassierung/Vergröberung auf ein Raster, Projektion, uswglichen.) erm. 3-D-Ansichten in schwarz-weiss, Grautönen, Schraffurmustern und 24-Bit-Farben'deki en büyük satıcılar. Die Ausgabe erfolgt im EPS(Encapsulated PostScript)-Format.

GMT unterstützt viele gebräuchliche Kartenprojektionen artı lineer, logaritma ve üstel Skalierung, und kommt mit Unterstützungsdaten, wie z.B. Küsten, Flüsse ve politische Grenzen.

2 veya 3 boyutlu noktaları ve çoklu çizgileri tutmak için ESRI Shapefile'da dosya oluşturma ve okuma araçları sağlayan bir Tcl paketi.

GPS alıcı verilerinin yöneticisi olan GPSMan'de kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve shapelib modülüne dayanmaktadır. Bu paketle birlikte GPStrans veri dosyalarını Shapefile dosyalarına çeviren gpstr2shp.c de geliştirildi.

Mit de Werkzeug Grace, Benutzer eldivenleri Mausklicks X-Y-Darstellungen erstellen. Dieses Programm hatte früher den Namen Xmgr.

Daha fazla bilgi için: Skalierung, Skalenstriche, Beschriftungen, Symbole, Linienstile, Farben, Polynomiale Regresyon, Spline'lar, gleitende Mittelwerte, DFT/FFT, Kreuz-/Auto-Korrelation, Batch-Modüller Arası Önlemler , FrameMaker ve daha önce Bildformate.

Grace paketinin diğer ekran görüntüleri
SürümURL
1:5.1.22-10https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/7408/simage/large-f2bb08428f0d5fe91681fc3fac3d0291.png

Dieses System ist als GRASS (Coğrafi Kaynak Analizi Destek Sistemi) bekannt. Temel coğrafya Bilgi Sistemi (CBS) veri toplama ve analiz etme coğrafyaları Daten, Bildverarbeitung, Erzeugung von Grafiken ve Landkarten, räumliche Modellierung ve Visualisierung. GRASS wird zur Zeit in akademischen und kommerziellen Einrichtungen rund um die Welt eingesetzt. Auch viele Regierungsstellen und in der Umweltberatung tätige Firmen nutzen es.

GRASS-Sistemi için Kurulum Paketleri.

HDF5 (hiyerarşiler Datenformat 5), Dateiformat für die Speicherung wissenschaftlicher Daten'dir. Diese Program, HDF5 ve HDF5-Dateien zu visualisieren içinde Formate ermöglichen es, andere Formate. Hierzu gehören:

 • h5topng, welches einen 2D-Schnitt aus einer HDF5-Datei ekstrahiert ve ein ensprechendes Bild im PNG-Format ausgibt
 • h5totxt, welches 2D-Schnitte extrahiert und komma-begrenzten Text ausgibt (geeignet für den Import in eine Tabellenkalkulation)
 • h5fromtxt, welches einfachen Metin çok boyutlu sayısal olarak HDF5-Verileri dönüştürme
 • h5fromh4, HDF4-Daten nach HDF5 dönüştürücüsünü destekliyor
 • h5tovtk, VTK-Dateien zur Visualisierung mit VTK-fähigen Programmen wandelt'te HDF5-Dateien'i destekler.

HDF, Speicherung ve Übertragung von grafischen ve numerischen ile ilgili olarak çok nesnel bir veri formatıdır. HDF daha geniş kapsamlı Datenmodelle, kapsamlı boyutsal Felder, Rasterbilder ve Tabellen. Jedes dieser Modelle tanımlı, en iyi, en iyi API, Lesen, Schreiben ve Organisieren von Daten ve Metadaten bereit. Neue Datenmodelle können von den HDF-Entwicklern oder -Benutzern hinzugefügt werden.

Dieses Paket enthält enthält Grundlegende Hilfsmittel, um HDF-Dateien anzusehen, tüm paketler ve paketler için.

Hiyerarşik Veri Formatı 5 (HDF5), bilimsel verileri depolamak için bir dosya formatı ve kitaplıktır. HDF5, HDF4.x'in eksikliklerini gidermek için tasarlandı ve uygulandı. Daha güçlü ve esnek bir veri modeline sahiptir, 2 GB'den büyük dosyaları destekler ve paralel G/Ç'yi destekler.

Bu paket, HDF5 için çalışma zamanı araçlarını içerir.

GDAL, Raumbezug'a aittir. Als Bibliothek präsentiert es der aufrufenden Anwendung ein özetler Datenmodell für alle unterstützten Formate. Die verwandte OGR-Bibliothek (GDAL-Quellbaum için welche sich im GDAL-Quellbaum befindet) stellt ensprechende Funktionen für einfach gehaltene Vektordaten bereit.

GDAL veri formatı, veri formatı (GeoTIFF, JPEG, PNG ve daha fazla) her türlü solche, GIS (geographischen Informationssystemen) ve Paketen zur Fernerkundung (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics) verwe. Weiterhin werden viele Fernerkundungs- ve naturwissenschaftliche Austauschformate wie z.B. HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS unterstützt.

ESRI Shapefile, TIGER-Date, S57, MapInfo File, DGN, GML und andere ile ilgili Bibliothek OGR Vektorformate wie.

Dieses Paket enthält die für die Entwicklung von Software, die GDAL/OGR nutzt, notwendigen Dateien (Başlık, statische Objekte, Konfigurationsskript).

GDAL, raster jeo-uzamsal veri formatları için bir çevirmen kitaplığıdır. Bir kitaplık olarak, desteklenen tüm formatlar için çağıran uygulamaya tek bir soyut veri modeli sunar. Bu uzantı, GDAL aracılığıyla GRASS verilerine erişim sağlar.

Bu paket, GDAL GRASS eklentisini sağlar.

Ein Ort auf dem Globus, jedem Koordinantsystem'de. Geo::Point versucht, die Mathematik ve das Koordinatnsystem, dem der Punkt dargestellt wird, zu verstecken.

Eines der verwirrendsten Dinge im Umgang mit geometrischen Daten ist, dass manchmal Breitengrad/Längengrad (enlem), manchmal xy verwendet werden: yatay ve dikey werden umgekehrt. Dieses Paket versucht, Ihrem Programm'a göre kalıplar, endem es soyut Zugriffsmethoden (erişimciler) zur Verfügung stellt: latlong(), longlat(), xy() ve yx() .

Dieses Paket Biet Et Modülü:

 • Geo::Line - eine Sequenz fiili Punkte
 • Geo::Point - ein Punkt auf dem Globus
 • Geo::Proj - vereinfachter Wrapper für Geo::Proj4
 • Geo::Shape - Basisklasse für zweisizee Punkte auf der Erdoberfläche
 • Geo::Space - eine Sammlung von verchiedenen Objekten
 • Geo::Yüzey - eine Oberflächenbeschreibung

GeographicLib ist eine kleine Sammlung von C++-Klassen für Transformationen zwischen geoografischen, UTM-, UPS-, MGRS-, geozentrischen ve lokalen kartesischen Koordinatlar, für geodätische Berechnungen ve Geodäsie Geodäsie. NGA Geotrans'ın Yerine Getirilen Yerler.

Dieses Paket enthält Die Dateien, entwickeln von Anwendungen verwendet werden, die Bibliothek von GeographicLib nutzen.

JTS, aşağıdakileri sağlayan bir java kütüphanesidir:

 • SQL için OGC Basit Özellikler Spesifikasyonunda (SFS) tanımlanan uzamsal veri modelinin bir uygulaması
 • temel 2B uzaysal algoritmaların eksiksiz, tutarlı bir şekilde uygulanması
 • Boyutsal çöküşle sonuçlanan durumları zarif bir şekilde ele alan algoritmalara sahip açık bir hassas model
 • temel hesaplamalı geometrik işlemlerin sağlam uygulamaları
 • İyi Bilinen Metin biçiminde G/Ç

libLAS, ASPRS LAS sürüm 1.0, 1.1 ve 1.2 verilerini okumak ve yazmak için bir C/C++ kitaplığıdır. LAS formatı, sensörlerden gelen verileri depolamak ve bazı LiDAR ile ilgili uygulamalar tarafından ara işlem depolaması olarak kullanılan sıralı bir ikili formattır. LiDAR (Işık Algılama ve Menzil), uzak bir hedefin menzilini ve/veya diğer bilgilerini bulmak için saçılan ışığın özelliklerini ölçen optik bir uzaktan algılama teknolojisidir. Bir nesneye veya yüzeye olan mesafeyi belirlemenin yaygın yöntemi lazer darbeleri kullanmaktır.

Bu paket, LiDAR verilerini yönetmek için gerekli araç setini içerir: lasinfo, lasmerge, las2las, las2txt, txt2las, las2ogr.

Shapefile formatı, özniteliklere sahip basit vektör verileri için ESRI tarafından tanıtılan bir çalışma ve değişim formatıdır. Görünüşe göre ARCView 2/3'te düzenlenebilen ve ArcGis'te dışa ve içe aktarılabilen tek dosya formatıdır.

Bu paket geliştirme dosyalarını içerir.

Bir harita kodu bir konumu temsil eder. Dünyadaki her konum bir harita kodu ile temsil edilebilir. Harita kodları kısa, tanınması, hatırlanması ve iletilmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük kullanım için yeterince iyi olan birkaç metreye kadar hassastırlar. Yoğun nüfuslu bölgelerdeki konumlar genellikle daha kısa harita kodları alır. http://www.mapcode.com/ adresine bakın.

Bu paket, harita kodlarını dönüştürebilen bir komut satırı yardımcı programı içerir.

Mapnik, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları geliştirmek için bir OpenSource C++ araç takımıdır. Çekirdekte, uzamsal veri erişimi ve görselleştirme için algoritmalar/kalıplar sağlayan bir C++ paylaşımlı kitaplık bulunur.

Esasen bir coğrafi nesne koleksiyonu (harita, katman, veri kaynağı, özellik, geometri), kitaplık "pencere sistemlerine" dayanmaz ve çok iş parçacıklı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bu paket, mapnik ile dağıtılan çeşitli yardımcı programları içerir:

Shapeindex: ESRI şekil dosyaları için dosya sistemi tabanlı dizin oluşturan program

Açık Coğrafi Veri Deposu Arayüzü için OGDI steht. OGDI ist eine Programmierschnitttstelle (API), die eine standardisierte Zugriffsmethode verwendet, um mit GIS-Softwarepaketen (der Anwendung) ve verchiedenen coğrafyaya ait Daten zusammen zu arbeiten. OGDI verwendet eine İstemci/Sunucu-Architektur, um das Verteilen coğrafyacılar için TCP/IP-Netzwerk'in en büyük ve en büyük ve en güvenli verileridir.

Dieses Paket enthält nützliche, auf der OGDI-Bibliothek basierende Werkzeuge.

Devam eden veya bir planlama aracı olarak kullanılmak üzere Harita Çizici ve Navigasyon yazılım programı. Program testi ve iyileştirme için gerçek dünya koşullarını kullanan aktif denizcilerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. Varsayılan olarak BSB ve S63 gibi raster ve vektör formatlarını destekler. Eklentilerde diğer birçok format için destek mevcuttur. Diğer eklentiler e için destek sağlar. g., AIS, radar ve hava durumu haritaları. Uygulama 20'den fazla dilde dil desteğine sahiptir.

Bu paket, programları, kitaplıkları ve bazı destek dosyalarını içerir.

Daha fazla bilgi için, Grafik-Werkzeugsatz für die Entwicklung von Hochleistungs-Grafikanwendungen wie Flugsimulatoren, Spielen, Virtulle Realität oder wissenschaftliche Visualisierung. En stellt ein auf OpenGL aufbauendes, objektorientiertes Rahmenwerk bereit, das die Entwickler von der Umsetzung ve Optimierung systemnaher Grafikaufrufe befreit. Grafikanwendungen'in Entwicklung tarafından sağlanan paket içeriği.

Dieses Paket enthält Werkzeuge und Beispiele (Binärprogramme).

osgEarth, açık kaynaklı, yüksek performanslı bir 3D grafik araç takımı olan OpenSceneGraph (OSG) için ölçeklenebilir bir arazi oluşturma araç takımıdır. Basit bir XML dosyası oluşturun, onu görüntünüze, yüksekliğinize ve vektör verilerinize doğrultun, en sevdiğiniz OSG uygulamasına yükleyin ve başlayın! osgEarth her türlü veriyi destekler ve hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak birçok örnekle birlikte gelir.

Bu paket ikili dosyalar içerir.

Açık Kaynak Yazılım Görüntü Haritası (OSSIM), uzaktan algılama, görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri ve fotogrametri için yüksek performanslı bir motordur. 1996'dan beri aktif olarak geliştirilmiştir.

Bir dizi yüksek performanslı yazılım kitaplığı olarak tasarlanmış olup, nesne yönelimli yazılım tasarımındaki en son teknikleri kullanarak C++ ile yazılmıştır.

Kitaplık, gelişmiş uzaktan algılama, görüntü işleme ve jeo-uzaysal işlevsellik sağlar. OSSIM işlevselliğinin hızlı bir özeti, orto-düzeltme, hassas arazi düzeltme, titiz sensör modelleri, çok büyük mozaikler ve çapraz sensör füzyonları, çok çeşitli harita projeksiyonları ve verileri ve çok çeşitli ticari ve hükümet veri formatlarını içerir. Kitaplığın mimarisi, mpi (etkin değil) ile paralel işlemeyi, dinamik bir eklenti mimarisini ve özel görüntü işleme zincirlerinin hızlı prototiplenmesine izin veren dinamik olarak bağlanabilen nesneleri destekler.

Bu paket, bazı temel görevleri gerçekleştirmek için OSSIM kitaplığını kullanan temel araçları içerir.

PDAL, çeşitli formatlardaki nokta bulutu verilerini çevirmek ve işlemek için BSD lisanslı bir kitaplıktır. PDAL, nokta bulutu verilerini birçok formatta okumak, yazmak ve çevirmek için kullanılabilir. LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT ve diğerlerinin girdi dosyaları için destek dahildir. PDAL ayrıca Oracle, Postgres ve SQLite dahil olmak üzere nokta bulutu depolamayı destekleyen veritabanlarından okuyabilir ve bunlara yazabilir.

PDAL, PCL (Point Cloud Library) ile karıştırılmamalıdır. PCL, nokta bulutlarının algoritmik analizini ve modifikasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir kütüphanedir. PDAL, PCL'nin olanaklarına sınırlı bir arabirim sağlar, ancak genel olarak yeteneklerini çoğaltma girişiminde bulunmaz.

Bu paket PDAL yardımcı programlarını içerir.

Pktools, çoğunlukla coğrafi konumlu raster görüntülerde işlemleri gerçekleştirmek için bir program koleksiyonudur. Büyük ölçüde Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) ve OGR'ye dayanır. Programlar GDAL araçlarına benzer (gdalinfo, gdal_translate, gdal_merge, . ) ve pktools'ta sağlanan bazı işlevler GDAL araçlarında zaten mevcuttur.

pktools'daki tüm yardımcı programlar komut satırı seçeneklerini kullanır ve yerleşik bir yardıma sahiptir. Görüntüleri düzenlemek, değiştirmek, kırpmak, sınıflandırmak, karşılaştırmak, boşaltmak, doldurmak, geliştirmek için otuzdan fazla ikili dosya ve uzaktan algılama görüntü analizi alanında yararlı olan diğer birçok yaygın işlemi içerir.

PostGIS unterstützt coğrafyası Objekte für die objektrelational Datenbank PostgreSQL. PostgreSQL-Server wird durch PostGIS wirksam »räumlich erweitert« derleyin. Dadurch kann er als räumliche Backend-Databank für Geoinformationssysteme (GIS), yani ESRI'ler SDE veya Oracle Spatial, verwendet werden. PostGIS, OpenGIS-Spezifikation »SQL için Basit Özellikler Spesifikasyonu«.

Dieses Paket enthält die PostGIS-Userspace-Binärdateien für den Shape- ve Rasterdateien için İthalat ve İhracat: pgsql2shp, raster2pgsql ve shp2pgsql.

Dieses Skript führt einen netzwerk- und zeiteffizienten Vergleich oder eine Synchronisierung von zwei möglicherweise genel olarak PostgreSQL-Datebankservern durch, um eingefügte, aktualisierte Die oder gel.

pprepair (düzlemsel bölme onarımı) nimmt einen Polygonensatz und stellt sicher, dass diese eine valide planare Partition ohne Lücken oder Überlappungen aus validen Polygonen bilden. Temel Doğrulama - Planlarda sorun Çokgenler veya düzlemlerde Bölme bulma sonuçları - her türlü otomatizasyon Onarım - çok yönlü, geçerli düzlemde Bölme formu - verwendet werden.

prepair ermöglicht die einfache Onarım »kaputter« GIS-Polygone, gemäß des uluslararası Standartlar ISO 19107. Kürze'de: WKT gespeichertes Polygon'da es nimmt ein, onarım es automatisch und gibt ein valides WKT zurück. Automatischen Reparatur yorumlayıcı, mehrdeutige oder schlecht definierte Polygone ve bieten eine kohärente und klar definierte Ausgabe.

Projeler ve projeler için Projeler ve Projeler Dönüşümü ile ilgili olarak, şu ana kadar projeye dahil edilmiştir: Projektionsfunktionen (über 100 Projektionen).

Jeodätische (Großkreis-)Berechnungen zum (direkten) Breite, Länge ve des Gegenazimuts eines Zielpunkts, der mit Breite, Länge, Azimut ve Entfern punkt'un en iyi başlangıç ​​noktalarına sahiptir. Weiterhin ermöglichen die beiden Program (ters) die Berechnung des Azimuts, des Gegenazimuts und der Entfernung zwischen Start- ve Zielpunkt, wenn diese mücevherler mit Breite ve Länge en iyi sind.

Dieses Paket enthält die PROJ-Binärwerkzeuge.

Bu kitaplık, düzlemin afin dönüşümlerini işlemek için işlevler içerir.

Görüntüyü dünya koordinatlarına aktarmak için coğrafi referanslı veri kümelerinde kullanılabilir.

Bu, kütüphanenin Python 2 versiyonudur.

Descartes, geometrik nesnelerin matplotlib yolları ve yamaları olarak kullanılmasına izin verir.

Bu, kütüphanenin Python 2 versiyonudur.

Fiona ist ein Python-Wrapper ve OGR-Bibliothek zur Abstraktion von Vektordaten. Entwurfsziele, Einfachheit ve Zuverlässigkeit. Python-IO-Stil ile ilgili olarak, Lesen und Schreiben von Daten ve daha fazlası. Fiona basiert auf bekannten Python-Typen ve -protokollen wie Dateien, Wörterbüchern, Abbildungen ve Iteratoren anstelle von spezifischen OGR-Klassen. Fiona Kann, Verwendung von mehrschichtigen GIS- Formaten ve gezippten erdemllen Dateisytemen Realweltdaten lesen und schreiben. Weiterhin Lässt es sich mit anderen Python-GIS-Paketen, z.B. pyproj, Rtree ve Shapely, integrieren.

Dieses Paket enthält die Python-2-API.

GDAL, Raumbezug'a aittir. Als Bibliothek präsentiert es der aufrufenden Anwendung ein özetler Datenmodell für alle unterstützten Formate. Die verwandte OGR-Bibliothek (GDAL-Quellbaum için welche sich im GDAL-Quellbaum befindet) stellt ensprechende Funktionen für einfach gehaltene Vektordaten bereit.

GDAL veri formatı, veri formatı (GeoTIFF, JPEG, PNG ve daha fazla) her türlü solche, GIS (geographischen Informationssystemen) ve Paketen zur Fernerkundung (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCIt Geomatics) verwe. Weiterhin werden viele Fernerkundungs- ve naturwissenschaftliche Austauschformate wie z.B. HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS unterstützt.

ESRI Shapefile, TIGER-Date, S57, MapInfo File, DGN, GML und andere ile ilgili Bibliothek OGR Vektorformate wie.

Dieses Paket enthält die Python-Bindungen für GDAL ve OGR sowie einen Satz zusätzlicher Befehlszeilenwerkzeuge.

Bu paket, coğrafi bağlantılarla çalışmak için bir yardımcı program kitaplığıdır. https://wiki.osgeo.org/wiki/Cat-Interop adresinde açıklanan Cat-Interop çalışmasının bir uygulamasıdır.

Bu paket, kitaplığın Python 2 sürümünü sağlar.

GeoPandas, panda nesnelerine coğrafi veriler için destek eklemeye yönelik bir projedir. Şu anda sırasıyla pandas.Series ve pandas.DataFrame'in alt sınıfları olan GeoSeries ve GeoDataFrame türlerini uygular. GeoPandas nesneleri, düzgün geometri nesneleri üzerinde hareket edebilir ve geometrik işlemler gerçekleştirebilir.

GeoPandas geometri işlemleri kartezyendir. Koordinat referans sistemi (crs) bir nesne üzerinde bir öznitelik olarak saklanabilir ve bir dosyadan yüklenirken otomatik olarak ayarlanır. Nesneler, to_crs() yöntemiyle yeni koordinat sistemlerine dönüştürülebilir. Şu anda operasyonlar için benzer koordinatların uygulanması yoktur, ancak bu gelecekte değişebilir.

Bu paket, kütüphanenin Python 2 sürümünü içerir.

Mapnik, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları geliştirmek için bir OpenSource C++ araç takımıdır. Çekirdekte, uzamsal veri erişimi ve görselleştirme için algoritmalar/kalıplar sağlayan bir C++ paylaşımlı kitaplık bulunur.

Esasen bir coğrafi nesne koleksiyonu (harita, katman, veri kaynağı, özellik, geometri), kitaplık "pencere sistemlerine" dayanmaz ve çok iş parçacıklı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bu paket Python 2 için bağlamaları içerir.

PDAL, çeşitli formatlardaki nokta bulutu verilerini çevirmek ve işlemek için BSD lisanslı bir kitaplıktır. PDAL, nokta bulutu verilerini birçok formatta okumak, yazmak ve çevirmek için kullanılabilir. LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT ve diğerlerinin girdi dosyaları için destek dahildir. PDAL ayrıca Oracle, Postgres ve SQLite dahil olmak üzere nokta bulutu depolamayı destekleyen veritabanlarından okuyabilir ve bunlara yazabilir.

PDAL, PCL (Point Cloud Library) ile karıştırılmamalıdır. PCL, nokta bulutlarının algoritmik analizini ve modifikasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir kütüphanedir. PDAL, PCL'nin olanaklarına sınırlı bir arabirim sağlar, ancak genel olarak yeteneklerini çoğaltma girişiminde bulunmaz.

Bu paket Python 2 için PDAL uzantısını içerir.

PROJ, coğrafi (enlem/boylam) ve harita projeksiyonu (x/y) koordinatları arasında kartografik dönüşümler gerçekleştirir. Ayrıca doğrudan bir harita projeksiyon koordinat sisteminden diğerine dönüşebilir.

Bu, PROJ'e bağlanan bir Python'dur, numpy dizileri, Python dizileri, listeler veya skalerler olarak koordinatları alabilir. Bu modül numpy dizileri için optimize edilmiştir.

PySAL, yüksek seviyeli uygulamaların geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan Python'da yazılmış uzamsal analiz fonksiyonlarının açık kaynaklı bir kitaplığıdır.

PySAL'in ne yapmak için tasarlandığını ve tasarlanmadığını vurgulamak önemlidir. Her şeyden önce, PySAL kelimenin tam anlamıyla bir kütüphanedir. Uygulama geliştirmeye dahil edebilecekleri bir dizi uzamsal analitik yöntem arayan geliştiriciler, PySAL kullanarak kendilerini evlerinde gibi hissetmelidir. Özelleştirilmiş komut dosyası oluşturma, kapsamlı simülasyon analizi gerektiren araştırma projeleri yürüten veya mekansal analizde son teknolojiyi geliştirmek isteyenler de PySAL'i çalışmaları için yararlı bir temel olarak görmelidir.

Uzamsal analiz için kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arabirimi arayan son kullanıcılar, doğrudan PySAL'a başvurmamalıdır. Bunun yerine, GUI'lerde PySAL işlevselliğini saran STARS ve GeoDaX yazılım ürünleri paketi gibi projeleri göz önünde bulundurmalılar. Aynı zamanda, QGIS, GRASS için Python tabanlı eklenti mimarileri ve ArcGIS için araç kutusu uzantıları gibi gelişmelerle birlikte, PySAL işlevselliğine son kullanıcı erişiminin yakın gelecekte genişlemesi bekleniyor.


Proj4'e Yerel Orto projeksiyon - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), belirli görevlere adanmış yeni bir dizi uydu geliştirdi. Bunlar, Avrupa Birliği'nin Copernicus Dünya Gözlemi (EO) programının operasyonel ihtiyaçlarına odaklanan Sentinel'lerdir. Her gün terabaytlarca veri üreten bir dizi uydu planlandı ve birkaçı fırlatıldı. Sentinel ürünleri, örn. operasyonel hizmetler ve bilimsel araştırma.

Veri erişimi, böylesine büyük bir uydu takımyıldızının potansiyelinden yararlanmak için çok önemli bir konudur. İlk uydu programları başlatıldığından beri, uzaktan algılama ürünlerine erişim, maliyetler ve kısıtlamalar açısından sınırlandırılmıştır (Turner ve ark. 2015). Bu nedenle, yalnızca gerekli kaynaklara ve özel ilgi alanlarına sahip kurum ve kuruluşlar (ör. güvenlik örnekleri ve araştırma kurumları) bu tür jeofizik verileri alabildi ve bunlarla çalışabildi. NASA'nın 2008'de Landsat ile ve daha sonra yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama ürünlerinin ücretsiz bir veri politikası altında kamuya kolay bir şekilde sunulduğu Avrupa Sentinel programı aracılığıyla tanıttığı paradigma kayması, verilerin daha geniş bir kurumlar kümesi için sömürülmesini sağlar. küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ayrıca özel kişiler için, böylece veri değerini de artırıyor (Council 2012 Wulder and Coops 2014).

Norveç, yüksek enlemlerde ve Arktik'te Svalbard takımadaları gibi az sayıda sakinin bulunduğu geniş deniz ve kara alanlarını izlemekten sorumludur. Bu nedenle, uzaya dayalı EO verileri, gerekli olmasa da, çeşitli fenomen türleri hakkında fikir edinmek için önemli bir kaynaktır ve birçok çevresel uygulamada kullanılır. Bu verilerin işlenmesi, doğa ile insan etkileşimlerinin gelişiminin izlenmesine yardımcı olabilir, örn. ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde küresel ölçekte etkisi olan kentleşme ve ormansızlaşma nedeniyle arazi örtüsü değişikliklerinin ölçülmesi (Hansen ve Loveland 2012 Wulder ve diğerleri 2018). Ayrıca, uzaya dayalı EO verileri, iklim izleme için kritik bir bileşendir; kışın kar örtüsünün kaydedilmesi ve deniz buzu parametrelerinin kapsam, kalınlık ve tür olarak alınması (Yang et al. 2013). Ek olarak, daha düşük seviyeli ürünler, yani daha fazla işlem gerektirmeyen ürünler, deniz buzu kaplı alanlarda gemi navigasyonu için doğrudan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntüleri gibi kullanılabilir (Dierking 2013).

Uzay temelli gözlemler, Dünya'nın yüzeyinde ve atmosferde devam eden çok sayıda süreci tanımlamada kilit bir rol oynamasına rağmen, tam resmi sağlamazlar (Council 2007). Bunlar, örn. uydu enstrüman gözlem geometrisi dünyanın tüm kısımlarını kapsamaz (kutupu kaplamayan yakın kutup yörüngeleri gibi), uzay-zamansal ve amp radyometrik çözünürlük tam kapsama ve atmosferik bozulma sağlamaz. Ayrıca, ölçüm tekniği ile ilgili alete özgü sınırlamalar, optik görüntüdeki bulutlar ve SAR'daki bekleme gibi kendini gösterir. Ek olarak, yerinde ölçümler ve havadan gözlemler, uzaya dayalı ölçümlerin doğrulanması ve örn. hava sıcaklıkları ve permafrost (White-Newsome et al. 2013 Crist'243bal, Ninyerola ve Pons 2008 Westermann et al. 2015). Bu, veri işleme için genel yazılım araçlarının yanı sıra veri yönetimiyle uğraşmanın genel yollarını gerektirir.

Norveç Uzay Ajansı (NOSA) adına, Norveç Meteoroloji Enstitüsü (MET Norveç), FAIR (bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir) uydu verileri için Ulusal Yer Segmentini (“Nasjonalt Bakkesegment”, NBS) geliştiriyor ve uyguluyor. ve yeniden kullanılabilir) veri yönetimi ilkeleri (Wilkinson ve ark. 2016). Proje, i) son kullanıcılar için uydu veri erişiminin basitleştirilmesi, ii) ulusal hizmetler için destek sağlanması ve iii) Norveç'in ilgi alanlarını kapsayan uydu veri ürünlerinin uzun süre korunmasına odaklanmaktadır. Şu anda veriler iki ayrı platform üzerinden sunulmaktadır: colhub.met.no ve satellittdata.no . Birincisi, verilerin alınması ve dağıtılması için Data Hub Software (DHuS) 1 paketini kullanırken, ikincisi, hem uzman hem de uzman olmayan uydu kullanıcılarını hedef alır, EO olmayan verilerin olabileceği açık bir veri alanı ilkeleri üzerine kuruludur. kolayca entegre edilebilir. Satellittdata.no'daki NBS kurulumu, Uluslararası Kutup Yılı, WMO Global Cryosphere Watch, Avrupa projeleri (örn. Norveç Araştırma Konseyi tarafından (örneğin, Norveç Bilimsel Veri Ağı – NorDataNet, 2 ve Norveç Deniz Veri Merkezi – NMDC 3 dahil). Bu, sistemin, Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgi Sistemi 4 ve INSPIRE 5 ile aynı yaklaşımı izleyerek iyi belgelenmiş verilere yönelik içeriği ve arayüzleri tanımlayan keşif meta verileri tarafından yönlendirildiği anlamına gelir. Sonuç olarak sistem, heterojen verileri, yani fizik ve biyoloji gibi çeşitli bilim dallarından kaynaklanan ve/veya gözlemler veya sayısal modeller gibi farklı şekilde üretilen verileri desteklemesi açısından jeneriktir. Ayrıca, kullanıcı talebi üzerine semantik çeviriler ve veri kümelerinin dinamik dönüşümü ihtiyacına vurgu yapılmaktadır.

Avrupa düzeyinde, Copernicus programından ve önceki uydu görevlerinden elde edilen veri miktarı nedeniyle Veri Bilgi ve Erişim Hizmeti (DIAS) gibi ölçeklenebilir EO altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. Burada amaç, bu verilere erişimi kolaylaştıracak platformlar oluşturmak ve buna ek olarak, örneğin; bulut bilişim için (ESA 2017). Bu sorunları ele alan diğer mevcut ticari projeler örn. Google Earth Motoru (Gorelick ve diğerleri, 2017). NBS'de, ulusal bir sistemin uygulanması ve halihazırda mevcut altyapının kullanılması açısından ulusal ihtiyaçları ve kullanıcı gereksinimlerini potansiyel maliyetlere karşı gözden geçirmek sürekli bir görevdir.

Bu makalede, NBS kurulumu üzerinde durularak, iki portal aracılığıyla Sentinel verilerinin korunması, dağıtılması ve kullanılması tartışılacaktır. Ayrıca, daha küresel ölçekte devam eden diğer EO altyapı projelerine ek olarak ulusal bir altyapı geliştirme ihtiyacına ilişkin bazı hususlar ele alınmaktadır. Bu makalenin yapısı şu şekildedir: Bölüm 2, sistem altyapısının çeşitli teknik bileşenlerini açıklar, Bölüm 3, ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve sistemin kullanımını vurgular, Bölüm 4, sistemin kullanımını hem örneklerle hem de mevcut durumla tartışır. , ve son olarak, sonuç ve gelecek planları Bölüm 5'te verilmiştir.

2. Teknik Altyapı 2.1 Veri Erişimi, Yayılması ve Muhafazası

Sentinel misyonları, her gün ücretsiz ve açık veri politikası kapsamında halka yayılan terabaytlarca veri üretir. Copernicus programı dahilindeki bazı üye devletler, örneğin; volkan faaliyetleri ve heyelan risklerinin izlenmesi gibi bölgesel kapsam ve spesifikasyonlar. Bu ürünlerden bazıları Sentinel temel ürünlerine ek olarak kabul edilir ve Copernicus programıyla ilgilidir. Ayrıca uydu üst geçidi sırasında Sentinel verilerini alan yerel yer istasyonlarından yerel yarı gerçek zamanlı ürünlerin üretilmesi de Copernicus yer segmentinin sistematik operasyonlarına müdahale etmediği sürece desteklenmektedir. Bu nedenle ESA, ürün dağıtımı ve erişimi için Sentinel İşbirliği Zemin Segmenti (CGS) 6'yı kurdu. CGS, dağıtılmış bir sistem aracılığıyla Sentinel ve tamamlayıcı ürünlerin ortak dağıtımına izin verir ve sonuç olarak katılımcı düğümler ve uluslararası şirket arasında paylaşılan dağıtımı destekler. Uygulamada, CGS, Sentinel verileri için çoklu toplama noktaları ve ayna siteleri ile ESA tarafından sağlanan ana erişim ve yayma düğümleri için yükü azaltır. Norveç, projeyi yürütmekten MET Norveç'in sorumlu olduğu CGS'ye katılan bir ülkedir. Bu nedenle, NBS, Sentinel ürünlerini, ürün alımı ve dağıtımı için hem ESA yayma düğümlerini hem de diğer CGS'leri kullanan CGS'deki Norveç düğümü aracılığıyla alıyor.

Norveç'in ilgi alanlarını kapsayan tüm Sentinel ürünleri (yani, Norveç anakarası ve kıyısı, Kuzey ve Barents Denizi, çevresindeki sularla birlikte Svalbard takımadaları ve Antarktika'daki Queen Maud Land), MET Norveç'in tesislerinde uzun süreli bir arşivde korunmaktadır. Arşiv, entegre bütünlük denetimine sahip yüksek performanslı bir veri deposu kullanılarak uygulanır. Temel donanım, OpenStack 8 altyapısı üzerinde çalışan bir Lustre Storage Arka Uç 7'dir. Ürünlerin hem alınması hem de dağıtılması için kullanılan yazılım, bir web GUI'sinde ve Açık Veri Protokolü (ODATA) ve OpenSearch kullanılarak makine tarafından okunabilen API'ler aracılığıyla veri keşfine ve veri erişimine izin veren DHuS yazılım paketidir.

2.2 NBS Yaygınlaştırma Kurulumu

NBS yayma kurulumu, bileşenlerin belirli işlevselliklere hizmet ettiği, örneğin; veri keşfi ve veri erişimi, tüm sistemi değiştirmeden değiş tokuş edilebilen bağımsız bileşenlerdir. Şekil 1'de gösterildiği gibi, tüm parçalar, GUI'nin açık kaynaklı bir platform kullanarak Drupal 9 İçerik Yönetim Sistemine (sürüm 7) entegre edildiği bir sistem olan MET Norveç Bilimsel Bilgi Sisteminde (METSIS) bir araya getirilmiştir. METSIS, her modülün temel web hizmetiyle iletişim kuran bir arabirim sağladığı birden çok modülden oluşur. Bunların bir kısmı Temsili Durum Transferi (REST) ​​web hizmeti uyumludur, bu nedenle sistem kurulumu içinde ve dışında kullanılan birlikte çalışabilir API'ler sunar (Fielding ve Taylor 2000). Sistemin temel parçaları ve hizmetleri aşağıdaki alt bölümlerde açıklanmıştır.

NBS yayma kurulumunda teknoloji altyapı şeması. Sistemdeki tüm işlevsellik, Drupal'a gömülü çoklu modüller içeren METSIS aracılığıyla kullanıcılar tarafından kullanılabilir. En yaygın iş akışı, ürünleri aramak için arama modülünü kullanmaktır. Modül, SolR'deki dizinlenmiş keşif meta verilerini sorgular ve sonuçları yeni bir sayfada listeler. Veri erişim noktaları ve hizmetler, keşif meta verilerinde atanmış öğelerde verilir. Keşif meta verilerini doğrudan OAI PMH kullanarak toplamak da mümkündür. METSIS modülleri, keşif meta verilerindeki özel öğeler aracılığıyla verilere ve hizmetlere erişir.

Meta verilerin kesin bir tanımını elde etmek için aşağıdaki iki alt kategori kullanılmıştır: keşif meta verileri ve kullanım meta verileri. Birincisi, ürünlerin/veri kümelerinin belgelenmesi için. Keşif meta verileri, ör. ürünlerle ilgili kim, ne, nerede ve ne zaman olduğu ile verilere arayüzler ve erişim noktaları. Keşif meta veri standartlarına örnekler GCMD DIF 10 ve ISO19115'tir. 11 Sonuncusu, yani meta veri kullanımı, ürün/veri kümesindeki her bir değişkenin neyi temsil ettiğinin kesin bir tanımını sağlar. Meta verileri kullanmak, kullanıcıların veri kümelerini anlamasına ve doğru şekilde kullanmasına olanak tanıyan verilerin gerçek içeriğini tanımlama amacına hizmet eder. Üst veri kullanım örnekleri, verilerin birimleri, eksik değerleri ve uzay-zamansal özellikleridir.

2.2.1 Veri Formatı ve Dağıtımı

Sentinel ürünleri orijinal olarak, uzun süreli koruma açısından Açık Arşiv Bilgi Sistemi (OAIS) ile uyumlu bir standart olan Avrupa için Standart Arşiv Formatında (SAFE)12 paketlenmiştir, ancak hemen FAIR uyumlu değildir. SAFE'de bilgi genellikle iki ana kategoriye ayrılabilir: cihaz ölçümleri ve meta veriler. Cihaz ölçümleri örn. Sırasıyla Sentinel-1 ve Sentinel-2 uydularında bulunan SAR ve Multi-Spectral Instrument (MSI), GeoTiff ve JPEG 2000 gibi SAFE yapısı içinde çeşitli dosya formatlarında saklanır. Meta veriler ve ürün yardımcı bilgileri eXtensible Markup Language içinde saklanır. (XML) dosyaları. SAFE for Sentinel verileri, EO alanı için yapılan kısıtlamalar dahilinde XML Formatlı Veri Birimlerini (XFDU) temel alır.

NBS kurulumunun ilk sürümünde, verilerin SAFE'den NetCDF-4 13'e (Ağ Ortak Veri Formu v. 4) kayıpsız bir şekilde dönüştürülmesine odaklanılmıştır. NetCDF, UCAR'ın Unidata Programı 14 tarafından geliştirilen ve desteklenen, bilimsel verilerin makineden bağımsız formatlar aracılığıyla oluşturulmasına, erişilmesine ve paylaşılmasına olanak sağlayan açık kaynaklı bir yazılımdır. Geleneksel olarak, NetCDF, atmosfer ve okyanus modellemesi ile çalışan topluluklarda yoğun bir şekilde kullanılmıştır, ancak formatın kullanım yaygınlığı, şubeler ve topluluklar açısından büyümektedir (Hankin ve diğerleri, 2018). NetCDF-4, HDF5'i (Hiyerarşik Veri Formatı sürüm 5) geliştiren grupla yapılan bir işbirliğinin sonucudur ve aynı veri yönetimi katmanı için kullanılır (Folk ve diğerleri, 2011). HDF5, NASA tarafından yürütülen EO görevlerinde standart veri ürünleri için öngörülen dosya formatıdır (MuQun, Robert & Mike 2005).

NetCDF ve HDF5, veri depolama ve paylaşma açısından güçlü araçlardır. Ancak, dosyaların içeriğini anlamak ve yorumlamak için belirli bir düzeyde hem keşif hem de kullanım meta verileri gereklidir. Bu nedenle, NBS, İklim ve Tahminler sözleşmesi (CF) 15 ve Veri Keşfi için Nitelik Sözleşmesi'ni (ACDD) takip etmeye odaklanmıştır. 16 CF kuralı ile birleştirilirse, NetCDF-4 veri dosyaları kendi kendini tanımlar ve makine tarafından okunabilir. CF sözleşmesi, yer bilimi verilerinin veri yapısı ve kullanım meta verileri açısından nasıl kodlanması gerektiğini tanımlar (Rew ve diğerleri, 2019 Brian ve diğerleri.). ACDD konvansiyonunu takip ederken, NetCDF ürünleri ayrıca, örneğin; ISO19115 ve GCMD DIF. EO bağlamında üretilen HDF5 dosyalarına genellikle HDF5-EOS (EO Sistemi) adı verilir; burada EOS, NetCDF için CF'ye benzer bir kural tanımlar.

NetCDF verilerinin Veri Erişim Protokolü'nü (DAP) destekleyen bir sunucu aracılığıyla sunulması, OPeNDAP'ın (Ağ DAP için Açık Kaynak Projesi) 17 kullanılması, veri akışı yoluyla uzak konumlarda depolanan verilere erişim sağlayarak, veri akışlarından önce veri indirme ihtiyacını ortadan kaldırır. veri sağlayıcı tarafından verimli veri azaltma kullanımı ve uygulanması. Ayrıca, toplama yoluyla sanal veri kümelerinin oluşturulması, yani birden çok veri kümesinin birleştirilmesi ve/veya potansiyel olarak büyük bir veri kümesinin alt kümelenmesi kolayca mümkün hale gelir (Hankin ve diğerleri, 2018). Unidata ve OPeNDAP arasındaki işbirliği çabalarının bir sonucu olarak, her ikisi de genel veri modelini kullandığı için NetCDF ile DAP'nin sıkı bir birleşimi sağlanır: UNIDATA'nın Ortak Veri Modeli 18 . Mevcut NBS kurulumunda, Unidata'nın Tematik Gerçek Zamanlı Çevresel Dağıtılmış Veri Hizmetleri (THREDDS) Veri Sunucusu (TDS) kullanılarak veri erişimi sağlanmaktadır. OPeNDAP'a ek olarak, TDS istemci hizmeti mimarisi ayrıca ncWMS, HTTP Dosya Sunucusu ve NetCDF Alt Küme Hizmeti kullanan Açık Jeo-uzamsal Konsorsiyum Web Harita Hizmetini (OGC WMS) destekler.

2.2.2 Veri Görselleştirme ve Dönüştürme Hizmetleri

Hizmetlerin sistem içinde uygulanması için OGC tarafından sağlanan açık standartlardan yararlanılmıştır. Görselleştirme için coğrafi referanslı ölçeklenebilir veriler için OGC WMS standardı kullanılır. TDS'deki ncWMS istemci hizmetine ek olarak, Sentinel-2'den yüksek uzamsal çözünürlüklü RGB görüntülerinin görselleştirilmesi gibi proje amaçlarına uyacak şekilde bir MapServer (sürüm 7.0.0.) yapılandırıldı. Verilerin görselleştirilmesi, bir OpenLayers sürüm 3 istemcisinde gerçekleştirilir. Önceden tanımlanmış tüm hızlı görünümler için (örneğin, Sentinel-2'den RGB'ler), veri formatı olarak JPEG seçilir. Bu hızlı görünümler, ürünün küçük resimleri (yani düşük uzamsal çözünürlüklü görüntüler) olan SAFE'de bulunan hızlı görünümlerin aksine, ürün tarama çözünürlüğünde yerel olarak depolanır.

OPeNDAP'ten yararlanılarak, pyWPS 19 çerçevesi kullanılarak bir OGC Web İşleme Hizmeti (WPS) uygulanmıştır. Özel bir bulut ortamında ayrı bir sanal makinede çalışan dönüştürme süreci, ürünün yeniden projelendirilmesine, yeniden örneklenmesine, yeniden biçimlendirilmesine ve zamansal/mekansal kapsam ve değişkenlerin alt kümelenmesine olanak tanır. Yeniden projelendirme ve yeniden biçimlendirme ile ilgili olarak, Proj 20 tarafından desteklenen tüm hedef projeksiyonlar uygulanabilir ve şu anda desteklenen çıktı biçimleri NetCDF ve GeoTIFF'dir. Arka uç kaynak yönetimi ve nihai ürünlerin kullanıcılara eşzamansız teslimi nedeniyle bu hizmete yalnızca kayıtlı kullanıcılar erişebilir. Dönüşümü gerçekleştiren temel yazılım FIMEX, 21 a C/C++ yazılımıdır ve MET Norveç tarafından geliştirilmiş olup, gridlenmiş coğrafi veriler üzerinde dosya işleme, enterpolasyon ve çıkarma işlemi gerçekleştirir. Yazılım, Unidata CDM etrafında oluşturulmuştur ve WMO GRIB'e/GRIB'den dönüştürmeyi de destekler. Bu sayede TDS üzerindeki NetCDF ürünlerine OPeNDAP kullanılarak erişilebilir ve kullanıcı isteğine göre dönüştürülebilir.

Sistem, bilimsel veri kümeleri hakkında bilgi depolayan keşif meta veri kayıtlarına dayanır. Bu, yukarıda açıklanan adımları gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgilerin anlamsal gösterim yoluyla mevcut olduğu tüm sistemin temel taşıdır. Meta veri kayıtları, WMO ve Norge Digitalt/INSPIRE tarafından uygulanan GCMD DIF, ISO19115/ISO19139 – standartlarıyla uyumlu bir standart olan MET Norveç Meta Veri biçimini (MMD) takip eder, ancak bunları OGC için yapılandırma meta verileri gibi özel öğeler ekleyerek genişletir. WMS. Biçimin amacı, web servislerini değil, veri kümelerini belgelemektir, yani örn. REST hizmetleri. Bir veri kümesi için mevcut olan web servisleri hakkındaki bilgiler, özel bir unsur aracılığıyla sağlanır. Şekil 1'de açıklandığı gibi, mevcut tüm meta veri kayıtları bir Apache SolR 22 veritabanına alınır ve METSIS'te geliştirilen bir arama modülü aracılığıyla sorgulanır/filtrelenir. SolR, çok sayıda web uygulaması için kullanılır ve diğerlerinin yanı sıra yönlü arama, uzaysal-zamansal sorgulama ve metin araması sunar. Aynı zamanda, farklı çekirdekler (yani projeye özel meta veri havuzları) arasında meta verilere erişim sağlama açısından da esnektir. Ek olarak, MMD kayıtları, sürüm kontrolü için bir Apache alt sürüm sunucusuna gönderilir; burada keşif meta verileri, diğer kurumların toplaması için bir OAI-PMH 23 istemcisi aracılığıyla sunulur.

Başlangıçta, NBS'nin ana odak noktası, tüm Sentinel ürünlerini DHuS aracılığıyla sunarken, aynı anda Sentinel-2 Seviye-1C ve Sentinel-1 Yer Menzili Tespit Edilmiş (GRD) ürünlerini NBS kurulumunda (yani NetCDF olarak) kullanıma sunmak olmuştur. CGS'de DHuS kullanımı ile ilgili olarak, MET Norveç şu anda Sentinel-3 arazi ürünleri ile birlikte ESA tarafından sağlanan Sentinel alma ve yayma düğümlerinden GRD, Tek Bakış Kompleksi, seviye 2 Ocean ve amp ham Sentinel-1 ürün verilerini almaktadır. Sentinel-3'ten elde edilen deniz ürünleri (yani deniz yüzeyi topografyası, deniz yüzeyi sıcaklığı vb.), Avrupa Meteorolojik Uydulardan Yararlanma Örgütü (EUMETSAT) tarafından üretilir ve dağıtılır ve dolayısıyla dağıtım ağlarından yararlanılır. Sentinel-2 verileri, CGS'nin bir ortağı olan Deutsches Zentrum f'252r Luft- und Raumfahrt'tan (DLR) alınmıştır. Ayrıca NOSA, NBS'ye Sentinel-1 GRD Yarı Gerçek Zamanlı ürünler, yani görüntü alımından sonra en geç bir saat içinde işlenen ve teslim edilen ürünler sağlamak için Kongsberg Uydu Hizmetleri (KSAT) 24 ve ESA ile CGS aracılığıyla bir anlaşma yapmıştır. KSAT, Svalbard, Norveç ve Kanada'daki Inuvik'teki yer istasyonlarında Sentinel verilerini okumak ve işlemek için ESA'nın bir müteahhitidir ve bu nedenle, uydu üst geçidi sırasında Norveç'in ilgi alanları üzerinde Sentinel verilerini okuyarak ve işleyerek CGS'den yararlanır. Copernicus yer bölümünün sistematik operasyonları. MET Norveç aynı zamanda CGS'deki Sentinel-1 verileri için birincil dağıtım düğümüdür, böylece CGS ortakları için özel bir yansıtma sitesi aracılığıyla küresel Sentinel-1 ürünlerini yayar. Norveç'in ilgi alanlarını kapsayan tüm Sentinel ürünleri, yüksek performanslı depolama sistemine alınır ve colhub.met.no aracılığıyla halka sunulur. NBS'de mevcut olan verilere yapısal bir genel bakış Tablo 1'de listelenmiştir.

2019-30-01 itibariyle NBS'de SAFE formatında şu anda mevcut olan tüm ürünlere şematik genel bakış.

NetCDF'deki keşif meta veri kayıtlarına ve uydu ürünlerine dayanan NBS kurulumunda, başlangıçta Sentinel-1 GRD ve Sentinel-2 L1C'nin kullanılabilir hale getirilmesine odaklanıldı. Böylece, Python (Python Software Foundation. Python Language Reference, sürüm 2.7. http://www.python.org adresinde mevcuttur) kullanan Sentinel görevlerinin her biri için şirket içi dosya formatı dönüştürme araçları, örn. gdal, numpy ve NetCDF4, NetCDF'de Sentinel ürünleri oluşturmak için geliştirildi (Halsne ve Dinessen 2018). Araçlar, bir NetCDF-4/CF ürünü oluşturmak için XFDU profili aracılığıyla Sentinel ürün yapısından geçer ve değişkenleri (yani raster bantları ve tabloları enterpolasyonlar) manipüle eder. Sentinel-2 L1C ürünleri için frekans bantları (toplam 13) üç uzamsal çözünürlük kategorisinde görünür, yani 10 × 10 m, 20 × 20 m ve 60 × 60 m. NetCDF versiyonunda, tüm frekans tarama bantları en yüksek çözünürlüğe yeniden örneklenir. Bilgileri kaybetmeden NetCDF'den SAFE'deki orijinal verileri korumak için, yerel çözünürlüğe kayıpsız altörneklemeyi desteklemek için en yakın komşu enterpolasyonu seçildi. Tüm görüş ve güneş açıları da frekans bantlarının boyutlarına uyacak şekilde yeniden örneklendi. Mevcut kuruluma gelince, cirrus ve opak bulut bilgileri de bu stratejiyi takip ediyor. Bulut bilgileri orijinal olarak SAFE'de Coğrafi İşaretleme Dili (GML) dosyaları olarak depolanır, ancak CF (sürüm 1.6) ile uyumlu olması için NetCDF'de değişkenler olarak rasterleştirilir. NetCDF'deki tüm bu değişkenlerin katmanlanması, doğrudan alt kümeleme ve toplama desteği eklemek için gerçekleştirilir. Böylece ürünler, Analize Hazır Veri ilkesine göre (Dwyer vd. 2018) bir üst seviyeye işlenir.

Genel olarak NetCDF'deki Sentinel-1 GRD ürünleri, Sentinel-2 ile aynı şekilde okunur ve işlenir. Ancak, modalite ve işleme seviyesindeki farklılıklar, ürünlerde farklılıklara yol açmaktadır. Örneğin. Sentinel-1 SAR, 5.405 GHz iletim darbesi ile dünyayı aydınlatan aktif bir sensördür. Dünya yüzeyinden geri saçılan enerji kısmı, elde edilen radar görüntüsünün temelidir. Cihaz yandan baktığı için, geri saçılan değerler genellikle kullanıcının ilgilendiği birim alan geometrisine normalleştirilir. SAFE'de bu değerler, XML açıklama dosyalarına kalibrasyon vektörleri olarak sistematik olarak eklenir. Ancak, tüm bu bilgileri almak ve bunları raster çözünürlükte hazır hale getirmek için ek açıklama dosyalarının üzerinden geçmek oldukça çaba ve ürün yapısının anlaşılmasını gerektirir. Dolayısıyla tüm bu vektörler NetCDF versiyonunda enterpolasyon yapılarak raster çözünürlükte değişkenler olarak hazır hale getirilir. Ek olarak, termal gürültü matrisleri ve alt alan sayıları NetCDF'de değişkenler olarak rasterleştirilir; ilki Sentinel-1 Enstrüman İşleme Tesisi (Ricardo, Nuno & Hajduch 2017) tarafından geliştirilen termal gürültü giderme prosedürüne göre üretilir ve ikincisi SAFE ürünü içindeki özellikler. Bu nedenle, tüm bu değişkenler için alt kümeleme ve toplama desteklenir.

Veri görselleştirme için doğrudan TDS'den ncWMS kullanmak proje ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. OL3 istemcisindeki varsayılan projeksiyon EPSG:32661, WGS84/Up North'dur. Sentinel-1 GRD ürünleri, bir WGS84 toprak elipsoid modeline yansıtılmıştır. Bu nedenle, ncWMS, küresel enlem ve boylam koordinatlarından hedef projeksiyon koordinatlarını hesaplamak zorundadır. Bu nedenle, ncWMS'nin ızgara noktalarını hesaplaması için gecikme süresi, kullanıcıya iyi ve duyarlı bir hizmet sunmak için çok büyüktür (yani bir dakika mertebesinde). Sonuç olarak, her polarizasyon için hızlı görünümler önceden EPSG:32661'de saklanır ve Şekil 1'de gösterildiği gibi MapServer istemcisi aracılığıyla veri görselleştirmesi için kullanılır. Orijinal imzasız 16 bit veri türü bir GeoTIFF dosya formatı kullanmak yerine, ürün görselleştirme için gecikme süresini azaltmak için 8 bit renk derinliği ve JPEG kullanıldı. Sentinel-2 ürünleri için, JPEG'de hızlı görünümlerin ön işlemesi açısından aynı yaklaşım kullanıldı ve ürün görselleştirmesi için her ürün için üç RGB kompozit oluşturuldu. Harita projeksiyonu burada bir sorun değildi ve RGB bileşiklerinin görselleştirilmesi, ncWMS aracılığıyla kullanılabilen raster katmanların her birine yalnızca bir eklentiydi. Bununla birlikte, JPEG'deki RGB hızlı görünümlerinin görselleştirilmesi, veri türü seçimi ve JPEG'deki sıkıştırma nedeniyle tekli tarama bantlarına kıyasla daha hızlıdır.

Tüm NetCDF uydu ürünleri, Drupal'a gömülü METSIS arama modülü aracılığıyla kullanılabilir. Modül, örn. bulut kapsamı, zamansal ve/veya uzamsal kapsam, uydu platformu ve serbest metin. Son sorgulama SolR'deki keşif meta veri kayıtları üzerinde gerçekleştirilir ve ortaya çıkan ürünler web portalındaki bir sonuç sayfasında listelenir. Aramaları kullanıcılar arasında paylaşma işlevi zaten geliştirildi ve bir sonraki yükseltmede dağıtılacak. Arama sonucunda listelenen her ürün için, son kullanıcı keşif meta verilerini keşfetmeyi, ürünü OL3 istemcisinde görselleştirmeyi, ürünü dönüştürmeyi veya tüm ürünü TDS'deki HTTP Dosya Sunucusu veya GÜVENLİ sürümü kullanarak doğrudan NetCDF'ye indirmeyi seçebilir. ODATA. METSIS sepet modülü, Şekil 1'de gösterildiği gibi, yukarıda belirtilen tüm işlemlerin seçilen tüm ürünler üzerinde aynı anda gerçekleştirilebildiği sanal bir alışveriş sepetinde birden fazla ürünün toplanmasına olanak tanır.

Hem Sentinel-1 GRD hem de Sentinel-2 L1C ürünlerinin NetCDF sürümleri, verileri daha ileri analizler için hazırlamak açısından daha yüksek bir seviyeye işlenir. ESA, EO misyonlarının bilimsel kullanımı için ücretsiz ve açık kaynaklı araç kutuları geliştirmiştir. Sentinel-1, Sentinel-2 ve Sentinel-3 için araç kutularına Sentinel Uygulama Platformu (SNAP) 25 adlı paylaşılan bir mimaride erişilebilir. SNAP, Sentinel ürünlerinin sonradan işlenmesi için uygulanan çok çeşitli uygulamalara ve işleme algoritmalarına ve ayrıca ENVISAT ASAR gibi seçili eski görevler için desteğe sahiptir. Örneğin. SAR verilerinden petrol sızıntısı tespiti ve rüzgar alanı tahmini, örn. kalibrasyon ve termal gürültü düzeltme. Mevcut tüm işlevsellik ve araçlara rağmen, örn. daha yüksek dereceli ürünleri işlemek için kendi algoritmalarına sahip olan bilimsel topluluklar, veri işleme adımlarını belirli araçlardan ayırma konusunu ele almalıdır. Geospatial Data Abstraction Library (GDAL), örn. Python, ancak ürün bilgilerinin ve değişkenlerin büyük bir kısmı eksik. Bu nedenle, örn. raster çözünürlükte mevcut güneş açısı, termal gürültü ve kalibrasyon bilgileri, ürün alt kümeleme ve kümeleme işlemlerini doğrudan gerçekleştirmeyi mümkün kılarken, aynı zamanda Sentinel ürünlerini işleme platformu bağımsızlığı açısından daha genel hale getirir. Sentinel ürünlerinin toplu işlenmesi, Graph Processing Framework veya Snappy – SNAP'nin Python uygulaması – kullanılarak SNAP'ye gömülü olarak zaten mümkündür. Ancak, birçok uygulama için verilerin okunması ve analizi arasındaki bu adımdan kaçınmak uygundur (Holmes 2018). Buna ek olarak, günümüzde bilimsel araştırmalarda en çok ortaya çıkan zorluklardan birinin önünde durduğumuz için, yani veri yoğun araştırmalarla uğraşmak, heterojen verileri destekleyen genel veri yönetim sistemlerinin yanı sıra genel yazılım araçlarının ihtiyacını ele almak harikadır ( Hey, Tansley ve Tolle 2009). Literatürde bu, bilimsel araştırmalarda “Dördüncü Paradigma” veya son yıllarda “Büyük Veri” olarak anılmaktadır. Bu, artan veri hacmini, verilerin kullanılabilir hale gelme hızını ve kapsanan çok çeşitli şube ve erişim mekanizmalarını gösteren üç V’s, yani veri “Volume, Velocity ve Variety” olarak adlandırılan şeyle ilgilidir. verilere göre (Laney 2001). EO, yerinde gözlemler ve model verileri gibi farklı veri kümelerini birleştirebilmek, jeofizik biliminde sinerji, veri doğrulama ve veri doğruluğu açısından tam potansiyele ulaşmak için büyük önem taşımaktadır (Teillet ve diğerleri, 2007). Birleştirmek isteyen bir kullanıcı için engel, ör. yerinde gözlemler ve EO verileri, veri formatlarındaki çeşitliliği, veri dağıtım zincirlerini, veri erişim noktalarını ve açıklama eksikliğini içerebilir. Bu nedenle, verileri hazırlamak ve farklı veri kümelerinin keşfini, erişimini ve kullanımını tek bir sistemde hizalamak bu engeli azaltabilir. NBS'deki temel veri yönetim sistemi, keşif meta verilerindeki özel öğeler aracılığıyla verilere ve hizmetlere erişimi kolaylaştıran bir açık veri alanı yaklaşımını destekler. Örnek vermek gerekirse: Kara yüzey sıcaklık ölçümleri, tek boyutlu bir zaman alanında yayılan tek noktalı gözlemlerdir. Özellik türü olarak timeSeries kullanılarak CF'de ayrık örnekleme geometrilerinin desteğinden yararlanılarak ve verilerin DAP'yi destekleyen bir sunucu aracılığıyla dağıtılmasıyla veriler FUAR yapılır. Bu nedenle, NBS sistemi heterojen verileri destekleme açısından geneldir ve verilere doğrudan OPeNDAP üzerinden erişilebilir. Ayrıca, model verileri veya daha yüksek dereceli EO ürünleri gibi diğer jeobilimsel ürünlerin entegrasyonu kolayca gerçekleştirilebilir. Örneğin, MET Norveç'te işlenen sayısal hava durumu tahmin modelleri halihazırda ücretsiz bir açık politika kapsamındadır, NetCDF/CF'de dağıtılır ve bir TDS'de paylaşılır. Genel olarak, sistemdeki veri akışı, verilerin dünya çapında coğrafi olarak dağıtılabildiği ancak doğrudan OPeNDAP üzerinden erişilebildiği dağıtık bir mimariye dayanmaktadır. Bu nedenle, ortak protokoller, hizmetler ve API'lerin kullanımı nedeniyle veri çoğaltma gerekli değildir. Bununla birlikte, düşük bant genişliği ve/veya veri ana bilgisayarlarındaki kesinti süresi bir sorunsa, bunun bir maliyeti vardır (Cinquini ve diğerleri 2014).

Copernicus Sentinels, EO uydu misyonlarının kronolojisinde kendi yerlerini bulur. Buna paralel olarak, gelecek on yıllar için operasyonel bir program olmakla birlikte, bazı görevler aynı zamanda diğer miras, uydu görevlerinden gelen EO ölçümlerinin bir devamı niteliğindedir ve uzun zaman serisi analizlerine olanak tanır. Örneğin, Sentinel-2 takımyıldızı, Landsat misyonunu yeni bir frekans ve uzamsal çözünürlük kombinasyonu ile tamamlar ve genişletir. Aynısı Sentinel-3 ve MODIS görevleri için de geçerlidir. Sentinel-1, ESA Avrupa Uzaktan Algılama (ERS) bir ve iki görevini, ENVISAT ASAR görevini ve Kanada RADARSAT bir ve iki görevini sürdürüyor ve tamamlıyor. C-bandı SAR'ın deniz buzunu ve dolayısıyla yüksek enlemlerde deniz buzu kaymasını izlemek için çok iyi olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, bu görevlerden nispeten uzun bir zaman serisi sürekli deniz buzu sürüklenme ölçümleri oluşturmak mümkündür. Bu özel uygulama için, uydudan türetilen sürüklenme ürünlerinin yerinde gözlemlerle karşılaştırılması ve doğrulanması çok önemlidir. Sürükleyiciler ve yüzdürücüler genellikle bu amaç için kullanılır. Bu cihazlar yalnızca tek noktalı gözlemler üretir ve bu nedenle uydu tarama alanlarının çok küçük bir bölümünü kapsar. NetCDF/CF'deki Sentinel-1 GRD ürünlerinde OPeNDAP kullanarak, doğrulama prosedürü, Sentinel-1 için HV polarizasyonu, termal gürültü, ilgili kalibrasyon katsayısı ve alt alan numarası gibi ilgili değişkenlerin coğrafi bir alt kümesini çıkarabilir ve örneğin vasıtasıyla yerinde gözlem zaman ve uzayda enterpolasyon. Termal gürültü, kalibrasyon katsayısı ve alt tarama sayısı değişkenleri tarama verileri olarak değil, çeşitli arama tablolarında sağlandığından, Sentinel-1 SAFE ürünlerini kullanarak bu kolayca mümkün değildir. Ek olarak, görüntü analizinde sapmayı hesaplamak için en yaygın metodolojiler çapraz korelasyonlar yoluyla olduğundan, bu, alt kümeleme uygulanırken azaltılan bir hesaplama maliyeti ile birlikte gelir. FAIR ilkelerine göre gözlem yapma ve veri yönetimi açısından yerinde ölçümlerin standartlaştırılması, üstesinden gelinmesi gereken birçok sorunla birlikte başlı başına büyük bir görevdir. Bununla birlikte, WMO Entegre Küresel Gözlem Sistemi (WIGOS) gibi standartlar bunu ele alıyor ve dolayısıyla hem gözlem koşulları için keşif meta verilerini (ölçüm konumu ve cihaza özel ayrıntılar gibi) hem de gözlemler için kullanım meta verilerini standartlaştırarak ADALET'e katkıda bulunuyor ( WMO 2017). Bunu NetCDF/CF'de (ilgili özellik türleri kullanılarak) ve dolayısıyla OPeNDAP'ta veri dağıtımıyla birleştirmek, FAIR kılavuz ilkelerine göre veri sağlama açısından hem kullanıcı topluluğuna hem de veri yayıncılarına fayda sağlayacaktır. Bu, özellikle, FAIR'deki I ve R'yi, yani heterojen verileri entegre etme ve veri kaynağını takip etme açısından birlikte çalışabilirlik ve yeniden kullanılabilirliği ele alır (Wilkinson ve diğerleri, 2016).

OGC teknolojilerini kullanan bina hizmetlerinin yüksek değerde olduğu kanıtlanmıştır (Cinquini ve diğerleri 2014). Veri arandıktan sonra, görselleştirme ve dönüştürme, sepet arayüzü kullanılarak tek ürün veya birden fazla ürün üzerinde gerçekleştirilebilen iki hizmettir. Özellikle, ikincisi, Şekil 2'de gösterildiği gibi Sentinel-1 SAR ve Sentinel-2 MSI ürünlerinin birlikte görselleştirilmesine izin verecektir. Bu durumda, görüntüler, Spitzbergen'in doğu kesiminde kara hızlı ve sürüklenen buzlu alanlarda yaklaşık 2,5 saatlik bir gecikmeyle elde edilir. Karadaki hızlı deniz buzu fazla hareket etmez, ancak görüntünün merkezinde sürüklenen deniz buzu ortaya çıkabilir. Birlikte görselleştirme, farklı görüntü modalitelerinde belirli özelliklerin (örneğin bu durumda deniz buzu) karşılıklı karşılaştırması için büyük değere sahip olabilir. Ayrıca, uydu ürünlerinin yüksek çözünürlükte görüntülenmesi, örneğin; buzla kaplı denizlerde gemi navigasyonu ve uzak yerlerde kar mobili için rota planlaması (Dierking 2013). Şu anda, aynı anda görselleştirilebilecek ürün sayısı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur, bu nedenle tüm uydu geçişlerini görselleştirmek ve sanal mozaikler oluşturmak mümkündür. Daha nicel çalışmalar için, ürünleri hizalamak için dönüşüm hizmetinden yararlanılabilir.Uzamsal-zamansal ve değişken alt kümelemeye ek olarak, FIMEX ayrıca uydu tarama geometrisindeki verilerin yeniden projeksiyonunu, yani enlem ve boylam değerlerini küresel koordinatlarda Kartezyen bir projeksiyona eklemeyi de destekler. Bir oşinografik uygulama örneği, Sentinel-1 GRD verilerinin bir alt kümesinin çıkarıldığı ve FIMEX aracılığıyla EPSG:25833 projeksiyonunda Norveç Haritalama Otoriteleri tarafından sağlanan okyanus batimetri verileriyle hizalandığı Şekil 3'te gösterilmektedir. SAR, kıyı bölgelerinde genellikle okyanus batimetrisi ile ilgili olan okyanus özelliklerinin tespiti için iyi bilinmektedir. Bu örnekte, Mosken adası ile Lofoten burnu arasında oluşturulan bir tüy özelliği görebilirsiniz. Güçlü Lofoten Maelstrom, esas olarak Lofoten yarımadasının huni şeklinden dolayı günlük gelgit döngüsünün oluşturduğu basınç gradyanından kaynaklanır. Okyanus tabanı topografyası, okyanus akıntıları için sınır koşullarını belirtir ve büyük topografik gradyanlar, hız alanları üzerinde yüksek etkiye sahiptir (Gjevik, Moe ve Ommundsen 1997). Daha fazla işleme için veri yönetimi açısından, çıktı NetCDF alt kümesinin ve orijinal Sentinel-1 SAFE ürününün boyut oranı %6 idi. Böylece hem zamandan hem de disk alanından son kullanıcı tarafından tasarruf edilir.

Spitzbergen'in doğu kıyısı ile Svalbard'daki Barents Adası arasındaki Einhyrningbukta'yı kapsayan Sentinel-2 MSI gerçek renk bitki örtüsü bileşimi (solda) ve Sentinel-1 İnterferometrik Geniş Alan SAR VV polarizasyon verilerinin (sağda) birlikte görselleştirilmesi. Her iki görüntü de 29 Nisan 2018'de yaklaşık 2,5 saatlik gecikmeyle alınmış ve sepet işleviyle görselleştirilmiştir. Karadaki hızlı buz hareket etmiyor, ancak görüntünün merkezinde deniz buzunun sürüklenmesi görülebiliyor.

FIMEX aracılığıyla bir Sentinel-1 GRD İnterferometrik Geniş Alan SAR ürününün EPSG:25833 projeksiyonunda Norveç Haritalama Otoriteleri tarafından sağlanan okyanus batimetri verileriyle alt kümelenmesi ve hizalanmasının sonucu. Soldaki resim, NBS yayma sistemine gömülü OL3 görselleştirme istemcisindeki Sentinel-1 sahnesinin kapsamını göstermektedir. Ortada, okyanus batimetri verileri, siyah ve beyazın sırasıyla derin ve sığ suları gösterdiği gri skalada bir CBS aracında çizilir. Sağdaki görüntü, kuzey Norveç'teki Lofoten yarımadasını kapsayan Sentinel-1 SAR alan ürününden gelen alt kümeyi, konturlar olarak kaplanmış okyanus batimetri verileriyle hizalanmış olarak göstermektedir. Konturlar için, yeşil gradyan, sırasıyla sığ ve parlak olduğunu belirten karanlıktan aydınlığa gider. Hem ortadaki hem de sağdaki görüntüde, ürünler bir OpenStreetMap arka plan katmanına yerleştirilmiştir.

Jeofizik bilimi içinde, araştırmacılar çabalarını, günümüzde OPeNDAP'tan yararlanarak kolayca elde edilebilen veri yükleme ve alma işlemleri yerine, hem model geliştirme hem de veri işleme için verileri kullanmaya yoğunlaştırmayı tercih edeceklerdir (Holmes 2018). Büyük ölçüde Python, R, Matlab, C ve Fortran gibi yaygın olarak kullanılan programlama dilleri, OPeNDAP'tan veri okumayı destekleyen modüllere sahiptir. Bu nedenle, verileri DAP aracılığıyla dağıtmak, veri akışı yoluyla kullanıcı için hem zaman hem de disk tüketimini azaltır. Şekil 4'te, bir araştırma perspektifinden OPeNDAP'ın verimli kullanımına bir örnek gösterilmektedir. Örnek amaç, Norveç'teki Folgefonna buzulunun uzamsal boyutuna karar vermek ve sonucu Python'da (v. 2.7) açık kaynak araçlarını kullanarak bir şekil dosyası olarak saklamaktır. Sentinel-2 L1C verilerinin önceden tanımlanmış döşemeleri nedeniyle, bir son kullanıcı, üç boyutlu bir sanal ürünü, yani x, y ve zamanı kapsayan bir sanal ürünü bir araya getirebilir ve Analysis Ready Data ile sanal bir veri küpü oluşturabilir - zaman açısından çok güçlü bir kavram- seri analizi (Dwyer ve diğerleri, 2018 Lewis ve diğerleri. 2017). Veri küpü konsepti, raster çözünürlükte ek değişkenler mevcut olduğundan, NetCDF/CF'de Sentinel-2 ürünlerinin Analize Hazır Veri işlemesi yoluyla daha da güçlendirilir. Bu özel örnekte, Normalleştirilmiş Fark Kar İndeksini hesaplamak için kullanılan piksel sayısı, üründe bulunan tüm piksellerin %0,2'sidir. Ayrıca, hesaplama için kullanılan frekans bantları, yani B3 ve B11 bandı, orijinal olarak 10 × 10 m ve 20 × 20 m piksel çözünürlükte sunulmaktadır. Şu anda, OAI-PMH, Veri Keşfi için uygulanan tek API'dir. Ancak proje, OpenSearch'ü SolR'nin üzerine entegre etmeyi hedefliyor. Bu nedenle, aynı alanı kapsayan tüm OPeNDAP veri erişim URL'lerinin alınması, sanal zaman yığınını oluşturmak için OpenSearch kullanılarak, Şekil 4'ün sağ üst kısmında gösterildiği gibi, URL'ler eklenerek manuel olarak gerçekleştirilir. bu örnekte bir numpy dizisi. Buzul boyutunu hesaplamak için kaynak kodu açıktır ve bir github özü olarak mevcuttur. 26 Kullanıcıların aynı zamanda verileri hizalamak için alt kümeleme ve dönüşümden de kazanacağı bu örneğin bir uzantısı, Sentinel-2 buzul verilerini altimetre verileriyle veya buzul hacminin hesaplanması için bir dijital yükseklik modeliyle hizalamak olabilir.

OPeNDAP kullanılarak Sentinel-2 L1C NetCDF-4/CF dosyalarının alt kümelenmesinden farklı zamanlarda Norveç'teki Folgefonna buzulunun kapsamının çıkarılmasından elde edilen işleme adımları. Sol üst, sağ üst, sağ alt ve sol alt, 1) OL3 istemcisindeki T32VLM karosunun sahte bir renk bileşimiyle kapsanmasını, 2) aynı alanı kaplayan ürünlerin geçici olarak toplanması kavramını, 3) şu yollarla kararlaştırılan Folgefonna buzulunun kapsamını gösterir. Normalleştirilmiş Fark Kar İndeksi'nin hesaplanmasından yoğunluk dilimleme ve 4) aynı arsada dört farklı yıldan buzul kapsamını gösteren çokgenler sırasıyla.

Özetle NBS, Sentinel verilerinin keşfi, erişimi, görselleştirilmesi, dönüştürülmesi ve uzun süre korunmasıyla ilgilenir. Ancak zorluklar var. CF kuralı giderek daha olgun hale gelse de, düz metin eklemenin kolay bir yolu, ör. Sentinel ürünleri için XML ek açıklaması ve yardımcı dosyalar NetCDF'de mevcut değildir. Bununla birlikte, örn. metni dize değişkenlerine bölmek, ancak bu optimal bir çözüm olmayabilir. Ancak, CF konvansiyonunun son gelişimi (mevcut geliştirme sürümü 1.8'dir), örn. geometriler için destek ekleme. Ek olarak, CF'de alet görüntüleme geometrisindeki Earth Science alan verilerinin standartlaştırılmış kodlaması geliştirme aşamasındadır ve 2017'nin sonlarında bir teklif sunulmuştur. 27 Öte yandan, mevcut CF sürümü, NetCDF'de yalnızca düz bir yapıyı desteklemektedir. Bununla birlikte, NetCDF hiyerarşik bir yapıyı desteklemektedir ve NetCDF'de grupların kullanılması, uydu verilerinin işlenmesini basitleştirecek ve ürün yapısı açısından onları daha açık hale getirecektir. CF sürüm 2.0'ın amacı, NetCDF'deki temel depolama modelinin grupları ve diğer özellikleri için destek eklemektir. Şu anda, Sentinel-1 ve Sentinel-2 verilerinin dönüştürülmesi, NetCDF'deki SAFE'den gelen tüm bilgilerin korunması açısından kayıpsız değildir. Ancak, bu nihai hedeftir ve NetCDF'de daha fazla esnekliği destekleyen CF sözleşmesinin daha da geliştirilmesi bunu destekler. Bu nedenle, SAFE şu anda Sentinel verilerinin arşivlenmesi için kullanılmaktadır. Ancak kayıpsız bir dönüştürme işlemi yapıldığında, NetCDF dosyalarından SAFE ürünleri oluşturulabilir ve ikinci format, bazı ürünler için arşiv formatı olarak kullanılabilir.

Norveç'e yönelik ulusal hizmetler ile ilgili olarak, Quasi Real-Time Sentinel-1 ürünleri, Svalbard Takımadaları ve çevresindeki alanlar ile birlikte Norveç kıyı şeridi dışında açık okyanusla kaplı geniş alanların neredeyse gerçek zamanlı izlenmesi söz konusu olduğunda büyük değer taşımaktadır. . Örneğin. hem gemi trafiğinin izlenmesi hem de SAR kaynaklı petrol sızıntılarının erken tespiti, Norveç Kıyı İdaresi ve çalışmaları için değerli ek hizmetlerdir (Grønnestad 2016). Uygulanan bir diğer ulusal hizmet, yüksek enlemlerdeki dik dağlık alanlarda kötü sonuçlar verdiği kanıtlanmış Sentinel-1 ürünleri için kullanılan yükseklik modelleriyle ilgili sorunları ele alıyor. Bu, Norveç anakarasındaki yüzey topografyasının büyük bir kısmı için geçerlidir. Bu nedenle, Sentinel-1 GRD ürünlerini orto-rektifiye edecek bir işlemci oluşturmak için ulusal bir proje başlatılmıştır. Bu ürünler NBS sistemi aracılığıyla dağıtılacaktır. Ancak bunların nasıl dağıtılacağına henüz karar verilmedi. Bu bir işlemci olduğundan, NBS kurulumunda kullanıcılar için mevcut özel bir WPS kurularak ürünler talep üzerine işlenebilir. Böylece ürünler sepet aracılığıyla doğrudan kullanıcıya sipariş edilebilir ve dağıtılabilir. Alternatif olarak, ürünler ayrıca TDS aracılığıyla alınabilir ve dağıtılabilir ve dolayısıyla OPeNDAP aracılığıyla elde edilebilir. DHuS yoluyla alma ve yayma bir seçenektir. İkinci seçenek, CGS'deki tüm DHuS sistemleri için mevcut olan yeni bir ürün sağlayabilir, ancak bunun maliyeti, NetCDF/CF sürümleriyle karşılaştırıldığında daha az ADİL uyumlu olan ürünlerdir. Ayrıca, TDS veya DHuS kullanan son iki seçenek, yalnızca bazı ürünler mevcut olduğunda kullanıcıların kafası karışabileceğinden, mevcut tüm ürünlerin orto-rektifiye edildiği bir veri tabanı oluşturulmasına yol açmalıdır. Bu nedenle, depolama alanı, daha fazla tartışma için öncül oluşturan bir sorun olacaktır. Yukarıda bahsedilen hizmetlerin her ikisi de ulusal öneme sahiptir ve Avrupa düzeyinde bir hizmet olarak sunulması olası değildir. Bu nedenle, ulusal hizmetleri ve çıkarları kapsama ihtiyacı, bu tür sorunlarla başa çıkmak için hem ulusal altyapıyı hem de yetkinliği inşa etmek için önemli argümanlardır.

Büyük miktarda veri nedeniyle, daha yüksek dereceli ürünlerin oluşturulması için büyük miktarda veri üzerinde toplu işlemeye yönelik ilgiler de artmaktadır. MET Norveç, yüksek depolama kapasitesine ek olarak, GPU ve CPU hesaplama için ayrılmış düğümlerle verilerin sonradan işlenmesi için kullanılan özel bir buluta erişir. Bu nedenle, NBS sisteminin bir parçası olarak bir Sanal Araştırma Ortamı sunmak mümkündür ve büyük miktarda Sentinel verisi yerel olarak depolandığından maliyetleri, G/Ç işlemlerini ve verilerin çoğaltılmasını sınırlamak için işlemenin verilere yakın taşınması kavramını destekler ( Balasubramonian ve Grot 2016). Ancak, bazı operasyonel hizmetler için algoritmalar ve örneğin EO'dan parametrelerin alınması. deniz buzu boyutu, kara deformasyonu ve mahsul hasarı, ulusal BT altyapısı üzerinde çalışmak için kritik değildir ve gelecekte çalışır durumda olacak DIAS'lardan biri gibi, başka bir yerde bir bulut işleme ortamında potansiyel olarak çalıştırılabilir. . DIAS'lar ayrıca, The Copernicus Services'den (ESA 2017) alınan veriler gibi Sentinel misyonlarına birkaç ek veri seti sunacak. Ancak, yukarıda bahsedilen orto-rektifiyeli Sentinel-1 ürünleri gibi ulusal spesifikasyonlara sahip ürünlerin başka yerlerde sunulması olası değildir. Bu nedenle, NBS gibi ulusal girişimlerin Avrupa'daki veya Avrupa dışındaki girişimlerle nasıl uyumlu hale getirileceğini bulmak için bir maliyet-fayda analizi gereklidir.

5. Sonuç ve Gelecek Açıklamalar

NBS projesi, Norveç'in ilgi alanlarını kapsayan Sentinel verilerinin keşfi, erişimi, görselleştirilmesi, dönüştürülmesi ve uzun süre korunmasıyla ilgilenir. NetCDF-4/CF kullanarak çeşitli Sentinel ürünlerini yaygınlaştırmak, ürün değerini artırır ve verilere OPeNDAP aracılığıyla kolayca erişilebilir, birleştirilebilir ve alt kümelere ayrılabilir. Ayrıca, SAFE ile karşılaştırıldığında, çok sayıda araç ve yazılım tarafından desteklenen nispeten yaygın bir dosya biçiminde ürün tarama çözünürlüğünde daha fazla değişkeni kullanılabilir hale getirme açısından ürünler daha büyük bir ilgi alanına sahiptir. NBS kurulumu aracılığıyla Sentinel verilerinin yayılması, EO olmayan verilerle kolay entegrasyona olanak tanır, böylece sinerji, veri doğrulama ve veri doğruluğu açısından daha fazla potansiyel elde edilir. CF standardının gelecekteki gelişimi, formatı EO ürünleri için daha uygun hale getirir ve böylece Sentinel verilerinin NetCDF4/CF sürümlerinin kalitesini artırır.

NBS'yi küresel bir bağlamda devam eden diğer EO altyapı projeleriyle ilişkilendirmek için, bir bulut işleme ortamında algoritmaları çalıştırmak için küresel altyapının gelecekteki potansiyel istismarını daha fazla araştırmak özellikle ilgi çekicidir. Ancak, Norveç'in belirli bölgelerindeki dik yüzey topografyası gibi sorunlu bölgesel koşulların üstesinden gelmek için belirli ürünlerin daha fazla işlenmesi gerekmektedir. Bu ürünlerin küresel ölçekte işlenmesi ve yayılması pek olası değildir. Bu nedenle, Norveç'in ilgi alanlarını kapsayan en uygun ürünleri ve hizmetleri sunmak için ulusal yeterlilik ve altyapı oluşturmak önemlidir.


Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimleri

IDL® ve ENVI®, Exelis Inc.'in ticari markalarıdır.

Esri®, ArcGIS®, ArcView® ve ArcInfo®, Esri'nin tescilli ticari markalarıdır.

Adobe Illustrator® ve Adobe PDF® Print Engine, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Macintosh®, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli tescilli ticari markasıdır.

PowerPoint®, PowerPoint simgesi ve Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, The Open Group'un tescilli ticari markasıdır.

FLAASH® ve QUAC®, Spectral Sciences, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili ticari marka sahiplerinin mülkiyetindedir.

© 2015 Exelis Görsel Bilgi Çözümleri A.Ş.


ÇİZİMLERİN AÇIKLAMASI

Mevcut buluşun bu ve diğer avantajları, en iyi şekilde çizimlere atıfta bulunularak anlaşılır, burada:

İNCİR. 1, buluşa göre bir dijital ortofoto üretim işlemi için bir işlem akış şemasıdır.

İNCİR. 2, ayarlamadan önce iki görüntünün bir örneğinin ekran görüntüsüdür

İNCİR. 3, buluşa göre ayarlama, düzeltme ve mozaiklemeden sonra iki görüntünün bir örneğinin ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 4, Şekil 2'deki işlemin gerçekleştirilmesinde kullanım için bir bilgisayar sisteminin bir temsilidir. 1

İNCİR. 5, Şekil 2'deki bilgisayar sisteminin belleğinin bir temsilidir. 4

İNCİR. 6, Şekil 2'deki bilgisayar sisteminin örnek bir dizin yapısıdır. 4

İNCİR. Şekil 7, tam stereo için bitişik karelerin üst üste binmesini gösteren bir görüntünün kare bloğunun basitleştirilmiş bir temsilidir.

İNCİR. 8, ŞEK. 2'nin bir bölümünün büyütülmüş parçalı bir görünüşüdür; Von Gruber modelinde seçilen noktaları gösteren 7

İNCİR. Şekil 9, seyrek stereo için bitişik karelerin üst üste binmesini gösteren bir görüntünün kare bloğunun basitleştirilmiş bir temsilidir.

İNCİR. Şekil 10, buluşa göre seyrek örtüşmelere sahip bir örnek görüntü bloğunun ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 11, Şekil 2'deki ile aynı ekran görüntüsünü gösterir. 10, buluşa göre çerçeve ayak izleri eklendikten sonra

İNCİR. 12, Şekil 2'deki ile aynı ekran görüntüsünü gösterir. Şekil 10, buluşa uygun olarak sadece çerçeve ayak izlerini gösteren resim bilgisi olmadan

İNCİR. 13, ŞEK. 2'deki dijital ortofoto üretim işleminin bir nokta toplama programı için bir işlem akış şemasıdır. 1

İNCİR. 14, ŞEK. 2'deki nokta toplama programının bir ana görüntüleme işlemi için bir işlem akış şemasıdır. 13

İNCİR. 15, buluşa göre basit örtüşme noktası toplama için kullanılan iki açılır pencereyi gösteren bir ekran görüntüsüdür.

İNCİR. Şekil 16, buluşa göre dörtlü örtüşme noktası toplama için kullanılan dört açılır pencereyi gösteren bir ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 17, çok sayıda ham görüntü verisi çerçevesini gösteren bir ekrandır

İNCİR. 18, Şekil 2'deki çerçevelerin ayak izlerini gösteren bir ekrandır. 17

İNCİR. 19, üst üste binen bir çift çerçeveyi gösteren büyütülmüş bir görünümdür

İNCİR. 20, Şekil 2'dekine benzer bir görünümdür. 18, iki çerçeve üzerinde seçilen bir çift kontrol noktası ile

İNCİR. 21, nokta toplama tamamlandıktan sonra ayarlanan görüntüyü gösteren ve brüt bir mozaik oluşturan bir ekrandır.

İNCİR. 22, Şekil 2'deki nokta toplama programının bir nokta toplama işlemi için bir işlem akış şemasıdır. 13

İNCİR. 23, pikselden dünya koordinatlarına dönüştürmeyi açıklamak için kullanılan, bir ekran görüntüsünün ve bir DEM'in üç boyutlu basitleştirilmiş bir temsilidir.

İNCİR. 24, Şekil 2'deki nokta toplama programının bir planimetrik ayarlama işlemi için bir işlem akış şemasıdır. 13

İNCİR. 25, Şekil 2'deki planimetrik ayarlama programının iki boyutlu, serbest ağ ayarlama işlemi için işlem akış şemasıdır. 13

İNCİR. Şekil 26, buluşa göre bir Multi-DEM için bellek depolama düzeninin basitleştirilmiş bir temsilidir.

İNCİR. 27, buluşa göre bir Multi-DEM programı için bir süreç akış şemasıdır.

İNCİR. 28, Şekil 2'deki dijital ortofoto üretim işleminin bir fotogrametrik programı için bir işlem akış şemasıdır. 1 :

İNCİR. 29, ŞEK. 2'deki fotogrametrik programın üç boyutlu, serbest ağ ayarlama işlemi için işlem akış şemasıdır. 28

İNCİR. 30, ayarlamadan önce blokla konumu dışında olan bir grup noktayı gösteren, bir görüntü ayak izi bloğunun ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 31, Şekil 2'deki ile aynı görüntü ayak izi bloğunun bir ekran görüntüsüdür. 30 , ancak ayarlamadan sonra noktaların konumunu gösteriyor

İNCİR. 32, blok ayarından sonra belirli bir görüntü için nokta artıklarını içeren bir pencerenin ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 33, düzenleme için seçilen yüksek bir artık kontrol noktasına sahip bir kontrol noktaları tablosunu gösterir.

İNCİR. 34, ŞEK. 2'de seçilen kontrol noktasının konumlarını gösteren açılır pencerelerin bir görünümüdür. 33

İNCİR. 35, Şekil l'dekine benzer bir görünümdür. 34 ve farklı bir kontrol noktasının seçimini gösteren

İNCİR. 36, buluşa göre beyaz bazı kötü noktaları gösteren, uyumlu dönüşüm yapıldıktan sonra bir çerçeve ayak izi bloğunun ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 37, Şekil 2'deki dijital ortofoto üretim işleminin ortorektifikasyon programı için bir işlem akış şemasıdır. 1

İNCİR. 38, Şekil 2'deki ortorektifikasyon programının bir ayak izi üreten programı için bir işlem akış şemasıdır. 37

İNCİR. 39, Şekil 2'deki ortorektifikasyon programının yeniden örnekleme ızgara programı için bir işlem akış şemasıdır. 37

İNCİR. 40, Şekil 2'deki ortorektifikasyon programının bir görüntü yeniden örnekleme programı için bir işlem akış şemasıdır. 37

İNCİR. 41, buluşa göre tek adımlı yeniden örnekleme sağlayan bir program için işlem akış şemasıdır.

İNCİR. 42, bağımsız harita/yüzey koordinat sistemleri ile düzeltme sağlayan bir program için süreç akış şemasıdır.

İNCİR. 43, Şekil l'in programının bir harita ayak izi oluşturma işlemi için işlem akış şemasıdır. 42

İNCİR. 44, bir görüntü ayak izinin görüntü ve arka plan piksellerinin basitleştirilmiş bir temsilidir

İNCİR. 45, ŞEK. 4'ün programının üç boyutlu dünya örnekleme ızgarası oluşturma işlemi için işlem akış şemasıdır. 42

İNCİR.46, ŞEK. 2'nin programının bir piksel yer değiştirme ızgarası oluşturma işlemi için işlem akış şemasıdır. 42

İNCİR. 47, buluşa göre göreli kendi kendini düzeltme için dikey varsayımı kullanan bir program için işlem akış şemasıdır.

İNCİR. 48, çok sayıda yer noktasının ölçüldüğü çok sayıda örtüşen çerçevenin basitleştirilmiş bir temsilidir.

İNCİR. 49, planimetrik koordinatlara dayalı bir Delaunay üçgenlemesinin sonuçlarına bir örnektir.

İNCİR. 50, Şekil l'dekine benzer bir görünümdür. 49 ve yer noktaları kaldırılmış ve

İNCİR. 51, bir yer noktasının üç boyutlu koordinatlarının bir temsilidir.

İNCİR. 52, buluşa göre seyrek bir DEM ile düzeltme için seyrek stereo kullanmak için işlem akış şemasıdır.

İNCİR. 53, ortorektifikasyondan sonra proje alanı için toplam görüntüyü gösteren bir ekrandır.

İNCİR. 54, renk dengelemesinden sonra proje alanı için toplam görüntüyü gösteren bir ekrandır.

İNCİR. 55, radyometrik düzeltmeler yapılmadan önce bir mozaiğin bir kısmını içeren bir ekran görüntüsüdür.

İNCİR. 56, Şekil 2'deki ile aynı mozaik kısmı içeren bir ekran görüntüsüdür. 55, ancak radyometrik düzeltmeler yapıldıktan sonra

İNCİR. 57, ŞEK. 2'deki proje alanı için toplam görüntünün büyütülmüş bir bölümünü gösteren bir ekrandır. 54, nihai ürünün görünümünü temsil eder.


-biyo örnek

# Bir ikili dosya yazın ve ilk # 4 bayt kayan nokta, ikinci 8 bayt uzunluğunda int ve üçüncüsü 8 bayt çift olan 3 sütunla tekrar okuyun. yankı 1.5 2 2.5 | gmt convert -bo1f,1l,1d > lixo.bin gmt convert lixo.bin -bi1f,1l,1d

]/normal ifade/[ben] Yalnızca belirtilen kalıbı içeren ASCII veri kayıtlarını kabul edin. Aramayı tersine çevirmek, yani yalnızca bunu yapan veri kayıtlarını kabul etmek için olumsuzluk belirtilen kalıbı içerir, kullanın -e

. Senin desenin başlamalı mı

bu karakterden ters eğik çizgi ile çıkmanız gerekecek [Varsayılan tüm veri kayıtlarını kabul eder]. Veri kayıtlarını genişletilmiş normal ifadelerle eşleştirmek için lütfen ifadeyi eğik çizgi içine alın. Ekle ben büyük/küçük harfe duyarsız eşleştirme için. Bu tür kalıpların bir listesini sağlamak için, +fdosya satır başına bir desen ile. ile başlayan tek bir desen vermek için +f, ters eğik çizgi ile kaç. -F[ben|Ö]kolinfo Girdi ve/veya çıktı sütunlarının (zaman veya coğrafi veriler) veri türlerini belirtin. Belirt ben veya Ö bunu yalnızca giriş veya çıkışa uygulamak için [Varsayılan her ikisi için de geçerlidir]. Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla sütun (veya sütun aralığı) verin veya -F birden çok kez (sütun aralıkları şu biçimde verilmelidir: Başlat[:inc]:Dur, nerede inc belirtilmemişse varsayılan olarak 1'dir). Ekle T (mutlak takvim zamanı), T (TIME_EPOCH'dan bu yana seçilen TIME_UNIT cinsinden göreli zaman), x (boylam), y (enlem), P[birim] (belirli birimde [metre] öngörülen x,y harita koordinatları) veya F (kayan nokta) her sütuna veya sütun aralığı öğesine. stenografi -F[ben|Ö]G araç -F[ben|Ö]0x,1y (coğrafi koordinatlar) ve -F[ben|Ö]C araç -F[ben|Ö]0-1F (Kartezyen koordinatları) -G[a]x|y|NS|x|Y|NS|[sütun]zaçıklık[sen][+n|P] Satırda kesintiler uygulamak için ardışık veri noktaları arasındaki boşluğu inceleyin. Ekle x|x veya y|Y Sırasıyla x veya y koordinatlarında yeterince büyük bir değişiklik olduğunda bir boşluk tanımlamak için veya NS|NS mesafe boşlukları için, öngörülen koordinatlardan boşlukları hesaplamak için büyük harf kullanın. Diğer sütunlarda boşluk testi için [sütun]z Eğer sütun başına eklenmez, varsayılan olarak 2'dir (yani 3. sütun). Ekle açıklık ve isteğe bağlı olarak bir birim sen ve değiştiriciler +n veya +p. Buraya, +n önceki eksi mevcut sütun değerinin aşılması gerektiği anlamına gelir açıklık boşluk olmak ve +p mevcut eksi önceki sütun değerinin aşılması gerektiği anlamına gelir açıklık. Aksi takdirde mutlak değer farkın aşılması gerekir açıklık. Coğrafi veriler için (x|y|NS), birim sen ark olabilir NSkatılıyorum minute, veya second veya meter [Varsayılan], Foooo, kilometre, mile, nautical mil veya ssenrvey ayak. Öngörülen veriler için (x|Y|NS), içinden seçmek bennç, Centimeter veya Point [PROJ_LENGTH_UNIT tarafından ayarlanan varsayılan birim ]. Not: için x|y|z zaman verileriyle birim bunun yerine TIME_UNIT tarafından kontrol edilir. Satır sonu oluşturmak için herhangi birinin karşılanabileceği birden çok ölçüt belirtme seçeneğini tekrarlayın. Ek yayınlayın -ga bunun yerine tüm kriterlerin karşılanması gerektiğini belirtmek için. -H[ben|Ö][n][+c][+d][+raçıklama][+tBaşlık] Birincil girdi dosya(lar)ında başlık kayıt(lar)ı var. Kullanılırsa, varsayılan başlık kaydı sayısı IO_N_HEADER_RECS [1]'dir. Kullanmak -Merhaba yalnızca birincil girdi verilerinin başlık kayıtlarına sahip olması gerekiyorsa [Giriş verilerinde varsa, varsayılan olarak başlık kayıtlarını yazar]. Boş satırlar ve # ile başlayan satırlar, başlık kayıtlarını belirtmek için başka bir baştaki karakter kullanmak üzere her zaman atlanır, lütfen bkz. IO_HEADER_MARKER . Çıktı için seçenek değiştiriciler aracılığıyla ek başlıklar yazılmasını isteyebilir ve +d mevcut başlık kayıtlarını kaldırmak için. Ekle +c çıktıya sütun adlarıyla bir başlık yorumu yayınlamak için [none]. Ekle +r eklemek için açıklama çıktıya yorum [yok]. Ekle +t eklemek için Başlık çıktıya yorum [yok]. Bu isteğe bağlı dizeler, satır sonlarını belirtmek için n içerebilir). Yerel ikili verilerle kullanılırsa, yorumlarız n bunun yerine girişte atlanacak bayt sayısı veya çıktıda ped sayısı anlamına gelir. -bencols[+l][+sölçek][+otelafi etmek][,][,T[kelime]] Birincil giriş için belirli veri sütunlarını rastgele sırayla seçin. Listelenmeyen sütunlar atlanacaktır. Tek tek sütunlar (veya biçimdeki sütun aralıkları) verin Başlat[:inc]:Dur, nerede inc belirtilmemişse varsayılan olarak 1'dir) virgülle ayrılır [Varsayılan tüm sütunları ilk sütundan (0) başlayarak sırayla okur]. Sütunlar tekrarlanabilir. Her sütuna isteğe bağlı olarak aşağıdakilerden herhangi birini ekleyin: +l alır günlük10 önce giriş değerlerinin +sölçek, daha sonra belirli bir ölçek faktörü ile çarpılır [1] +otelafi etmek, son olarak belirli bir ofset [0] ekler. Belirli bir sütundan kaydın sonuna kadar okumak için, bırakın Dur. Normalde, sondaki herhangi bir metin okunur, ancak ben kullanıldığında, sütunu açıkça eklemelisiniz T metni korumak için. Sondaki metinden yalnızca tek bir sözcük almak için sözcük numarasını ekleyin (ilk sözcük 0'dır). Nihayet, -içinde sadece sayısal girişi okuyacak ve sondaki metni atlayacaktır. -je|F|G Bunu destekleyen modüllerde küresel mesafelerin nasıl hesaplandığını belirleyin. Varsayılan olarak (-jg), büyük daire mesafesi hesaplamaları yapıyoruz ve mesafe artışları veya yarıçaplar gibi parametreler hesaplanan büyük daire mesafeleriyle karşılaştırılacak. Hesaplamaları basitleştirmek ve hızlandırmak için Düz Dünya modunu seçebilirsiniz (-jf) yaklaşık ancak daha hızlı bir sonuç verir. Alternatif olarak, elipsoidal (-je veya jeodezik) modu, en yüksek hassasiyet (ve en yavaş hesaplama süresi) için. Tüm küresel mesafe hesaplamaları, mevcut elipsoide (PROJ_ELLIPSOID), ortalama yarıçapın tanımına (PROJ_MEAN_RADIUS) ve enlem türünün belirtimine (PROJ_AUX_LATITUDE) bağlıdır. Jeodezik mesafe hesaplamaları da metot ( PROJ_GEODESIC ) ile kontrol edilir. -l[etiket][+dkalem][+fyazı tipi][+gaçıklık][+hbaşlık][+jsadece][+l[kod/]txt][+ncols][+sboy][+v[kalem]][+wGenişlik][+xölçek] [beta sürümü] Geçerli çizim için oturum gösterge bilgi dosyasına bir harita gösterge girişi ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir metin ekleyin etiket girişi açıklamak için. Birkaç değiştirici, efsanede daha fazla değişiklik yapılmasına izin verir (lejand çağrıldığında oluşturulacak): +d açıklama girişi yerleştirilmeden önce yatay bir çizgi çizmek için [çizgi yok], +f Gösterge başlığı [ FONT_TITLE ] için kullanılan yazı tipini ayarlamak için şunu kullanın: +g biraz dikey boşluk [0] eklemek için +h bir açıklama başlığı eklemek için [başlık yok], +j göstergenin [TR] yerleşimini ayarlamak için +l bir satır metni ayarlamak için yatay bir hizalama kodu ekleyin L, C, veya r [C], kullanmak +n Aşağıdaki gösterge öğelerini [1] ayarlamak için kullanılan sütun sayısını değiştirmek için +s Açıklama için geçerli sembolün boyutunu geçersiz kılmak veya bir çizgi veya kontur çiziliyorsa [çizilenle aynı] bir uzunluk ayarlamak için +v başlamak ve +vkalem önceki yatay çizgiden mevcut yatay çizgiye [dikey çizgi yok] dikey çizgi çizmeyi durdurmak için +w gösterge genişliğini [otomatik] ayarlamak ve kullanmak için +xölçek göstergedeki tüm sembol ve uzunluk boyutlarını yeniden boyutlandırmak için. Varsayılan kalem, MAP_DEFAULT_PEN tarafından verilir. Bunu not et +h, +j, +w, ve +x yalnızca ilk verilişinde geçerlilik kazanır -l bir arsa için seçenek. NS +n değiştirici, ilkinde kullanılıyorsa -l seçeneği, gösterge genişliğini etkiler (aracılığıyla ayarlanmadıkça +w) aksi takdirde, yalnızca belirtilen sütunlar arasında kullanılabilir genişliği alt bölümlere ayırır. Otomatik gösterge, düz siyah kalem anahatlı sabit beyaz bir arka plana sahiptir ve harita çerçevesinden 0,2 cm uzaktadır. Değiştiriciler, daha fazla ayrıntı ve özelleştirme sağlayan lejand içinde açıklanan lejant kodlarını büyük ölçüde yansıtır. Eğer efsane açıkça çağrılmaz, grafiği end yoluyla bitirirken örtük olarak arayacağız. -n[B|C|ben|n][+a][+bM.Ö][+c][+teşik] Ekleyerek ızgara enterpolasyon modunu seçin B B-spline yumuşatma için, C bikübik enterpolasyon için, ben çift ​​doğrusal enterpolasyon için veya n en yakın komşu değeri için (örneğin, kategorik verileri çizmek için). İsteğe bağlı olarak, ekle +a kenar yumuşatmayı kapatmak için (destekleniyorsa). Ekle +bM.Ö ekleme, kullanılan sınır koşullarını geçersiz kılmak için G coğrafi için, P Periyodik olarak veya n doğal sınır koşulları için Son ikisi için ekleyebilirsiniz x veya y sadece bir yön belirtmek için, aksi takdirde her ikisi de varsayılır. Ekle +c enterpolasyonlu ızgarayı kırpmak için z-min/maks [Varsayılan sınırları aşabilir]. Ekle +teşik enterpolasyonun NaN'lerle düğümlere ne kadar yakın olacağını kontrol etmek için. A eşik 1.0, enterpolasyona dahil olan tüm (4 veya 16) düğümün NaN olmamasını gerektirir. 0,5, NaN olmayan bir değerin yaklaşık yarısına kadar enterpolasyon yapacaktır, 0.1 yolun yaklaşık %90'ına kadar gidecektir, vb. [Varsayılan, kenar yumuşatma ile bikübik enterpolasyondur ve coğrafi (ızgaranın coğrafi olduğu biliniyorsa) veya doğal kullanılarak 0,5'lik bir eşik değeridir. sınır şartları]. cols[,…][T[kelime]] Birincil çıktı için belirli veri sütunlarını rastgele sırayla seçin. Listelenmeyen sütunlar atlanacaktır. biçiminde sütunlar (veya sütun aralıkları) verin Başlat[:inc]:Dur, nerede inc belirtilmemişse varsayılan olarak 1'dir) virgülle ayrılır. Sütunlar tekrarlanabilir. Belirli bir sütundan sütunların sonuna kadar yazmak için, bırakın Dur. [Varsayılan tüm sütunları sırayla yazar]. Normalde, dahili kayıtlardaki herhangi bir sondaki metin yazılacaktır, ancak kullanıldığında, sütunu açıkça eklemelisiniz T. Sondaki metinden yalnızca tek bir sözcük çıkarmak için sözcük numarasını ekleyin (ilk sözcük 0'dır). Nihayet, -üzerinde sadece sayısal çıktıyı yazacak ve takip eden herhangi bir metni atlayacaktır. -ot yalnızca sondaki metni (veya seçilen sözcüğü) çıkarır. Not: eğer -ben ayrıca verilen sütunlardan sonra kullanılır siparişe karşılık gelir sonrasında NS -ben orijinal kayıttaki sütunlar değil, seçim. -P[x|y|z]azizim[/yüksek[/zseviye]][+wlon0/lat0[/z0]][+vx0/y0] Perspektif görünümü seçin ve bakış açısının azimutunu ve yüksekliğini ayarlayın [180/90]. Ne zaman -P ile birlikte kullanılır -Jz veya -JZ, çizim çerçevesi gibi tüm 2B malzemenin hangi z düzeyinde (perspektif olarak) çizildiğini gösteren üçüncü bir değer eklenebilir. [Varsayılan, z ekseninin altındadır]. Kullanmak -px veya -py "duvara" karşı çizmek için x = seviye veya y = seviye (varsayılan, kullanmakla aynı olan yatay düzlemdedir. -pz). Animasyon için kullanılan kareler için, veri alanınızın merkezini sabitlediğimizi unutmayın. ile belirli bir dünya koordinat noktasını kullanarak başka bir merkez belirtin. +wlon0/lat0[/z0]) sayfa boyutunuzun merkezine yansıtacak veya yansıtılan 2 boyutlu görünüm noktasının koordinatlarını +vx0/y0. Ne zaman -P başka argüman olmadan kullanılır, son kullanımdan gelen değerler -P önceki bir GMT komutunda kullanılacaktır (modern modda bu aynı zamanda önceki -Jz veya -JZ 3 boyutlu bir bölge yapıyorsanız). Alternatif olarak, sadece dönüş açısını vererek z ekseni etrafında basit bir dönüş yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, kullanın +v veya +w çizim orijininden başka bir eksen konumu seçmek için -r[G|P] Kuvvet Gbiniş çizgisi veya Pixel düğüm kaydı [Sadece -r piksel kaydını ayarlar]. Eğer hayırsa -r verildikten sonra gridline kaydı seçilir. (Düğüm kayıtları, Bölüm Izgara kaydı: GMT Teknik Referans ve Yemek Kitabı'nın -r seçeneğinde tanımlanmıştır.) -s[cols][+a|+r] Kayıtlar için çıktıyı gizleyin. z-değer, NaN'ye eşittir [Varsayılan tüm kayıtları çıkarır]. Ekle +a en az bir alanın NaN'ye eşit olduğu kayıtları atlamak veya eklemek için +r bastırmayı tersine çevirmek için, yani yalnızca z-değer, NaN'ye eşittir. Alternatif olarak, bu NaN testi için dikkate alınacak tüm sütunların veya sütun aralıklarının virgülle ayrılmış bir listesini belirtin (Sütun aralıkları şu biçimde verilmelidir: Başlat[:inc]:Dur, nerede inc belirtilmemişse varsayılan olarak 1'dir). -T[transp] Bir kaplama için şeffaflık seviyesini yüzde (0-100] aralığında ayarlayın. [Varsayılan 0, yani opaktır]. Yalnızca PDF veya raster format çıktısı seçildiğinde görünür. Yalnızca PNG format seçimi görüntüye bir şeffaflık katmanı ekler (daha fazla işlem için). -x[[-]n] Herhangi bir OpenMP etkinleştirilmiş çok iş parçacıklı algoritmada kullanılacak çekirdek sayısını sınırlayın. Varsayılan olarak mevcut tüm çekirdekleri kullanmaya çalışıyoruz. Ekle n sadece kullanmak n çekirdekler (çok büyükse, mevcut maksimum çekirdeğe kesilecektir). Son olarak, bir olumsuzluk verin n seçmek için (tümü - n) çekirdekler (veya en az 1 ise n hepsine eşittir veya hepsini aşar). NS -x seçenek yalnızca OpenMP desteğiyle derlenen GMT modüllerinde mevcuttur. -:[ben|Ö] Giriş ve/veya çıkışta 1. ve 2. sütunu değiştirin [Varsayılan takas yoktur]. Ekle ben yalnızca girişi seçmek için veya Ö yalnızca çıktıyı seçmek için [Varsayılan her ikisini de etkiler]. Bu seçenek genellikle (enlem, boylam) dosyaları işlemek için kullanılır ayrıca bkz. -bencols[+l][+sölçek][+otelafi etmek][,][,T[kelime]]. -^ ya da sadece - Komutun sözdizimi hakkında kısa bir mesaj yazdırın, ardından çıkar (NOT: Windows'ta -). -+ ya da sadece + Modüle özgü herhangi bir seçeneğin (ancak GMT ortak seçeneklerinin değil) açıklamasını içeren kapsamlı bir kullanım (yardım) mesajı yazdırın, ardından çıkılır. -? veya bağımsız değişken yok Tüm seçeneklerin açıklaması da dahil olmak üzere tam bir kullanım (yardım) mesajı yazdırın ve sonra çıkın. --PAR=değer Tekrarlanabilir bir GMT varsayılan ayarını geçici olarak geçersiz kılın. Parametreler için gmt.conf'a bakın.

Renk Belirtme¶

Dolgu Belirtmek¶

Yazı Tiplerini Belirleme¶

tarafından tanımlanan şekilde metin yazı tiplerinin nitelikleri yazı tipi virgülle ayrılmış bir listedir boy, Yazı tipi ve doldurmak, her biri isteğe bağlıdır. boy yazı tipi boyutudur (genellikle punto cinsinden), ancak C veya ben diğer birimleri belirtmek için eklenebilir. Yazı tipi yazı tipinin adıdır (büyük/küçük harf duyarlı!) veya eşdeğer sayısal kimliğidir (örneğin, Helvetica-Kalın veya 1). doldurmak metnin gri gölgesini, rengini veya desenini belirtir (yukarıdaki Dolguyu Belirtme bölümüne bakın). İsteğe bağlı olarak, ekleyebilirsiniz =kalem için doldurmak bir metin taslağı çizmek için değer. Anahattın metni kısmen gizlemesini önlemek istiyorsanız, =

kalem bunun yerine bu durumda çizgi genişliğinin yalnızca yarısı yazı tipinin dışına çizilir. Bir taslak istenirse, isteğe bağlı olarak metni atlayabilirsiniz. doldurmak olarak ayarlayarak -, bu durumda her zaman tam kalem genişliği kullanılır. Yazı tipi özelliklerinden herhangi biri atlanırsa, varsayılan veya önceki ayarı korunacaktır.

Mevcut 35 yazı tipi (artı isteğe bağlı 4 Japonca yazı tipi):

 1. Helvetica
 2. Helvetica-Kalın
 3. Helvetica-Eğik
 4. Helvetica-KalınEğik
 5. Times-Roma
 6. Times-Kalın
 7. Times-İtalik
 8. Times-Kalınİtalik
 9. Kurye
 10. Kurye-Kalın
 11. Kurye-Eğik
 12. Kurye-KalınEğik
 13. Sembol
 14. Avangard-Kitap
 15. AvantGarde-KitapEğik
 16. Avangard-Demi
 17. AvantGarde-DemiOblique
 18. Bookman-Demi
 19. Bookman-Yarıİtalik
 20. Kitapçı-Işık
 21. Bookman-Lightİtalik
 22. Helvetica-Dar
 23. Helvetica-Dar-Kalın
 24. Helvetica-Dar-Eğik
 25. Helvetica-Dar-KalınOblique
 26. NewCenturySchlbk-Roman
 27. NewCenturySchlbk-İtalik
 28. NewCenturySchlbk-Bold
 29. NewCenturySchlbk-Boldİtalik
 30. Palatino-Roma
 31. Palatino-İtalik
 32. Palatino-Kalın
 33. Palatino-Kalınİtalik
 34. ZapfChancery-Ortaİtalik
 35. ZapfDingbat'lar
 36. Ryumin-Işık-EUC-H
 37. Ryumin-Işık-EUC-V
 38. GotikBBB-Orta-EUC-H
 39. GotikBBB-Orta-EUC-V

Kalemleri Belirtme¶


Osgearth belgeleri

5 Osgearth belgelerine hoş geldiniz! Osgearth belgeleri, kodun yanında git deposunda saklanır. Bu nedenle, eksik dokümanlar görürseniz, lütfen yazarak ve katkıda bulunarak yardım edin! Teşekkürler! İçindekiler 1

7 BÖLÜM 1 İçindekiler Proje Hakkında Giriş osgearth, OpenSceneGraph uygulamaları için bir jeo-uzamsal SDK ve arazi motorudur. Osgearth'in hedefleri şunlardır: OpenSceneGraph'ın üstünde 3B jeo-uzamsal uygulamaların geliştirilmesini sağlamak. Terrian modellerini ve görüntülerini doğrudan kaynak verilerden görselleştirmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırın. Açık haritalama standartları, teknolojileri ve verileriyle birlikte çalışın. Yani benim için mi? Öyleyse: osgearth, çevrimdışı arazi veritabanı oluşturma araçlarına duyulan ihtiyacın yerini alıyor mu? Birçok durumda öyle. Şunlara ihtiyacınız varsa osgearth kullanmayı düşünün: Bir arazi temel haritasını hızlı ve kolay bir şekilde kurun ve çalıştırın WMS veya TMS gibi açık standart harita veri hizmetlerine erişin Yerel olarak depolanan verileri web hizmeti tabanlı görüntülerle entegre edin Yeni jeo-uzamsal veri katmanlarını çalıştırmaya dahil edin zaman Zamanla değişebilecek verilerle ilgilenin Ticari bir veri sağlayıcı ile entegre edin Topluluk Kaynakları osgearth ücretsiz bir açık kaynak SDK olduğundan, kaynak kodu herkes tarafından kullanılabilir ve test, özellik ekleme ve hataları düzeltmek. 3

8 Destek Forumu osgearth ekibi ve kullanıcı topluluğu ile etkileşim kurmanın en iyi yolu destek forumudur. Lütfen forumu kullanmak için şu yönergeleri okuyun ve uygulayın: OSG Forum Bir hesap açın ve gerçek adınızı kullanın. Anonim olarak katılabilirsiniz, ancak gerçek adınızı kullanmak daha güçlü bir topluluk oluşturmaya yardımcı olur (ve sorunuza daha erken ulaşmamızı sağlar). Kendinizi gönderi başına bir konu ile sınırlayın. Bir gönderide birden fazla soru sormak, yanıtları takip etmeyi çok zorlaştırır. Daima mümkün olduğunca fazla destekleyici bilgi ekleyin. Bir dünya dosyası veya kısa kod parçacığı yayınlayın. Çıktıyı osgearth_version --caps'e gönderin. GeoTIFF veya başka bir veri dosyasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız çıktıyı gdalinfo'ya gönderin. Şimdiye kadar denediğiniz her şeyi listeleyin. Sabırlı ol! Osgearth, OpenSceneGraph'ın üzerine kurulduğundan, mesaj panolarında aldığımız birçok soru gerçekten OSG sorularıdır. Yine de yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak OSG Posta Listesine katılmaya veya OSG Forumunu düzenli olarak okumaya değer. Güncellemeler için Twitter'da Sosyal Medya. Galeri çekimleri için Google+ Sayfamızı çevrelerinize ekleyin. Profesyonel Hizmetler Osgearth ekibi, çalışmalarını profesyonel hizmetler aracılığıyla desteklemektedir. Pelican Mapping'de osgearth (ve genel olarak jeo-uzamsal teknolojiler) içeren özel yazılım geliştirme ve entegrasyon çalışmaları yapıyoruz. ABD merkezliyiz ancak dünyanın her yerinden müşterilerle çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçin! Lisans osgearth, LGPL ücretsiz açık kaynak lisansı altında lisanslanmıştır. Bu şu anlama gelir: 1. Herhangi bir ticari veya ticari olmayan uygulamada osgearth SDK'ya ücretsiz olarak bağlanabilirsiniz. 2. osgearth'in kendisinde herhangi bir değişiklik yaparsanız, bu değişiklikleri LGPL lisansı altında ücretsiz açık kaynaklı yazılım olarak kullanıma sunmalısınız. (Genellikle bu, değişikliklerinizi projeye geri katkıda bulunmak anlamına gelir, ancak bunları genel bir GitHub klonunda barındırmak yeterlidir.) 3. OSgearth kaynak kodunu herhangi bir biçimde yeniden dağıtırsanız, ilgili telif hakkı bildirimlerini ve lisans bilgilerini değiştirilmeden eklemeniz gerekir. ve bozulmamış. 4. ios / statik bağlantı istisnası: LGPL, bir LGPL kitaplığına (osgearth gibi) statik olarak bağlı herhangi bir şeyin de LGPL altında yayınlanmasını gerektirir. Bu durumda LGPL'ye bir istisna veriyoruz. Osgearth'ı tescilli kodunuzla statik olarak bağlarsanız, LGPL kapsamında kendi kodunuzu yayınlamanız GEREKMEZ. Bu kadar. Bakımcılar Pelican Mapping, osgearth'ı korur. 4 Bölüm 1. İçindekiler

9 osgearth osgearth oluşturmak, platformlar arası bir kitaplıktır. CMake yapı sistemini kullanır. 2.8 veya daha yeni bir sürüme ihtiyacınız olacak. (Bu, OpenSceneGraph'ın kullandığı derleme sistemiyle aynıdır.) NOT: ios için osgearth oluşturmak için ios'a bakın Kaynak Kodunu Alın Seçenek 1: GitHub'da barındırılan GIT osgearth'i kullanın. Erişmek için bir git istemcisine ihtiyacınız olacak. Windows kullanıcıları için TortoiseGit'i öneriyoruz. Depoyu klonlamak için istemcinizi şu adrese yönlendirin: git://github.com/gwaldron/osgearth.git Seçenek 2: etiketli bir sürümü indirin Kaynak kodun tarball veya ZIP arşivini indirmek için osgearth Etiketlerini ziyaret edin ve birini seçin İstediğiniz. En son resmi sürüm en üstte olacak. Gerekli bağımlılıkları edinin: CURL eklentisi etkinleştirilmiş OpenSceneGraph veya üstü. GDAL 1.6 veya üzeri - Geospatial Data Abstraction Layer CURL - HTTP transfer kitaplığı (OpenSceneGraph 3. taraf kitaplık dağıtımlarıyla birlikte gelir) İsteğe bağlı bağımlılıklar: osgearth bunlar olmadan derlenir, ancak bazı işlevler eksik olacaktır: GEOS veya üstü - topolojik işlemler için C++ kitaplığı. osgearth, arabelleğe alma ve kesişimler gibi çeşitli geometri işlemlerini gerçekleştirmek için GEOS'u kullanır. Vektör özellik verilerini osgearth'te kullanmayı planlıyorsanız, muhtemelen bunu istersiniz. Minizip - ZIP dosya çıkarıcı, KMZ dosyalarını okumak istiyorsanız bunu içerir. QT_ - Platformlar arası UI çerçevesi. QT_QMAKE_EXECUTABLE CMake değişkenini qmake'e yönlendirin. exe'yi seçin ve CMake diğer tüm QT değişkenlerini dolduracaktır. LevelDB - Google'ın gömülü anahtar/değer deposu. osgearth'in isteğe bağlı leveldb önbellek sürücüsünü oluşturmak istiyorsanız bunu ekleyin. SQLite - Bağımsız, sunucusuz, sıfır yapılandırmalı, işlemsel SQL veritabanı motoru. Sqlite/mbtiles veri kümelerine erişmek için kullanılır. Windows ikili dosyalarında bulunan.def ve.dll dosyalarından gerekli.lib dosyasını oluşturmak için bu ipuçlarına ihtiyacınız olabilir: compiling-sqlite-on-windows Kullanımdan kaldırılan bağımlılıklar: osgearth bunları hala kullanabilir, ancak muhtemelen gelecek: V8 - Google'ın JavaScript motoru. Windows kullanıcısıysanız ve JavaScript kodunu dünya dosyalarınıza gömmek istiyorsanız bunu ekleyin. Bunun yerine Duktape kullanmanızı öneririz. JavaScriptCore_ - Apple'ın JavaScript motoru. OSX veya IOS kullanıcısıysanız ve JavaScript kodunu dünya dosyalarınıza gömmek istiyorsanız bunu ekleyin. Building osgearth 5 yerine Duktape kullanmanızı öneririz

10 İsteğe bağlı: önceden oluşturulmuş bağımlılıklar edinin AlphaPixel, çeşitli mimariler için önceden oluşturulmuş OSG ve 3. taraf bağımlılıklarına sahiptir. Mike Weiblen'in de önceden oluşturulmuş bazı OSG ikili dosyaları ve bağımlılıkları var. FWTools, tüm düzeltmelerle birlikte önceden oluşturulmuş GDAL ikili dosyalarına sahiptir. Çeşitli mimariler için önceden oluşturulmuş GDAL ikili dosyaları. Oluşturun Önce OSG'yi ve tüm bağımlılıkları kurduğunuzdan emin olun. osgearth, CMake, sürüm 2.8 veya sonraki bir sürümünü kullanır. OSG, CMake'i de kullandığından, OSG'yi kurduktan sonra süreç tanıdık gelecektir. İşte birkaç ipucu. CMake ile her zaman kaynak dışı derleme yapın. Diğer bir deyişle, kaynak koddan ayrı bir derleme dizini kullanın. Bu, ayrı sürümleri korumayı ve GIT güncellemelerini temiz tutmayı kolaylaştırır. İsteğe bağlı bağımlılıklar için (GEOS gibi), kullanmıyorsanız CMake alanını boş bırakın. OSG bağımlılıkları için, sadece OSG_DIR değişkenini girin ve CMake oluşturduğunuzda diğer tüm OSG dizinlerini otomatik olarak bulacaktır. Her zaman olduğu gibi, sorun yaşarsanız forumu kontrol edin! İyi şanlar!! Kullanıcı Kılavuzu Araçlar osgearth, dünya dosyaları ve coğrafi verilerle çalışmanıza yardımcı olan birçok araçla birlikte gelir. osgearth_viewer osgearth_viewer komut satırından bir harita yükleyebilir ve görüntüleyebilir. osgearth EarthManipulator, kamerayı kontrol etmek için kullanılır ve jeo-uzamsal verileri görüntülemek için optimize edilmiştir. Örnek Kullanım osgearth_viewer earthfile.earth [seçenekler] 6 Bölüm 1. İçindekiler

11 Seçenek Açıklama --sky Bir SkyNode yükler (yalnızca güneş, ay, yıldızlar ve atmosfer..küre) --kml Bir KML veya KMZ dosyası yükler [file.kml] --kmlui KML yer işaretlerini ve klasörlerini değiştirmek için sınırlı bir kullanıcı arabirimi görüntüler - -coords Fare altında harita koordinatlarını görüntüler --dms Harita koordinatlarını derece/dakika/saniye olarak görüntüler --dd Harita koordinatlarını ondalık derece olarak görüntüler --mgrs Harita koordinatlarını MGRS olarak görüntüler --ortho Bir ortografik kamera projeksiyonu kurar --images Görüntüleri şurada bulur [path] ve bunları görüntü katmanları olarak yükler [path] --image-extensions --images ile, yalnızca listelenen uzantıları dikkate alır [*] --out-earth --images ile, bir toprak dosyası [out.earth] yazar --logdepth Logaritmik derinlik arabelleğini yüksek hız modunda etkinleştirir. --logdepth2 Logaritmik derinlik arabelleğini yüksek hassasiyet modunda etkinleştirir. --uniform [ad] [min] Bir üniforma kurar ve değerini kontrol etmek için ekranda bir kaydırıcı görüntüler. Hata ayıklama için yararlıdır. [max] --ico OSG'nin, disk belleğine alınmış nesneleri bir dizi çerçeve üzerinde derleyecek olan (çerçeve kesintilerini azaltan) IncrementalCompileOperation'ı etkinleştirir. Bu aslında bir OpenSceneGraph seçeneğidir, ancak osgearth için kullanışlıdır osgearth_version osgearth_version, osgearth'ın mevcut sürümünü görüntüler. Bağımsız Değişken Açıklama --caps Sistem yeteneklerini yazdırın -- ana sayı Yalnızca ana sürüm numarasını yazdırın -- küçük sayı Yalnızca küçük sürüm numarasını yazdırın -- yama numarası Yalnızca yama sürüm numarasını yazdırın --so-number Paylaşılan yazdırın yalnızca nesne sürüm numarası -- sürüm numarası Yalnızca sürüm numarasını yazdır osgearth_cache osgearth_cache, osgearth'in önbelleğini yönetmek için kullanılabilir. Önbelleğe alma hakkında daha fazla bilgi için Önbelleğe Alma bölümüne bakın. osgearth_cache'nin en yaygın kullanımı, --seed argümanını kullanarak bir önbelleği etkileşimli olmayan bir şekilde doldurmaktır. Örnek Kullanım osgearth_cache --seed file.earth 1.3. Kullanıcı Kılavuzu 7

12 Argüman --list --seed --tahmin --mp --mt --concurrency --min-seviye seviyesi --maks-seviye --sınırlar xmin ymin xmax ymax --index şekil dosyası --önbellek-yol yolu - -cache-type type --purge Açıklama a.earth dosyasındaki önbellek hakkındaki bilgileri listeler Bir.earth dosyasındaki önbelleği tohumlar Döşeme sayısı, disk alanı ve bu tohum işlemini gerçekleştirmek için gereken süreye ilişkin bir tahmin yazdırın Fayansları işlemek için çoklu işlem. Genel GDAL kilidini önlediğinden GDAL kaynakları için kullanışlıdır Döşemeleri işlemek için çoklu iş parçacığını kullanın. mp veya mt sağlanmışsa kullanılacak iş parçacığı veya işlem sayısı Çekirdek için en düşük LOD düzeyi (varsayılan=0) Çekirdek için en yüksek LOD düzeyi (varsayılan=mevcut olan en yüksek) Jeo uzamsal sınırlayıcı kutudan çekirdek (harita koordinatlarında varsayılan=tüm harita) Shapefile (.shp) ve önbellek tohumlama sınırlayıcı kutu(lar)ını ayarlamak için özellik uzantılarını kullanır. Shapefile içindeki her özellik için, önbelleğe almak istediğiniz bölgeyi sınırlamak için bir sınırlayıcı kutu ( --bounds'a benzer) ekler. .earth dosyasındaki önbellek yolu.earth dosyasındaki önbellek türünü geçersiz kılar Bir.earth dosyasındaki katman önbelleğini temizler osgearth_package osgearth_package, bir toprak dosyasından yeniden dağıtılabilir TMS tabanlı bir paket oluşturur Örnek Kullanım osgearth_package --tms file.earth --out paket 8 Bölüm 1. İçindekiler

13 Bağımsız Değişken Açıklama --tms bir TMS deposu yap --out yolu TMS deposunun kök çıktı klasörü (gerekli) --bounds xmin ymin xmax ymax pakete sınırlar (harita koordinatlarında default=tüm harita) Birden çok sınır sağlayabilirsiniz -- karolar için maksimum seviye seviyesi maksimum LOD seviyesi (tüm katmanlar varsayılan=5). Not: Mevcut tüm verileri (ör. 99) almak için bunu büyük bir sayıya ayarlayabilirsiniz. Bu, dosyalar için iyi çalışır (GeoTIFF gibi). Ancak bazı veri kaynakları bir maksimum veri düzeyi bildirmez (veya sahip değildir), bu nedenle belirli bir maksimum belirlemek daha iyidir. --out-earth yeni depo dünya dosyasına referans veren bir toprak dosyasını dışa aktar --ext görüntü dosyası uzantısını (örn. Continue-single-color tek renkli döşemeleri alt bölümlere ayırmaya devam eder, alt bölme tek renkli görüntülerde tipik duraklar --db-options db seçenekleri tırnak içinde görüntü yazıcısına iletilecek dize (örneğin, JPEG_QUALITY 60 ) --mp Döşemeleri işlemek için çoklu işlemeyi kullanın . Global GDAL lock'u engellediğinden GDAL kaynakları için kullanışlıdır --mt Döşemeleri işlemek için çoklu iş parçacığını kullanın. --concurrency mp veya mt sağlanmışsa kullanılacak iş parçacığı veya işlem sayısı --alpha-mask Sağlanan kapsamlarda olmayan görüntüleri maskeleyin. --verbose İşlemin ilerlemesini görüntüler osgearth_conv osgearth_conv bir TileSource içeriğini diğerine kopyalar. Tüm bağımsız değişkenler Yapılandırma adı/değer çiftleridir, bu nedenle seçenekler için her sürücünün Seçenekler yapısının başlık dosyasına bakmanız gerekir. Elbette, çıktı sürücüsünün yazmayı desteklemesi gerekir (ReadWriteTileSource arabirimini uygulayarak). in özellikleri GDALOptions getconfig yönteminden gelir. Out özellikleri, MBTilesOptions getconfig yönteminden gelir. Örnek Kullanım osgearth_conv --in driver gdal --in url world.tif --out driver mbtiles --out filename world.db Argüman --elevation --profile [profil] --min-level [int] --max-level [int] --threads [n] --extents [minlat] [minlong] [maxlat] [maxlong] Açıklama yükseklik verisi olarak dönüştürme (görüntü verileri yerine) hedef profile yeniden yansıtma, örn. wgs84 kopyalamak için minimum ayrıntı düzeyi Kullanılacak dizileri kopyalamak için maksimum ayrıntı düzeyi (Dikkatli olun, kilitlenebilir. GDAL girişlerine yardımcı olmaz) Enlem/Boylam kopyalamak için uzanır osgearth_tfs osgearth_tfs, şekil dosyası gibi bir özellik kaynağından bir TFS veri kümesi oluşturur. Özelliklerinizi TFS tarafından sağlanan ızgaralı yapıya önceden işleyerek, büyük veri kümelerinin performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz. Ek olarak, oluşturulan TFS paketi, veri kümenizi etkinleştiren herhangi bir standart web sunucusu tarafından sunulabilir. Örnek Kullanım 1.3. Kullanım Kılavuzu 9

14 osgearth_tfs dosyaadı Bağımsız Değişken Açıklama dosyaadı Shapefile (veya diğer özellik kaynak veri dosyası) --first-level Özelliklerin dörtlü ağaç düzeyine ekleneceği ilk düzey düzey --max-level Özelliğin maksimum düzeyi dörtlü ağaç düzeyi --max-features Döşeme başına maksimum özellik sayısı --grid Belirtilen çözünürlükte tek düzeyli bir ızgara oluşturun. Varsayılan birimler metredir. (örn. 50, 100km, 200mi) --out Hedef dizin --layer Üst veri belgesine yazılacak katmanın adı --description Üst veri belgesine yazılacak katmanın özeti/açıklaması --expression Özellik kaynağına özel, özellik kaynağında çalıştırılacak ifade --order-by İfadeye zaten dahil edilmemişse, özellikleri sıralayın. Azalan düzen için DESC ekleyin! --crop Bir merkez denetimi yapmak yerine özellikleri kırpıyor. Özellikler, kırpma etkinleştirildiğinde birden çok döşemeye eklenebilir --dest-srs Osgearth'in anlayabileceği herhangi bir biçimdeki hedef SRS dizesi (wkt, proj4, epsg). Hiçbiri spesifik değilse, kaynak veri SRS kullanılacaktır. osgearth_backfill osgearth_backfill, TMS veri kümelerini sonradan işlemek için kullanılan özel bir araçtır. Bazı web haritalama hizmetleri, farklı yakınlaştırma seviyelerinde tamamen farklı farklı veri kümeleri kullanır. Örneğin, 4. seviyeye ulaşana kadar NASA BlueMarble görüntülerini kullanabilir, ardından aniden LANDSAT verilerine geçebilirler. Bu, 2B kaygan harita görselleştirmesi için iyidir, ancak farklı LOD'lardaki komşu karolar tamamen farklı göründüğü için 3B olarak görüntülendiğinde görsel olarak dikkat dağıtıcı olabilir. osgearth_backfill, normalde yaptığınız gibi (osgearth_package veya başka bir araç kullanarak) bir TMS veri kümesi oluşturmanıza ve ardından belirtilen daha yüksek ayrıntı düzeyinden daha düşük ayrıntı düzeylerini doldurmanıza olanak tanır. Örneğin, bir maksimum seviye 10 belirtebilirsiniz ve lod 0-9, seviye 10'da bulunan verilere göre yeniden oluşturulacaktır. Örnek Kullanım osgearth_backfill tms.xml Argüman --bounds xmin ymin xmax ymax --min-level level -- max-level level --db-options Açıklama dolgu sınırları (harita koordinatlarında default=tüm harita Doldurmanın durdurulacağı minimum seviye. (varsayılan=0) Doldurmanın başlatılacağı seviye(varsayılan=inf) db options dizesi geçilecek) resim yazarına tırnak içinde (örneğin, JPEG_QUALITY 60 ) osgearth_boundarygen osgearth_boundarygen, araziye harici bir model eklemek için bir osgearth <mask> katmanıyla kullanabileceğiniz sınır geometrisi oluşturur Örnek Kullanım osgearth_boundarygen model_file [seçenekler] 10 Bölüm 1. Tablo İçindekiler

15 Bağımsız Değişken Açıklama --out dosya_adı sınır geometrisi için çıktı dosyası (varsayılan sınır.txt'dir) --no-geocentric Jeosentrik yeniden projeksiyonu atla (düz veritabanları için) --convex-hull tam sınır yerine dışbükey bir gövde hesapla --ayrıntılı baskı konsola ilerleme --görüntü sonucu 3B pencerede göster --tolerans N köşeleri bu mesafeden daha az birleştirilir (0.005) --precision N çıktı koordinatları bu kadar anlamlı basamağa sahip olacak (12) osgearth_overlayviewer osgearth_overlayviewer hata ayıklamak için bir yardımcı programdır osgearth'te bindirme dekoratör yeteneği. Biri haritanın normal görünümüne sahip, diğeri ise bindirme hesaplamaları için kullanılan sınırlayıcı kesirleri gösteren iki pencere gösterir. Earth Dosyalarını Kullanma Bir Earth Dosyası, bir haritanın XML açıklamasıdır. Bir dünya dosyası oluşturmak, bir haritayı yapılandırmanın ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanın en kolay yoludur. osgearth deposunda, testler klasöründe çeşitli konuları kapsayan ve çeşitli özellikleri gösteren düzinelerce örnek toprak dosyası bulacaksınız. Onları keşfetmeye ve denemeye teşvik ediyoruz! Ayrıca bakınız: Earth Dosya Referansı Bir Earth Dosyasının İçeriği osgearth, kaynak verilerin tam olarak nasıl bir OSG sahne grafiğine dönüştüğünü belirtmek için Earth Dosyası adı verilen XML tabanlı bir dosya formatı kullanır. Bir Earth Dosyasının bir.earth uzantısı vardır, ancak bu XML'dir. Temelde Earth Dosyası şunları belirlemenize izin verir: Oluşturulacak haritanın türü (jeosentrik veya projeksiyonlu) Kullanılacak görüntü, yükseklik, vektör ve model kaynakları Verilerin önbelleğe alınacağı yer Basit Bir Dünya Dosyası Burada verileri okuyan çok basit bir örnek yerel dosya sistemindeki bir GeoTIFF dosyasından alır ve onu yer merkezli yuvarlak Dünya sahnesi olarak işler: <map name="mymap" type="geocentric" version="2"> <image name="bluemarble" driver="gdal"> <url>world.tif</url< < </map> This bluemarble adlı tek bir GeoTIFF görüntü kaynağıyla MyMap adlı bir jeosantrik Harita oluşturur. Sürücü özelliği, osgearth'e görüntüyü yüklemek için hangi eklentilerinin kullanılacağını söyler. (osgearth, farklı kaynaklardan farklı türde verileri yüklemek için bir eklenti çerçevesi kullanır.) Bazı alt öğeler (görüntü altında) seçilen sürücüye özeldir. Sürücüler ve her birinin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Sürücü Referans Kılavuzuna bakın. Not: sürüm numarası gereklidir! 1.3. Kullanım Kılavuzu 11

16 Çoklu Görüntü Katmanları osgearth, birden çok görüntü kaynağına sahip haritaları destekler. Bu, taşıma katmanına sahip temel katman gibi haritalar oluşturmanıza veya daha düşük çözünürlüklü bir temel haritanın üzerine oturan belirli alanlar için yüksek çözünürlüklü ekler sağlamanıza olanak tanır. Bir Earth Dosyasına birden fazla görüntü eklemek için, Earth Dosyanıza birden çok görüntü bloğu eklemeniz yeterlidir: <map name="ulaşım" type="geocentric" version="2"> </map> <!--Mavi mermer verilerinin temel haritasını ekleyin--> <image name ="bluemarble" driver="gdal"> <url>c:/data/bluemarble.tif</url> </image> <!--Washington, DC'nin yüksek çözünürlüklü bir ekini ekleyin--> <image name="dc" driver="gdal"> <url_>c: url> </image> Yukarıdaki harita, GDAL sürücüsünü kullanan yerel veri kaynaklarından iki görüntü sağlar. Birden çok görüntü kaynağı tanımlanırken sıra önemlidir: osgearth, bunları Earth Dosyasında göründükleri sırayla işler. İpucu: Bir Earth Dosyasındaki göreli yollar, Earth Dosyasının kendisine göreli olarak yorumlanır.Yükseklik Verileri Ekleme Bir Earth Dosyasına yükseklik verileri (bazen arazi verileri olarak adlandırılır) eklemek, görüntü eklemeye çok benzer. Şuna benzer bir yükseklik bloğu kullanın: <map name="elevation" type="geocentric" version="2"> </map> <!--Mavi mermer verilerinin temel haritasını ekleyin--> <image name="bluemarble" driver="gdal"> <url>c:/data/bluemar tif</url> </image> <!--SRTM verisi ekleyin-> <elevation name="srtm" driver="gdal"> <url>c:/data/srtm.tif</url> </elevation> Bu Dünya Dosyasında ayrıca bir taban mavi mermer görüntüsü var yerel bir GeoTIFF dosyasından yüklenir. İstediğiniz kadar yükseltme katmanı ekleyebilirsiniz, osgearth bunları tek bir ağda birleştirir. Görüntülerde olduğu gibi, sıra önemlidir - Örneğin, tüm dünyayı düşük çözünürlüklü kapsama alanına ve bir şehrin yüksek çözünürlüklü iç kısmına sahip bir taban yükseklik veri kaynağınız varsa, ÖNCE temel verileri, ardından yüksek çözünürlüğü belirtmeniz gerekir. ek. Bazı osgearth sürücüleri, görüntülerin yanı sıra yükseklik ızgaraları da oluşturabilir. Not: osgearth, yükseklik katmanlarında kullanım için yalnızca tek kanallı 16 bit tamsayı veya 32 bit kayan nokta verilerini destekler. 12 Bölüm 1. İçindekiler

17 Önbelleğe Alma osgearth veriyi istek üzerine oluşturduğundan, bazen bir kutucuğu görüntülemeye hazırlamak için bazı çalışmalar yapması gerekir. Önbellek, osgearth'in döşemeyi her seferinde yeniden işlemek yerine bu çalışmanın sonuçlarını bir sonraki sefere kaydedebilmesi için mevcuttur. Bu, performansı artırır ve aynı verilerin birden fazla indirilmesini önler. İşte bir örnek önbellek kurulumu: <map name="tms Örnek" type="geocentric" version="2"> </map> <image name="metacarta blue mermer" driver="tms"> <url> </image> <options> <>! ="filesystem"> <path>c:/osgearth_cache</path> </cache> </options> Bu Earth Dosyası, osgearth için bir önbellek belirlemenin en temel yolunu gösterir. Bu, osgearth'e önbelleğe almayı etkinleştirmesini ve c:/osgearth_cache klasörüne önbelleğe almasını söyler. Önbellek yolu göreli olabilir veya mutlak göreli yollar, Earth Dosyasının kendisine göredir. Önbelleğe almayı yapılandırmanın birçok yolu vardır, lütfen daha fazla ayrıntı için Önbelleğe Alma bölümüne bakın. Önbelleğe Alma Kaynak verilerin doğasına bağlı olarak, osgearth bir arazi döşemesi haline gelmeden önce üzerinde bazı işlemler yapmak zorunda kalabilir. Bu, birkaçını saymak gerekirse indirme, yeniden yansıtma, kırpma, mozaikleme veya birleştirme içerebilir. Bu işlemler pahalı hale gelebilir. Bir önbellek ayarlayarak, osgearth'ı, aynı döşemeye bir daha ihtiyaç duyulduğunda tekrar yapmasına gerek kalmaması için işlemin sonucunu depolamaya yönlendirebilirsiniz. Not! osgearth'in önbelleği, herhangi bir genel API aracılığıyla erişilmesi amaçlanmayan bir dahili veri depolama gösterimi kullanır. YALNIZCA geçici bir önbellek olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir veri yayın biçiminde değil. Yapı her an değişebilir. Bir veri deposu yayınlamak istiyorsanız, bunun yerine osgearth_package yardımcı programını düşünün! Önbellek Ayarlama Earth dosyanızda bir önbellek oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki kurulum, tüm görüntü ve yükseklik katmanlarınızda önbelleğe almayı otomatik olarak etkinleştirecektir: <map> <options> <cache type="filesystem"> <path>folder_name</path> </cache> Kodda bu şöyle görünür: 1.3. Kullanıcı Kılavuzu 13

18 FileSystemCacheOptions cacheoptions cacheoptions.path() =. MapOptions mapoptions mapoptions.cache() = cacheoptions Veya tüm dünya dosyalarına uygulanacak bir ortam değişkeni kullanabilirsiniz. Bunun, toprak dosyasındaki bir önbellek ayarını geçersiz kılacağını unutmayın: set OSGEARTH_CACHE_DRIVER=leveldb set OSGEARTH_CACHE_PATH=klasör_adı Kodda, osgearth kayıt sisteminde global bir önbellek ayarlayabilirsiniz: osgearth::registry::instance()->setcache(. ) osgearth::registry::instance()->setdefaultcachepolicy(. ) Önbelleğe Alma İlkeleri Bir önbellek ayarladıktan sonra, osgearth bunu tüm görüntü ve yükseklik katmanlarınız için varsayılan olarak kullanır. Bu davranışı geçersiz kılmak istiyorsanız, bir önbellek ilkesi kullanabilirsiniz. Bir önbellek politikası, osgearth'a belirli bir nesnenin önbelleği nasıl kullanması gerektiğini söyler. Bir toprak dosyasında bunu cache_policy bloğunu kullanarak yapabilirsiniz. Burada bunu tüm haritaya uygularız: <map> <options> <cache_policy use="cache_only"/> Veya tek bir katmana bir politika uygulayabilirsiniz: <image> <cache_policy use="no_cache"/>. Önbellek ilkesi kullanımı için değerler şunlardır: read_write Varsayılan. Bir önbellek yapılandırılmışsa kullanın. no_cache Bir önbellek yerinde olsa bile onu kullanmayın. Yalnızca doğrudan veri kaynağından okuyun. cache_only Bir önbellek kuruluysa, SADECE önbellekteki verileri kullanın, asla veri kaynağına gitmeyin. Ayrıca önbelleği nesnelerin süresinin dolmasına da yönlendirebilirsiniz. Varsayılan olarak, önbelleğe alınan verilerin süresi asla dolmaz, ancak bir nesneye ne kadar süreyle geçerli olarak davranılacağını söylemek için max_age özelliğini kullanabilirsiniz: <cache_policy max_age="3600"/> Saniye cinsinden maksimum yaşı belirtin. Yukarıdaki örnek, bir saatten daha eski olan nesnelerin süresinin dolmasına neden olacaktır. Ortam Değişkenleri Bazen, özellikle geliştirme sırasında önbelleğe almayı ortamdan kontrol etmek daha uygundur. Bu değişkenler, önbellek ilkesi özelliklerini geçersiz kılar: OSGEARTH_NO_CACHE Herhangi bir osgearth haritası için önbelleksiz bir ilkeyi etkinleştirir. (1 olarak ayarlayın) 14 Bölüm 1. İçindekiler

19 OSGEARTH_CACHE_ONLY Herhangi bir osgearth haritası için bir cache_only politikasını etkinleştirdi. (1 olarak ayarlayın) OSGEARTH_CACHE_MAX_AGE Önbelleği, bu saniye sayısından daha eski nesnelerin süresinin dolması için ayarlayın. Bunlar, önbellek ilkesinin bir parçası değildir, bunun yerine belirli bir önbellek uygulamasını kontrol eder. OSGEARTH_CACHE_PATH Önbellek için kök klasör. Bunu ayarlamak, etkin olan önbellek sürücüsü için önbelleğe almayı etkinleştirir. OSGEARTH_CACHE_DRIVER Kullanılacak önbellek sürücüsünün adını ayarlayın, örn. dosya sistemi veya leveldb. Not: ortam değişkenleri, bir toprak dosyasındaki önbellek ayarlarını geçersiz kılar! Aşağıya bakınız. Önbellek İlkesi Ayarlarının Önceliği Önbellek ilkelerini çeşitli yerlerde ayarlayabildiğiniz için öncelik belirlememiz gerekiyor. İşte kurallar. Harita ayarları. Bu, bir toprak dosyasındaki <map><options> bloğundaki Harita nesnesinde ayarlanan bir önbellek politikasıdır. Bu, haritadaki her katman için varsayılan önbellek politikasını ayarlar. Bu, aşağıdaki ayarlardan herhangi biri tarafından geçersiz kılınabilecek en zayıf ilke ayarıdır. Katman ayarları. Bu, bir ImageLayer veya ElevationLayer nesnesinde (veya bir dünya dosyasındaki <map><image> veya <map><elevation> bloğunda) ayarlanan bir önbellek politikasıdır. Bu, Harita'daki en üst düzey ayarı geçersiz kılar, ancak ortam tarafından belirlenen bir önbellek ilkesini geçersiz kılmaz (aşağıya bakın). (Ayrıca bu, bir sürücü politikası ipucunu geçersiz kılmanın TEK yoludur (aşağıya bakın), ancak bunu yapmanıza nadiren ihtiyaç duyarsınız.) Ortam değişkenleri. Bunlar, Kayıt Defterinin geçersiz kılma önbellek ilkesinde okunur ve saklanır ve haritadaki veya bir katmandaki ayarları geçersiz kılar. Ancak sürücü politikası ipuçlarını geçersiz kılmazlar. Sürücü politikası ipuçları. Bazen bir sürücü osgearth'e sağladığı verileri asla önbelleğe almamasını söyler ve osgearth buna uyar. Bunu geçersiz kılmanın tek yolu, katmanın kendisinde açıkça bir önbelleğe alma politikası belirlemektir. (Bunun için nadiren endişelenmeniz gerekecek.) Önbelleği Tohumlamak Bazen belirli bir ilgi alanı için önbelleğinizi önceden tohumlamak yararlıdır. osgearth, bu görevi gerçekleştirmek için osgearth_cache adlı bir yardımcı uygulama sağlar. osgearth_cache bir Earth dosyası alır ve bulduğu önbellekleri doldurur. Kullanım bilgileri için komut satırına osgearth_cache --help yazın. Not: Önbellek, belirli durumlarda performansı artırmak için tasarlanmış geçici, kara bir kutudur. Dağıtılabilir bir veri deposu olarak tasarlanmamıştır. Çoğu durumda, bir önbellek klasörünü bir ortamdan diğerine taşıyabilirsiniz ve çalışacaktır, ancak osgearth böyle bir davranışı garanti etmez. Uzamsal Referanslar Koordinatları, haritadaki belirli bir yeri belirli bir hassasiyet düzeyinde belirleyen sayı demetlerini kullanarak Dünya üzerindeki konumları belirliyoruz. Ancak sadece koordinatları bilmek yeterli değildir, onları nasıl yorumlayacağınızı bilmeniz gerekir. Bir Uzamsal Referans (SRS), bir dizi koordinatı dünyadaki karşılık gelen gerçek bir konuma eşler. Örneğin, dünya üzerindeki bir konumun koordinatları verildiğinde: 1.3. Kullanım Kılavuzu 15

20 (-121.5, 36.8, ) Nasıl kullanılacağını bilmediğiniz sürece bu sayılar anlamsızdır. Bunu bazı referans bilgileriyle birleştirin: Koordinat Sistemi Türü: Coğrafi Birimler: Derece Yatay veri: WGS84 Dikey veri: EGM96 Artık noktanın yeryüzünde tam olarak nerede olduğunu, diğer noktalara göre nerede olduğunu ve nasıl dönüştürüleceğini anlayabilirsiniz. diğer temsillere. Bir SRS'nin Bileşenleri Bir uzamsal referans veya SRS şunları içerir: Koordinat Sistem Tipi Yatay Datum Dikey Datum Projeksiyon Koordinat Sistem Tipi osgearth üç temel koordinat sistemi tipini destekler: Coğrafi - Bütün dünya, elipsoidal model. Koordinatlar, derece cinsinden küresel açılardır (boylam ve enlem). Örnekler arasında WGS84 ve NAD83 bulunur. (Daha fazla bilgi edinin) Yansıtılan - Yerel bir koordinat sistemi, dünyanın sınırlı bir bölgesini alır ve onu 2B kartezyon (X,Y) düzlemine yansıtır. Örnekler arasında UTM, US State Plane ve Mercator sayılabilir. (Daha fazla bilgi edinin.) ECEF - Bütün bir dünya, kartezyen sistem. ECEF = Dünya Merkezli Dünya Sabit, orijini (0,0,0) dünyanın merkezinde X ekseninin enlem/boylamla (0,0) kesiştiği bir 3B kartesyon sistemidir (X,Y,Z), Y -enlem/boylamla kesişen eksen (0,-90) ve kuzey kutbuyla kesişen Z ekseni. ECEF, osgearth'in grafiklerini oluşturduğu yerel sistemdir. (Daha fazla bilgi) Yatay Veri Bir veri, jeo-uzamsal ölçümlerin yapıldığı bir referans noktasıdır (veya noktalar kümesidir). Yeryüzünde aynı konum, hangi verinin kullanımda olduğuna bağlı olarak farklı koordinatlara sahip olabilir. İki veri sınıfı vardır: Yatay bir veri, dünyadaki konumları ölçer. Dünya mükemmel bir küre veya hatta mükemmel bir elipsoid olmadığı için, belirli veriler genellikle belirli bir bölgedeki dünyanın şekline yaklaşmak için tasarlanmıştır. Ortak veriler, Kuzey Amerika'da WGS84 ve NAD83'ü ve Avrupa'da ETR89'u içerir. Dikey Veri Bir dikey veri, yüksekliği ölçer. Birkaç dikey referans noktası osgearth sınıfı vardır, jeodezik (elipsoide dayalı) ve jeoidi (gezegenin etrafındaki örnek bir yükseklik noktaları kümesine dayanarak) destekler. osgearth'te yerleşik olarak aşağıdaki dikey veriler bulunur: 16 Bölüm 1. İçindekiler

21 Geodetic - varsayılan osgearth, referans olarak Yatay datum elipsoidini kullanır EGM84 geoid EGM96 geoid - genellikle DTED ve KML EGM2008 geoid'de kullanılan MSL olarak adlandırılır Varsayılan olarak, osgearth'deki SRS'ler jeodezik bir dikey veri kullanır, yani rakım elipsoidin üzerindeki yükseklik olarak ölçülür (HAE). Projeksiyon Öngörülen bir SRS'de ayrıca bir Projeksiyon olacaktır. Bu, elipsoid üzerindeki bir noktayı 2B düzleme (ve geriye) dönüştürmek için matematiksel bir formüldür. osgearth binlerce bilinen projeksiyonu destekler (GDAL/OGR araç takımı aracılığıyla). Dikkate değer olanlar şunlardır: UTM (Evrensel Enine Merkatör) Sterografik LCC (Lambert Conformal Conic) Her birinin, belirli uygulama türleri için tercih edilmesini sağlayan belirli özellikleri vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Wikipedia'daki Harita Projeksiyonlarına bakın. SRS Temsilleri Bir SRS tanımlamanın birçok yolu vardır. osgearth aşağıdakileri destekler. WKT (İyi Bilinen Metin) WKT, bir koordinat sistemini tanımlamak için bir OGC standardıdır. Genellikle bir.prj dosyasında, şekil dosyası veya görüntü gibi bir coğrafi veri parçasının yanında bulunur. İşte UTM Zone 15N projeksiyonu için WKT gösterimi: PROJCS["NAD_1983_UTM_Zone_15N", GEOGCS["GCS_North_American_1983", DATUM["D_North_American_1983", SPHEROID["GRS_1980","," , PARAMETER["False_Easting", ], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETRE["Central_Meridian",-93.0], PARAMETRE["Scale_Factor",PROquot,0.9996], PARAMETER["Larigtitude&Of,_0.0]sprojıtUum_T;Of,PARAMETRE["Larigtitude&Of,_0.0]s osgearth ve diğer yüzlerce jeo-uzamsal uygulama ve araç takımı tarafından kullanılır. Bir SRS'yi tanımlamak için kısa bir yeniden gösterimi vardır. İşte yukarıdaki aynı SRS, bu sefer PROJ4 formatında: 1.3. Kullanıcı Kılavuzu 17

22 +proj=utm +zone=15 +ellps=grs80 +units=m +no_defs PROJ4, tüm yaygın bileşenler (UTM bölgeleri ve veriler gibi) için veri tablolarına sahiptir, bu nedenle WKT ile yaptığınız gibi her şeyi açıkça tanımlamanız gerekmez. EPSG Kodları EPSG (şu anda feshedilmiş olan Avrupa Petrol Araştırma Grubu), iyi bilinen projeksiyonlara atıfta bulunmak için bir sayısal kod tablosu oluşturmuştur. Oradaki listeye buradan göz atabilirsiniz. osgearth, yukarıdaki örnek için tekrar EPSG kodlarını kabul edecektir: epsg:26915 EPSG kodunu biliyorsanız, onu ifade etmenin güzel bir kısa yolu. OSgearth'in gerektirdiği OGR/PROJ4, geniş bir EPSG kodları tablosu içerir. Takma Adlar Son kategori, adlandırılmış SRS'dir. O kadar yaygın olan bazı SRS'ler var ki, onlar için stenografi notasyonu ekledik. Bunlar şunları içerir: wgs84 World Geographic Survey 1984 coğrafi sistem küresel-merkatör Küresel merkatör (yaygın olarak web haritalama sistemlerinde kullanılır) plaka-carre WGS84 yansıtılan düz (X=boylam, Y=enlem) osgearth'te Mekansal Referansları Kullanma İle çalışmanın birkaç yolu vardır. osgearth'te bir SRS, ancak GeoPoint sınıfını kullanmanın en kolay yolu. Ancak önce bir SRS oluşturmaya bakalım ve sonra sınıfa geçelim. SpatialReference API SpatialReference sınıfı bir SRS'yi temsil eder. Osgearth'deki birçok sınıf ve fonksiyon bir SRS gerektirir. Kodda şu şekilde oluşturabilirsiniz: const SpatialReference* srs = SpatialReference::get("epsg:4326") Bu size bir SRS verecektir. get() işlevi, yukarıda tartıştığımız SRS temsillerinden herhangi birini kabul edecektir: WKT, PROJ4, EPSG veya Aliases. Dikey veriye sahip bir SRS'ye ihtiyacınız varsa, bunu ikinci bir parametre olarak ifade edin. osgearth desteği egm84, egm96 ve egm2008. Bunu şu şekilde kullanın: srs = SpatialReference::get("epsg:4326", "egm96") Bazen bir SRS'nin bileşen türlerine erişebilmek de yararlıdır. Örneğin, öngörülen her SRS'nin, dayandığı bir temel coğrafi SRS'si vardır. Bunu arayarak alabilirsiniz: geosrs = srs->getgeographicsrs() 18 Bölüm 1. İçindekiler Tablosu


Videoyu izle: Spatial reference does not match data frame. Problem solve: ArcGis